pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
Home \ Article \ activity-teaching-stem-education-korea

อบรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา(STEM Education)จากประเทศเกาหลีใต้

like

อบรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) จากประเทศเกาหลีใต้ สำหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร


หน้าแรก

Author: khanchai | Like: 6 | Views: 173 | Tags: #

| create: 2 พฤศจิกายน 2563 | post: 2 พฤศจิกายน 2563 | update: 2 พฤศจิกายน 2563

บทความที่น่าสนใจ

 • activity-teaching-stem-education-korea
  อบรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา(STEM Education)จากประเทศเกาหลีใต้ 6 174 อ่านต่อ>>
 • activity-welcome-warinwichachart-ubon
  ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จังหวัดอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงาน 9 336 อ่านต่อ>>
 • activity-welcome-deputy-director
  ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะผู้ติดตาม 18 348 อ่านต่อ>>
 • aword-student-english-skilled-2563
  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ (รอบปีการศึกษา 2562-2563) 14 316 อ่านต่อ>>
 • activity-kosen-nihongo-karavan
  กิจกรรมแนะแนวทุนการศึกษาต่อในโครงการ KOSEN โดยคาราวานนิฮงโกะ จากประเทศญี่ปุ่น 12 564 อ่านต่อ>>
 • article-store-standard-test-21
  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคลังเครื่องมือตามมาตรฐานและตัวชี้วัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรี 23 362 อ่านต่อ>>
 • activity-meetting-parent-2563-1
  การประชุมผู้ปกครองและคัดเลือกกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 21 362 อ่านต่อ>>
 • activity-wai-kroo-2563
  กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 32 1,094 อ่านต่อ>>
 • activity-globe-2563
  การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลก โดยใช้หลักวิธีการของ Globe 27 303 อ่านต่อ>>
 • activity-queen-sirikit-2563
  กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 32 726 อ่านต่อ>>
 • กิจกรรมอบรมขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์โรงเรียนศูนย์เคร 32 164 อ่านต่อ>>
 • activity-birthday-king-2563
  กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 35 505 อ่านต่อ>>
 • activity-planting-orchid-2563
  กิจกรรมคืนกล้วยไม้สู่ป่า ณ บริเวณสวนป่าโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร 34 468 อ่านต่อ>>
 • activity-pre-studie-1-2563
  กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 33 511 อ่านต่อ>>
 • activity-princess-chulaborn-2563
  กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควั 62 2,571 อ่านต่อ>>
 • activity-back-to-school-2563
  บรรยากาศการรับนักเรียนเข้าเรือนพักนักเรียนประจำ ในสถานการณ์ COVID-19 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 31 429 อ่านต่อ>>
 • activity-back-to-school-m1-m4-1-2563
  บรรยากาศการรับนักเรียนเข้าเรือนพักนักเรียนประจำ ในสถานการณ์ COVID-19 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 50 1,788 อ่านต่อ>>
 • activity-welcome-moe-covid-2563
  คณะผู้บริหาร ครู ร่วมต้อนรับคณะติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาหลังเปิดภาคเรียน กรณีพิเศษ COVID-19 29 636 อ่านต่อ>>
 • activity-meeting-teacher-pre-back-to-school-2563
  การประชุมครูและบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ในสถานการณ์ COVID-19 45 703 อ่านต่อ>>
 • activity-suntonpoo-2563
  กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2563 23 386 อ่านต่อ>>
ดูข่าวย้อนหลัง >>

12 PCSHS กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์

PCSHS Chiangrai PCSHS Phitsanulok PCSHS Lopburi PCSHS Loei PCSHS Mukdahan PCSHS Burirum PCSHS Phathum Thani PCSHS Chonburi PCSHS Phetchaburi PCSHS Nakhon Si Thammarat PCSHS Trang PCSHS Satun

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

Australian Mathematics And Science High School Salisbury East High School Hiroshima University Supper Science High School

สารสนเทศโรงเรียน

ระบบจัดการสารสนเทศโรงเรียน ระบบจัดการแผนงานโครงงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ Grader Code Programming โอลิมปิควิชาการ ไทย-日本-English Dictionary ระบบจองห้องประชุมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย Education Hub

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th