pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
Home \ Article \ announcement-preprotect-covid-19

ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19)

like

E-bedding-ware-2563-2

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19)

..............................................................................................................

       เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) ระลอกใหม่ ของประเทศไทย และในหลายจังหวัดนั้น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ได้ตระหนัก ถึงความปลอดภัยของนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องที่อาจจะได้รับ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว จึงกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (covid 19) โดยให้ถือปฏิบัติดังนี้

       1. นักเรียนประจำ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา นักการภารโรง แม่บ้าน ลูกจ้าง แม่ครัว ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ปฏิบัติดังนี้

1.1 ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่าง ล้างมือให้สะอาด

1.2 ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายวันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น

       2. นักเรียนที่เดินทางไป-กลับ ผู้ปกครองที่มารับ – ส่งนักเรียน หรือบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ทุกครั้งต่อเจ้าหน้าที่รักษา ความปลอดภัยเพื่อลงทะเบียนข้อมูลผู้เข้า – ออก และตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกายทุกครั้ง ตามมาตรการศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

       3. ครูผู้สอนทุกรายวิชาให้เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ตามหลักสูตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเป็นการล่วงหน้า หากมีกรณีพบว่านักเรียน ครูผู้สอน ที่มีความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) หรือมีการสั่งปิดสถานศึกษา ต้องสามารถจัดการเรียนการสอนได้ทันที

       4. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทุกคนในสังกัด ติดตามข่าวสารที่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) ระลอกใหม่อย่างใกล้ชิด

 

ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563


Files for Download

รายละเอียดเกี่ยวกับไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาด จำนวนดาวน์โหลด วันที่อับเดรต
ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19)
Announcement of measures to prevent the spread of coronavirus disease 2019 (covid 19)
113 kB. 193 23 ธันวาคม 2563


หน้าแรก

Author: khanchai | Like: 128 | Views: 818 | Tags: #

| create: 23 ธันวาคม 2563 | post: 23 ธันวาคม 2563 | update: 23 ธันวาคม 2563

บทความที่น่าสนใจ

 • new-metting-parents-1-2565
  กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ระดับชั้น ม.1-ม.6… 6 405 อ่านต่อ>>
 • news-malu-swang-muk-2565
  ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างเมรุเผาศพ วัดสว่าง บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง… 14 361 อ่านต่อ>>
 • โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร กำหนดเวลาเรียนใหม่เป็นคาบละ 1 ชั่วโมง 44 420 อ่านต่อ>>
 • ืnews-tst
  เชิญชวนผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ประกอบการทุกคนสมัครใช้งานแอพลิเคชั่น 61 1,238 อ่านต่อ>>
 • news-certificate-covid-19
  การรับรองสถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 49 261 อ่านต่อ>>
 • news-term-break-1-2564
  ประกาศการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และการเปิดภาคเรียน… 53 451 อ่านต่อ>>
 • งดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการสอบที่ดำเนินการตามปกติในโรงเรียน 70 1,806 อ่านต่อ>>
 • มติ ครม.การพัฒนา รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ในระยะต่อไป 77 444 อ่านต่อ>>
 • ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 76 2,189 อ่านต่อ>>
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 80 370 อ่านต่อ>>
 • news-spacial-closed-1-2564
  ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ 68 588 อ่านต่อ>>
 • ประกาศปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และเปิดภาคเรียนที่… 129 1,110 อ่านต่อ>>
 • ผลการคัดนักเรียนเพื่อรับทุนศึกษาต่อที่ KOSEN (คัดเลือกระดับโรงเรียน) ประจำปีการศึกษา 2565 114 1,482 อ่านต่อ>>
 • news-post9-18Feb2021
  จดหมายข่าวโรงเรียน ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 135 1,534 อ่านต่อ>>
 • announcement-wifi-map
  พื้นที่การให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ในโรงเรียน 129 787 อ่านต่อ>>
 • news-post8-4Feb2021
  จดหมายข่าว ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 134 993 อ่านต่อ>>
 • news-post7-2Feb2021
  จดหมายข่าว ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 134 1,016 อ่านต่อ>>
 • news-post6-28jan2021
  จดหมายข่าว ประจำวันที่ 28 มกราคม 2564 118 687 อ่านต่อ>>
 • news-post2-27jan2021
  จดหมายข่าว ประจำวันที่ 27 มกราคม 2564 119 700 อ่านต่อ>>
 • ประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ 140 1,111 อ่านต่อ>>
ดูข่าวย้อนหลัง >>

12 PCSHS กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์

PCSHS Chiangrai PCSHS Phitsanulok PCSHS Lopburi PCSHS Loei PCSHS Mukdahan PCSHS Burirum PCSHS Phathum Thani PCSHS Chonburi PCSHS Phetchaburi PCSHS Nakhon Si Thammarat PCSHS Trang PCSHS Satun

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

Australian Mathematics And Science High School Salisbury East High School Hiroshima University Supper Science High School

เครือข่ายผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง-แจ้งการโอนเงิน นักเรียน-พิมพ์ใบมอบอำนาจ

สารสนเทศโรงเรียน

ระบบจัดการสารสนเทศโรงเรียน ระบบจัดการแผนงานโครงงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ Grader Code Programming โอลิมปิควิชาการ ไทย-日本-English Dictionary ระบบจองห้องประชุมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย Education Hub

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th