pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
Home \ Article \ activity-meeting-for-tjsif2019

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมการจัดงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์ ICT ของนักเรียนไทยและนักเรียนญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2562

like

วันที่ 5 พ.ย. 62 เวลา 09.30 น. ณ อาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ การดำเนินงานซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานที่สำคัญในจังหวัดมุกดาหาร เพื่อเตรียมการจัดงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์ ICT ของนักเรียนไทยและนักเรียนญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2562 " Thailand Japan student ICT Fair 2019 (TJ-SIF 2019) และได้เดินตรวจความพร้อมสถานที่การจัดงานภายในโรงเรียน

ประชุมคณะกรรมการ การดำเนินงาน TJ-SIF 2019

 


หน้าแรก

Author: khanchai | Like: 15 | Views: 565 | Tags: #

| create: 5 พฤศจิกายน 2562 | post: 5 พฤศจิกายน 2562 | update: 9 ธันวาคม 2562

บทความที่น่าสนใจ

 • activity-report-to-studie-m4-63
  บรรยากาศการรายงานตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 19 1,697 อ่านต่อ>>
 • activity-report-to-studie-63
  บรรยากาศการรายงานตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 33 2,694 อ่านต่อ>>
 • activity-patchim-2562
  พิธีเทดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี และปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 20 1,130 อ่านต่อ>>
 • activity-stop-bullying
  บรรยายพิเศษเรื่อง STOP BULLYING เพื่อนกันไม่รังแกกัน 16 727 อ่านต่อ>>
 • activity-STEM-Acadsmic-English-Camp-of-Education-H
  STEM Academic English Camp of… 16 891 อ่านต่อ>>
 • activity-open-house-2563
  กิจกรรมเปิดหอพัก (Open House) ประจำปี 2563 25 1,666 อ่านต่อ>>
 • activity-scout-2562
  เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2562 30 1,007 อ่านต่อ>>
 • activity-meeting-director-mukdahan
  การจัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการและคณะผู้บริหารสถารศึกษา จังหวัดมุกดาหาร 14 650 อ่านต่อ>>
 • activity-studie-solder-m6
  การฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 15 956 อ่านต่อ>>
 • activity-science-acadamy-2563
  ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับประถมปลายและค่ายวิชาการสำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 16 4,107 อ่านต่อ>>
 • activity-smile-2562
  กิจกรรมค่ายแบ่งปันรอยยื้ม ประจำปีการศึกษา 2562 17 907 อ่านต่อ>>
 • activity-lecture-personality
  ฟังบรรยายพิเศษจากวิทยากรด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ 16 324 อ่านต่อ>>
 • activity-kaesad-rollback-2562
  ค่ายแคแสดคืนถิ่น ประจำปีการศึกษา 2562 20 897 อ่านต่อ>>
 • activity-google-pbl-design-thinking
  การอบรมการบุรณาการการเรียนรู้ด้วยโครงงานผ่านกระบวนการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ 15 545 อ่านต่อ>>
 • activity-exam-admission-round2-2563
  บรรยากาศการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา… 36 2,802 อ่านต่อ>>
 • educate-kanjanapisek-schools-2562
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกลุ่มโรงเรียนกาญจณาภิเษกวิทยาลัย 21 614 อ่านต่อ>>
 • activity-king9-father-day-2562
  คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ… 41 1,947 อ่านต่อ>>
 • thailand-japan-student-ict-fair-2019
  TJ-SIF 2019 Thailand Japan Student… 30 846 อ่านต่อ>>
 • thailand-japan-game-programming-hackathon-2019-fin
  Thailand-Japan Game Programming Hackathon 2019… 15 99 อ่านต่อ>>
 • activity-loikathong-2562
  กิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 16 1,998 อ่านต่อ>>
ดูข่าวย้อนหลัง >>

12 PCSHS กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์

PCSHS Chiangrai PCSHS Phitsanulok PCSHS Lopburi PCSHS Loei PCSHS Mukdahan PCSHS Burirum PCSHS Phathum Thani PCSHS Chonburi PCSHS Phetchaburi PCSHS Nakhon Si Thammarat PCSHS Trang PCSHS Satun

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

Australian Mathematics And Science High School Salisbury East High School Hiroshima University Supper Science High School

สารสนเทศโรงเรียน

ระบบจัดการสารสนเทศโรงเรียน ระบบจัดการแผนงานโครงงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ Grader Code Programming โอลิมปิควิชาการ ไทย-日本-English Dictionary ระบบจองห้องประชุมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย Education Hub

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th