pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
Home \ Article \ student-news-email-student-new

แจ้งวิธีการเปิดใช้งานอีเมล์โรงเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

like
การเปิดใช้งานอีเมล์โรงเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

       ในยุคปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนจะต้องเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อต่างๆทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อใช้ในการสื่อสาร ค้นคว้า การเรียนการสอนออนไลน์ แอพลิเคชั่นต่างๆ ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มีสิ่งที่สำคัญที่ต้องใช้ในการระบุตัวตนของผู้เข้าใช้งานนั่นคือ ที่อยู่อีเมล์ ดังนั้นเพื่อให้ครูและนักเรียนได้รับความสะดวกในการใช้งานทางโรงเรียนจึงได้จัดให้มีอีเมล์โรงเรียน แจกให้กับครูและนักเรียนได้สามารถสื่อสารกันได้ และยังสามารถจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้ด้วย

 

สำหรับการใช้งานอีเมล์โรงเรียนสำหรับนักเรียนนั้น นักเรียนที่เข้าใหม่ทุกคนจะได้อีเมล์ของตัวเองคนละ 1 account และให้นักเรียนได้เปิดใช้งานตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1.ให้นักเรียนเข้าไปตรวจสอบชื่อบบัญชีอีเมล์ของตัวเองในเว็บไซต์ ตามลิงค์นี้

       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 https://ict.pccm.ac.th/services/service-student-email-m1-2563

       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 https://ict.pccm.ac.th/services/service-student-email-m4-2563

ซึ่งเมื่อเข้าไปแล้วนักเรียนจะเห็นรายชื่อบัญชีดังรูป ให้ดูที่ช่อง ที่อยู่อีเมล์

 
 
 
 

 

2.เมื่อนักเรียนรู้ชื่อบัญชีอีเมล์แล้ว ให้เปิดโปรแกรมกูเกิลโครม (Google Chrome) ซึ่งมีรูปไอคอน ดังรูป

 
 
 
 

เมื่อเปิดโปรแกรมแล้วให้พิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์ http://mail.pccm.ac.th เพื่อเข้าใช้งานอีเมล์ดังรูป

 
 
 

เมื่อพิมพ์เสร็จแล้วให้กดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด แล้วจะปรากฏหน้าต่างให้ลงชื่อเข้าใช้งานอีเมล์ ให้นักเรียนใส่ชื่อบัญชี ซึ่งเป็นหมายเลขบัตรประชาชน 6 หลักสุดท้าย ของนักเรียนเอง ดังรูป

 
 
 

กดปุ่ม ถัดไป แล้วกรอกรหัสผ่านโดยใส่ หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ของนักเรียน และกดปุ่ม ถัดไป ดังรูป

 
 
 

หากนักเรียนใส่ชื่อบัญชีและรหัสผ่าน ได้ถูกต้อง จะปรากฏหน้าต่างต้อนรับ ให้นักเรียนกดปุ่ม Accept ด้านล่าง เพื่อยอมรับเงื่อนไข ดังรูป

 

 
 

ขั้นตอนถัดไประบบจะบังคับให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่าน เพื่อความปลอดภัย ดังนั้นให้นักเรียนทำการตั้งรหัสผ่านใหม่โดยการใส่รหัสผ่านที่นักเรียนต้องการให้เหมือนกันทั้ง 2 ช่อง ดังรูป

* ข้อแนะนำ ให้นักเรียนจดรหัสผ่านไว้ในกระดาษหรือสมุดบันทึกของนักเรียน เพื่อจะได้ไม่ลืมรหัสผ่าน

** การกำหนดรหัสผ่านใหม่ ให้ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลข และต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 8 ตัว

 
 
 
 

เมื่อตั้งรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วจะมีหน้าต่างต้อนรับ ให้กดปุ่ม Next และกดปุ่ม OK ดังรูป

 
 
 
  
 
 

นักเรียนจะพบหน้าจอการใช้งานอีเมล์โรงเรียนปกติ นักเรียนจะสังเกตเห็นรูปโลโก้โรงเรียน ที่มุมด้านบนขวา ดังรูป แสดงว่าได้ทำการเปิดใช้งานได้สำเร็จแล้ว

 
 
 
 

 

นักเรียนสามารถตรวจสอบข้อมูลชื่อ-นามสกุล และเพิ่มข้อมูลส่วนตัว ได้โดยคลิกที่โลโก้โรงเรียนและคลิกเลือกปุ่ม Manage your google account ดังรูป

 
 
 

นักเรียนจะพบหน้าจอต้อนรับพร้อมกับชื่อของนักเรียน ดังรูป

 
 

เสร็จสิ้นสำหรับขั้นตอนการเปิดใช้งานอีเมล์โรงเรียน ซึ่งอีเมล์โรงเรียนนั้นนักเรียนจะได้นำไปใช้ในการเรียนออนไลน์ การรับข้อมูลข่าวสารจากทางโรงเรียนต่อไป


Files for Download

รายละเอียดเกี่ยวกับไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาด จำนวนดาวน์โหลด วันที่อับเดรต
คู่มือวิธีการเปิดใช้งานอีเมล์โรงเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
995 kB. 566 4 เมษายน 2563


หน้าแรก

Author: khanchai | Like: 86 | Views: 3,230 | Tags: #

| create: 4 เมษายน 2563 | post: 4 เมษายน 2563 | update: 7 พฤษภาคม 2563

บทความที่น่าสนใจ

 • sืtudents-news-final-exam-1-2563
  ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 5 823 อ่านต่อ>>
 • ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 17 591 อ่านต่อ>>
 • student-news-hub-crouse-2563
  แจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายห้องเรียนและใบชำระเงิน Hub ภาคเรียนที่ 1 /2563 24 498 อ่านต่อ>>
 • ืstudent-new-register-groups
  ขั้นตอนการสมัครชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2563 22 831 อ่านต่อ>>
 • student-news-dormitory-list-2563
  แจ้งการจัดนักเรียนเข้าหอพักนักเรียนประจำ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 36 3,466 อ่านต่อ>>
 • table-teaching-2-2563
  ตารางสอนครู ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 29 1,306 อ่านต่อ>>
 • table-studies-1-2563
  ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 41 2,831 อ่านต่อ>>
 • student-news-add-crouse-group2-1-2563
  ขั้นตอนการสมัครวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา… 55 1,575 อ่านต่อ>>
 • รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 ที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา… 66 1,641 อ่านต่อ>>
 • student-news-email-student-new
  แจ้งวิธีการเปิดใช้งานอีเมล์โรงเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา… 86 3,231 อ่านต่อ>>
 • แจ้งวิธีการเข้าใช้งานอีเมล์โรงเรียนสำหรับนักเรียน 60 1,873 อ่านต่อ>>
 • รับสม้ครนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนนำเสนอโครงงานนักเรียนที่ประเทศญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2562 63 1,806 อ่านต่อ>>
 • ตารางสอบกลางภาค 2 / 2562 47 1,114 อ่านต่อ>>
 • table-studie-teaching-2-2562
  ตารางการเรียนการสอนชดเชย-ภาคเรียนที่ 2/2562 60 1,090 อ่านต่อ>>
ดูข่าวย้อนหลัง >>

12 PCSHS กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์

PCSHS Chiangrai PCSHS Phitsanulok PCSHS Lopburi PCSHS Loei PCSHS Mukdahan PCSHS Burirum PCSHS Phathum Thani PCSHS Chonburi PCSHS Phetchaburi PCSHS Nakhon Si Thammarat PCSHS Trang PCSHS Satun

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

Australian Mathematics And Science High School Salisbury East High School Hiroshima University Supper Science High School

สารสนเทศโรงเรียน

ระบบจัดการสารสนเทศโรงเรียน ระบบจัดการแผนงานโครงงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ Grader Code Programming โอลิมปิควิชาการ ไทย-日本-English Dictionary ระบบจองห้องประชุมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย Education Hub

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th