pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
Home \ Article \ admission-news-m4-2564

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564

like

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาจากรัฐ ค่าอาหาร ค่าที่พักในหอพัก อุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน ฟรี !

 คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2563
 • ระดับคะแนนสะสมรวมทุกวิชาในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ระดับคะแนนสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์ในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ระดับคะแนนสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์ในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • สัญชาติไทยและมีหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการพักนอนในหอพักของโรงเรียน
 • สามารถพักอยู่ในโรงเรียนในลักษณะนักเรียนประจำได้และยินดีปฎิบัติตามระเบียบของโรงเรียน

จำนวนที่รับเข้าเรียน

 • จำนวน 144 คน แบ่งเป็นห้องละ 24 คน จำนวน 6 ห้อง

พื้นที่บริการ

 • นักเรียนที่จะสมัครเข้าเรียนต้องเป็นนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัด มุกดาหาร, นครพนม, กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด, ยโสธร, อุบลราชธานี เท่านั้น

การสมัคร

 • นักเรียนที่ประสงค์สมัครเข้าเรียน ต้องสมัครเข้าสอบรอบแรกที่ดำเนินการจัดสอบโดย รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ โดย ต้องระบุว่าประสงค์สมัครเข้าเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

ระยะเวลาการรับสมัคร

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2563 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

ค่าธรรมเนียมการสมัคร

 • นักเรียนที่สมัครทุกคนต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ 200 บาท การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนักเรียนได้ชำระเงินการสมัครสอบ ภายใน 1 กันยายน พ.ศ. 2563

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางเว็บไซต์  https://apply.mwit.ac.th
 • ดูคู่มือการสมัครสอบออนไลน์ https://apply.mwit.ac.th/docs/manual.pdf
 •  เมื่อสมัครผ่านเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วให้นักเรียนปริ้นต์ใบแจ้งยอดชำระเงิน และนำไปชำระเงินได้ที่ตู้ ATM ของ ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ Internet Banking หรือ Mobile Banking ภายในวันที่ 1 กันยายน 2563 เท่านั้น
 • ให้ผู้สมัครส่งเอกสาร ใบสมัคร ใบระเบียนผลการเรียน(ปพ.1) หรือสำเนา ปพ.6 สำเนาหลักฐานการชำระเงิน มาที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (ตามที่อยู่โรงเรียนด้านล่าง) ภายในวันที่ 1 กันยายน 2563 เท่านั้น (ทางโรงเรียนยึดตราประทับไปรษณีย์เป็นหลัก)

 

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร ให้ท่านส่งมาที่

กลุ่มงานวิชาการ งานรับนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445
ติดต่อผู้ประสานงาน :นายสุรศักดิ์  มีศิริ  โทร. 081-0539066, 0801511384

***โปรดจัดส่งในรูปแบบด่วนพิเศษ EMS และหลังจากวันที่จัดส่งแล้ว 3 วัน ให้ตรวจสอบสถานะในเว็บไซต์ **

 • ตรวจสอบผลการสมัครทางเว็บไซต์ www.pccm.ac.th
 • ตรวจสอบคุณสมบัติการมีสิทธิ์สอบ เลขประจำตัวผู้เข้าสอบ และสนามสอบได้ที่ https://apply.mwit.ac.th ในวันที่ 15 กันยายน 2563
 • พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ

สอบรอบแรก 

 • 22 พฤศจิกายน 2563 

ตารางสอบรอบแรก ณ สนามสอบที่ปรากฎในบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ

วัน/เดือน/ปี เวลา วิชาที่สอบ
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563

09.00-10.30 คณิตศาสตร์
11.30-13.30 วิทยาศาสตร์

ประกาศผลสอบรอบแรก

 • ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2563

การสอบรอบสอง

 • จัดสอบที่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรฌราชวิทยาลัย มุกดาหาร กำหนดการสอบ จะแจ้งในวันประกาศผลสอบรอบแรก

ประกาศผลการคัดเลือก

 • ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

**เพื่อประโยชน์ของผู้สมัคร โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบด้านล่าง


Files for Download

รายละเอียดเกี่ยวกับไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาด จำนวนดาวน์โหลด วันที่อับเดรต
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564
3,814 kB. 1,024 31 กรกฎาคม 2563


หน้าแรก

Author: khanchai | Like: 167 | Views: 8,454 | Tags: #

| create: 30 กรกฎาคม 2563 | post: 30 กรกฎาคม 2563 | update: 21 สิงหาคม 2563

บทความที่น่าสนใจ

 • admission-news-m4-2565
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้น ม. 2 750 อ่านต่อ>>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ลำดับสำรองครั้งที่… 9 524 อ่านต่อ>>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ลำดับสำรองครั้งที่… 26 1,260 อ่านต่อ>>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ลำดับสำรองครั้งที่… 29 2,930 อ่านต่อ>>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (ลำดับสำรองครั้งที่… 39 2,085 อ่านต่อ>>
 • แจ้งกำหนดช่วงเวลาในการเข้ารายงานตัวนักเรียน ม.1 เพื่อลดความเสี่ยงตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อ COVID-19 32 1,228 อ่านต่อ>>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ลำดับสำรองครั้งที่ 1) 30 1,927 อ่านต่อ>>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 435 21,899 อ่านต่อ>>
 • แนวปฏิบัติการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบสอง) 926 4,988 อ่านต่อ>>
 • ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้า ม.1 ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบแรก) 106 8,307 อ่านต่อ>>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 67 10,216 อ่านต่อ>>
 • admission-second-m4-2564
  กำหนดการและข้อปฏิบัติในการสอบคัดเลือก ม.4 รอบสอง 55 1,823 อ่านต่อ>>
 • กำหนดการสอบเข้า ม.1 รอบแรก และการสอบเข้า ม4.… 81 3,963 อ่านต่อ>>
 • ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกเข้า ม.4 รอบสอง 71 1,113 อ่านต่อ>>
 • ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกเข้า ม.1 รอบแรก 124 1,729 อ่านต่อ>>
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 รอบแรก… 112 7,519 อ่านต่อ>>
 • แนวปฏิบัติในการเข้าสอบคัดเลือกรอบแรก เพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 81 1,652 อ่านต่อ>>
 • รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 143 11,929 อ่านต่อ>>
 • admission-news-m1-2563
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2564 207 9,040 อ่านต่อ>>
 • admission-news-m4-2564
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 167 8,455 อ่านต่อ>>
ดูข่าวย้อนหลัง >>

12 PCSHS กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์

PCSHS Chiangrai PCSHS Phitsanulok PCSHS Lopburi PCSHS Loei PCSHS Mukdahan PCSHS Burirum PCSHS Phathum Thani PCSHS Chonburi PCSHS Phetchaburi PCSHS Nakhon Si Thammarat PCSHS Trang PCSHS Satun

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

Australian Mathematics And Science High School Salisbury East High School Hiroshima University Supper Science High School

เครือข่ายผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง-แจ้งการโอนเงิน นักเรียน-พิมพ์ใบมอบอำนาจ

สารสนเทศโรงเรียน

ระบบจัดการสารสนเทศโรงเรียน ระบบจัดการแผนงานโครงงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ Grader Code Programming โอลิมปิควิชาการ ไทย-日本-English Dictionary ระบบจองห้องประชุมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย Education Hub

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th