pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
Home \ Article \ student-news-traffic-guide-b2s-2-2563

แจ้งแนวปฏิบัติในการส่งนักเรียนเข้าเรือนพักนอนนักเรียนประจำ ในวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2563

like

       แจ้งแนวปฏิบัติในการส่งนักเรียนเข้าเรือนพักนอนนักเรียนประจำ ในวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มงานเรือนพักนอนนักเรียนประจำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
1. นักเรียนและผู้ปกครองคัดกรองและรายงานตัวเข้าเรือนพักนอนบริเวณทางเข้าประตูเรือนพักนอนชายและเรือนพักนอนหญิง
2. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 นักเรียนที่เข้าเรือนพักนอนประกอบไปด้วยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 - ม.3
3. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 นักเรียนที่เข้าเรือนพักนอนประกอบไปด้วยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 - ม.6
4. ให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนหรือชุดพละของโรงเรียนเท่านั้น
5. ให้นักเรียนประจำทุกคนตัดผมหรือมัดผมให้เรียบร้อย และมีสีผมที่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนจึงจะสามารถรายงานตัวเข้าเรือนพักนอนได้
6. ก่อนนำสัมภาระเข้าภายในเรือนพักนอน นักเรียนต้องได้รับการตรวจสอบสัมภาระจากครูผู้ปกครองประจำเรือนพักนอนก่อน จึงจะสามารถนำสัมภาระขึ้นบนเรือนพักนอนได้
7. ผู้ปกครองสามารถถือสัมภาระช่วยนักเรียนเข้าในบริเวณเรือนพักนอน แต่ไม่สามารถขึ้นบนเรือนพักนอนนักเรียนได้
8. นักเรียนต้องไม่นำสิ่งของที่ผิดระเบียบของเรือนพักนอน ได้แก่
- เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ยกเว้น โคมไฟอ่านหนังสือ
- เครื่องดื่มน้ำอัดลมทุกชนิด/เครื่องดื่มหรือขนมที่มีส่วนผสมคาเฟอีนทุกชนิด/เครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ทุกชนิด
- บะหมี่/วุ้นเส้น กึ่งสำเร็จรูปทุกชนิด
9. ขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านที่เดินทางมาส่งนักเรียนเดินรถตามระบบจราจรที่โรงเรียนกำหนดและจอดรถอย่างเป็นระเบียบ พร้อมปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
10. ผู้ปกครองที่ส่งนักเรียนเข้าเรือนพักนอนเรียบร้อยแล้ว สามารถเดินทางกลับได้

ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการสร้างวัฒนธรรมที่ดีงามให้กับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

หมายเหตุ การส่งนักเรียนเข้าเรือนพักนอน ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น.


Files for Download

รายละเอียดเกี่ยวกับไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาด จำนวนดาวน์โหลด วันที่อับเดรต
แจ้งแนวปฏิบัติในการส่งนักเรียนเข้าเรือนพักนอนนักเรียนประจำ
47 kB. 147 26 พฤศจิกายน 2563
แผนผังเส้นทางเดินรถในการส่งนักเรียน
965 kB. 94 26 พฤศจิกายน 2563


หน้าแรก

Author: khanchai | Like: 91 | Views: 837 | Tags: #

| create: 26 พฤศจิกายน 2563 | post: 26 พฤศจิกายน 2563 | update: 26 พฤศจิกายน 2563

บทความที่น่าสนใจ

 • student-news-teaching-learning-guide-2-2564
  แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 5 317 อ่านต่อ>>
 • student-news-books-list-2564
  รายการหนังสือดีที่นักเรียนควรอ่านเลือกสรรโดยกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 5 361 อ่านต่อ>>
 • student-news-dormitory-admis-2-2564
  แนวปฏิบัติการรับรายงานตัวนักเรียนเข้าเรือนพักนอนนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 6 251 อ่านต่อ>>
 • student-news-back-to-school-2-2564-guide
  แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค 12 347 อ่านต่อ>>
 • ืstudent-news-dormitory-list-2-2564
  ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนประจำเรือนพักนอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 8 1,624 อ่านต่อ>>
 • table-teaching-2-2564
  ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 6 977 อ่านต่อ>>
 • table-studies-2-2564
  ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 9 2,501 อ่านต่อ>>
 • student-news-spacial-school-closed-5jul21
  ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษระหว่างวันที่ 5-18 กรกฏาคม 2564 22 399 อ่านต่อ>>
 • student-news-dormitory-management-1-2564
  แจ้งรายชื่อนักเรียนประจำเรือนพักนอน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราวิทยาลัย มุกดาหาร 52 1,819 อ่านต่อ>>
 • ตารางสอนครู ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 64 1,375 อ่านต่อ>>
 • ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 42 3,402 อ่านต่อ>>
 • ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทุนศึกษาต่อ KOSEN ประจำปีการศึกษา 2565 61 1,100 อ่านต่อ>>
 • ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 54 555 อ่านต่อ>>
 • student-news-oxford-placement-2-2020
  ตารางการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ Oxford Placement Test ตามมาตรฐาน… 81 571 อ่านต่อ>>
 • ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 97 1,115 อ่านต่อ>>
 • ประกาศหยุดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี 90 713 อ่านต่อ>>
 • student-news-dormitory-management-2-2563
  แจ้งการจัดรายชื่อนักเรียนประจำเรือนพักนอน ภาคเรียนที่ 2/2563 100 2,522 อ่านต่อ>>
 • student-news-traffic-guide-b2s-2-2563
  แจ้งแนวปฏิบัติในการส่งนักเรียนเข้าเรือนพักนอนนักเรียนประจำ ในวันที่ 28 – 29… 91 838 อ่านต่อ>>
 • students-new-additional-group2-subjects-2-2563
  สมัครเรียนวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา… 91 1,276 อ่านต่อ>>
 • ตารางสอนครู ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 129 2,536 อ่านต่อ>>
ดูข่าวย้อนหลัง >>

12 PCSHS กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์

PCSHS Chiangrai PCSHS Phitsanulok PCSHS Lopburi PCSHS Loei PCSHS Mukdahan PCSHS Burirum PCSHS Phathum Thani PCSHS Chonburi PCSHS Phetchaburi PCSHS Nakhon Si Thammarat PCSHS Trang PCSHS Satun

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

Australian Mathematics And Science High School Salisbury East High School Hiroshima University Supper Science High School

เครือข่ายผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง-แจ้งการโอนเงิน นักเรียน-พิมพ์ใบมอบอำนาจ

สารสนเทศโรงเรียน

ระบบจัดการสารสนเทศโรงเรียน ระบบจัดการแผนงานโครงงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ Grader Code Programming โอลิมปิควิชาการ ไทย-日本-English Dictionary ระบบจองห้องประชุมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย Education Hub

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th