pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
Home \ Article \ activity-teaching-guide-secondary-2-2563

การจัดอบรมขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนยังโรงเรียนมัธยมศึกษาเครือข่ายในจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563

like

       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จัดกิจกรรม อบรมขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนยังโรงเรียนมัธยมศึกษาเครือข่ายในจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 10 โรงเรียน ในระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2563

 


หน้าแรก

Author: khanchai | Like: 7 | Views: 159 | Tags: #

| create: 28 ธันวาคม 2563 | post: 28 ธันวาคม 2563 | update: 28 ธันวาคม 2563

บทความที่น่าสนใจ

 • activity-pcshsm-games-2020
  การแข่งขันกีฬาสีภานในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 18 1,061 อ่านต่อ>>
 • activity-teaching-guide-secondary-2-2563
  การจัดอบรมขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนยังโรงเรียนมัธยมศึกษาเครือข่ายในจังห 7 160 อ่านต่อ>>
 • activity-king9-2563
  กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 13 455 อ่านต่อ>>
 • activity-training-workshop-teacher-advisor
  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูที่ปรึกษาที่พึ่งพาของผู้เรียน 9 191 อ่านต่อ>>
 • activity-teaching-stem-education-korea
  อบรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา(STEM Education)จากประเทศเกาหลีใต้ 14 286 อ่านต่อ>>
 • activity-welcome-warinwichachart-ubon
  ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จังหวัดอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงาน 18 492 อ่านต่อ>>
 • activity-welcome-deputy-director
  ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะผู้ติดตาม 29 505 อ่านต่อ>>
 • aword-student-english-skilled-2563
  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ (รอบปีการศึกษา 2562-2563) 24 424 อ่านต่อ>>
 • activity-kosen-nihongo-karavan
  กิจกรรมแนะแนวทุนการศึกษาต่อในโครงการ KOSEN โดยคาราวานนิฮงโกะ จากประเทศญี่ปุ่น 20 698 อ่านต่อ>>
 • article-store-standard-test-21
  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคลังเครื่องมือตามมาตรฐานและตัวชี้วัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรี 35 468 อ่านต่อ>>
 • activity-meetting-parent-2563-1
  การประชุมผู้ปกครองและคัดเลือกกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 30 474 อ่านต่อ>>
 • activity-wai-kroo-2563
  กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 44 1,242 อ่านต่อ>>
 • activity-globe-2563
  การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลก โดยใช้หลักวิธีการของ Globe 35 388 อ่านต่อ>>
 • activity-queen-sirikit-2563
  กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 40 820 อ่านต่อ>>
 • กิจกรรมอบรมขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์โรงเรียนศูนย์เคร 45 213 อ่านต่อ>>
 • activity-birthday-king-2563
  กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 43 788 อ่านต่อ>>
 • activity-planting-orchid-2563
  กิจกรรมคืนกล้วยไม้สู่ป่า ณ บริเวณสวนป่าโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร 43 561 อ่านต่อ>>
 • activity-pre-studie-1-2563
  กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 43 600 อ่านต่อ>>
 • activity-princess-chulaborn-2563
  กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควั 75 2,914 อ่านต่อ>>
 • activity-back-to-school-2563
  บรรยากาศการรับนักเรียนเข้าเรือนพักนักเรียนประจำ ในสถานการณ์ COVID-19 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 39 563 อ่านต่อ>>
ดูข่าวย้อนหลัง >>

12 PCSHS กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์

PCSHS Chiangrai PCSHS Phitsanulok PCSHS Lopburi PCSHS Loei PCSHS Mukdahan PCSHS Burirum PCSHS Phathum Thani PCSHS Chonburi PCSHS Phetchaburi PCSHS Nakhon Si Thammarat PCSHS Trang PCSHS Satun

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

Australian Mathematics And Science High School Salisbury East High School Hiroshima University Supper Science High School

สารสนเทศโรงเรียน

ระบบจัดการสารสนเทศโรงเรียน ระบบจัดการแผนงานโครงงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ Grader Code Programming โอลิมปิควิชาการ ไทย-日本-English Dictionary ระบบจองห้องประชุมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย Education Hub

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th