pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
Home \ Article \ activity-exam-admission-round2-2563

บรรยากาศการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบสอง)

like

บรรยากาศการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบสอง) ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563


หน้าแรก

Author: khanchai | Like: 52 | Views: 3,106 | Tags: #admission,m1,m4,exam

| create: 11 มกราคม 2563 | post: 11 มกราคม 2563 | update: 11 มกราคม 2563

บทความที่น่าสนใจ

 • กิจกรรมอบรมขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์โรงเรียนศูนย์เคร 5 51 อ่านต่อ>>
 • activity-birthday-king-2563
  กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 7 170 อ่านต่อ>>
 • activity-planting-orchid-2563
  กิจกรรมคืนกล้วยไม้สู่ป่า ณ บริเวณสวนป่าโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร 9 242 อ่านต่อ>>
 • activity-pre-studie-1-2563
  กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 12 324 อ่านต่อ>>
 • activity-princess-chulaborn-2563
  กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควั 32 1,926 อ่านต่อ>>
 • activity-back-to-school-2563
  บรรยากาศการรับนักเรียนเข้าเรือนพักนักเรียนประจำ ในสถานการณ์ COVID-19 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 9 242 อ่านต่อ>>
 • activity-back-to-school-m1-m4-1-2563
  บรรยากาศการรับนักเรียนเข้าเรือนพักนักเรียนประจำ ในสถานการณ์ COVID-19 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 20 1,358 อ่านต่อ>>
 • activity-welcome-moe-covid-2563
  คณะผู้บริหาร ครู ร่วมต้อนรับคณะติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาหลังเปิดภาคเรียน กรณีพิเศษ COVID-19 8 323 อ่านต่อ>>
 • activity-meeting-teacher-pre-back-to-school-2563
  การประชุมครูและบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ในสถานการณ์ COVID-19 12 393 อ่านต่อ>>
 • activity-suntonpoo-2563
  กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2563 6 191 อ่านต่อ>>
 • activity-meetting-pre-back-to-school-2563
  การประชุมบุคลากร แม่บ้าน นักการ ผู้ประกอบการร้านค้าภายในโรงเรียนเพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเร 11 243 อ่านต่อ>>
 • activity-report-to-studie-m4-63
  บรรยากาศการรายงานตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 30 2,051 อ่านต่อ>>
 • activity-report-to-studie-63
  บรรยากาศการรายงานตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 39 3,068 อ่านต่อ>>
 • activity-patchim-2562
  พิธีเทดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี และปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 41 1,500 อ่านต่อ>>
 • activity-stop-bullying
  บรรยายพิเศษเรื่อง STOP BULLYING เพื่อนกันไม่รังแกกัน 26 1,007 อ่านต่อ>>
 • activity-STEM-Acadsmic-English-Camp-of-Education-H
  STEM Academic English Camp of… 34 1,210 อ่านต่อ>>
 • activity-open-house-2563
  กิจกรรมเปิดหอพัก (Open House) ประจำปี 2563 39 2,022 อ่านต่อ>>
 • activity-scout-2562
  เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2562 40 1,281 อ่านต่อ>>
 • activity-meeting-director-mukdahan
  การจัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการและคณะผู้บริหารสถารศึกษา จังหวัดมุกดาหาร 23 873 อ่านต่อ>>
 • activity-studie-solder-m6
  การฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 27 1,308 อ่านต่อ>>
ดูข่าวย้อนหลัง >>

12 PCSHS กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์

PCSHS Chiangrai PCSHS Phitsanulok PCSHS Lopburi PCSHS Loei PCSHS Mukdahan PCSHS Burirum PCSHS Phathum Thani PCSHS Chonburi PCSHS Phetchaburi PCSHS Nakhon Si Thammarat PCSHS Trang PCSHS Satun

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

Australian Mathematics And Science High School Salisbury East High School Hiroshima University Supper Science High School

สารสนเทศโรงเรียน

ระบบจัดการสารสนเทศโรงเรียน ระบบจัดการแผนงานโครงงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ Grader Code Programming โอลิมปิควิชาการ ไทย-日本-English Dictionary ระบบจองห้องประชุมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย Education Hub

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th