pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
Home \ Article \ activity-stop-bullying

กิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง STOP BULLYING เพื่อนกันไม่รังแกกัน โดยกลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลมุกดาหาร

like

กิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง "STOP BULLYING เพื่อนกันไม่รังแกกัน" เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร โดยกลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลมุกดาหาร ซึ่งมีกำหนดจัดกิจกรรมในวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร


หน้าแรก

Author: khanchai | Like: 98 | Views: 2,845 | Tags: #

| create: 3 กุมภาพันธ์ 2563 | post: 4 กุมภาพันธ์ 2563 | update: 5 กุมภาพันธ์ 2563

บทความที่น่าสนใจ

 • activity-retired-sesaomuk-2564
  โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการของบุคลากร สพม.มุกดาหาร 6 366 อ่านต่อ>>
 • activity-welcome- deputy-director-2564
  คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ร่วมต้อนรับรองผู้อำนวยการส 11 392 อ่านต่อ>>
 • activity-princess-chulabhon-2564
  กิจกรรมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันวันจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 256 11 277 อ่านต่อ>>
 • activity-sunthonpooh-2564
  กิจกรรมพิธีบวงสรวงเพื่อรำลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2564 19 603 อ่านต่อ>>
 • activity-waikru-2564
  กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 22 959 อ่านต่อ>>
 • activity-protect-covid-19
  การอภิปรายแนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรน่า 2019 (COVID-16) 18 385 อ่านต่อ>>
 • activity-checkin-m1-2564
  บรรยากาศการรายงานตัวเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 58 1,685 อ่านต่อ>>
 • activity-The-last-English-Camp-of-Hub-students-202
  The last English Camp of… 56 816 อ่านต่อ>>
 • activity-math-camp-m1-2563
  กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และจุดประกายการทำโครงงาน คณิตศาสตร 54 787 อ่านต่อ>>
 • activity-kasad-family-relationship-2563
  กิจกรรมครอบครัวแคแสดสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2563 49 879 อ่านต่อ>>
 • admission-album-second-m1-2564
  บรรยากาศของการสอบเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1 รอบสอง 83 2,814 อ่านต่อ>>
 • activity-scout-cross-2563
  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2563 54 1,149 อ่านต่อ>>
 • activity-patchim-2563
  พิธีเทิดพระเกียรติ และปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6… 56 2,689 อ่านต่อ>>
 • activity-album-m4-second-2564
  สอบคัดเลือก ม.4 รอบสอง สนามสอบโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 52 1,760 อ่านต่อ>>
 • activity-innovation-project-camp-2563
  ค่ายจุดประกายโครงงานและนวัตกรรมสำหรับนักเรียน ม.4 และ ม.5 59 1,362 อ่านต่อ>>
 • activity-tjssf2020
  Thailand-Japan Students Science Fair 2020 89 759 อ่านต่อ>>
 • activity-pcshsm-games-2020
  การแข่งขันกีฬาสีภานในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 85 2,455 อ่านต่อ>>
 • activity-teaching-guide-secondary-2-2563
  การจัดอบรมขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนยังโรงเรียนมัธยมศึกษาเครือข่ายในจังห 75 1,000 อ่านต่อ>>
 • activity-king9-2563
  กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 70 1,304 อ่านต่อ>>
 • activity-training-workshop-teacher-advisor
  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูที่ปรึกษาที่พึ่งพาของผู้เรียน 70 935 อ่านต่อ>>
ดูข่าวย้อนหลัง >>

12 PCSHS กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์

PCSHS Chiangrai PCSHS Phitsanulok PCSHS Lopburi PCSHS Loei PCSHS Mukdahan PCSHS Burirum PCSHS Phathum Thani PCSHS Chonburi PCSHS Phetchaburi PCSHS Nakhon Si Thammarat PCSHS Trang PCSHS Satun

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

Australian Mathematics And Science High School Salisbury East High School Hiroshima University Supper Science High School

เครือข่ายผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง-แจ้งการโอนเงิน นักเรียน-พิมพ์ใบมอบอำนาจ

สารสนเทศโรงเรียน

ระบบจัดการสารสนเทศโรงเรียน ระบบจัดการแผนงานโครงงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ Grader Code Programming โอลิมปิควิชาการ ไทย-日本-English Dictionary ระบบจองห้องประชุมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย Education Hub

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th