pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
Home \ Article \ aword-ysc23-2021

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถคว้า 6 รางวัล ในการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 23 YSC 2021 จัดโดย สวทช.

like
       นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร คว้า 6 รางวัล ในการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 23 YSC 2021 จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีจํานวนโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบคัดเลือกศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งสิ้น 41 โครงงาน ซึ่งโครงงานของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ

โครงงานเรื่อง เครื่องนวดกดจุดบนฝ่าเท้าทรงโดเดคาเฮดรอนจาก แฟร็กทัลห้าเหลี่ยมที่เป็นอัตราส่วนทองคํา
โดย นางสาวพรชนก พนมสินรัตน์ นางสาวพิมพ์บุญ บุญศรี
นางสาวพรปวีณ์ ตาลจรุง เป็นครูที่ปรึกษา
โครงงานเรื่อง การจัดทําคาริโอไทป์โดยใช้ระบบปัญญาประดิษฐ
โดย นายเกียรติศักดิ์ แสงอาจหาญ นายศิวศิษย์ แสงนิกุล
นายธีระวุฒิ จันทะพันธ์ และนายชวลิต บัวพรม เป็นครูที่ปรึกษา
ซึ่งทั้ง 2 โครงงานตัวแทนระดับภูมิภาคเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศต่อไป เพื่อคัดตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน ISEF 2021

รางวัลรองชนะเลิศ

โครงงานเรื่อง การศึกษารูปสามเหลี่ยมและรูปหกเหลี่ยมในการ Geodesic dome
โดย นางสาวพิมพกานต์ พลงาม นางสาวพิมพ์ลภัส บุตรสาระ
นางสาวพรปวีณ์ ตาลจรุง เป็นครูที่ปรึกษา
โครงงานเรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพของมอส 3 ชนิด ในการดูด ซับสารตกค้าง (VOCs) และฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อพัฒนาเป็น Tree wall
โดย นางสาวณัฐณี บุญหาญ นางสาวชลธิชา สมภูงา
นายธีระวุฒิ จันทะพันธ์ เป็นครูที่ปรึกษา
โครงงานเรื่อง การผลิตข้าวเคลือบกลิ่นรสสมุนไพรในข้าวหมกไก่
โดย นางสาวพิชามญช์ วิชัย นางสาวพิมพิศา ปัททุม
นางมีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์ นายบารเมษฐ์ สิมพร เป็นครูที่ปรึกษา
โครงงานเรื่อง เกม Scrabble สําหรับผู้พิการทางสายตา
โดย นางสาวสุทัตตา ศรีทับไทย นางสาวธนวรรณ พรรณรัตน์
นางมีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์ เป็นครูที่ปรึกษา

หน้าแรก

Author: khanchai | Like: 18 | Views: 232 | Tags: #

| create: 4 กุมภาพันธ์ 2564 | post: 4 กุมภาพันธ์ 2564 | update: 4 กุมภาพันธ์ 2564

บทความที่น่าสนใจ

 • aword-gold-nsc2021-esan
  ยินดีกับนักเรียนรางวัลชนะเลิศ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (NS 6 61 อ่านต่อ>>
 • suudent-successful-icys-28
  ยินดีกับนักเรียนตัวแทนนักเรียนไทยเข้าร่วมประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 28 ณ กรุงเบล 9 92 อ่านต่อ>>
 • aword-ysc23-2021
  แสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถคว้า 6 รางวัล ในการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18 233 อ่านต่อ>>
 • aword-sci-project-ne-npu-2020
  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 39 446 อ่านต่อ>>
 • aword-2-science-project-snru-2020
  ยินดีกับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง เหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 41 344 อ่านต่อ>>
 • aword-first-round-ysc2021
  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้ารับทุนรอบข้อเสนอโครงการ YSC 2021 56 745 อ่านต่อ>>
 • aword-3-awords-IYIA2020
  ยินดีกับ 3 รางวัล จากการประกวดนวัตกรรม International… 37 381 อ่านต่อ>>
 • aword-silver-TYSF-2020
  ยินดีกับรางวัล เหรียญเงิน ระดับประเทศในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 42 369 อ่านต่อ>>
 • award-sst-msm-science-aword-2563
  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไ 42 485 อ่านต่อ>>
 • award-first-social-innovation-unit-2563
  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และรางวัลพิเศษรองชนะเลิศ อันดับสอง กา 28 241 อ่านต่อ>>
 • activity-ubu-science-day-2563
  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 59 502 อ่านต่อ>>
 • aword-science-silver-ubu-2563
  ขอแสดงความยินดีกับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง เหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 55 435 อ่านต่อ>>
 • aword-innovation-online-2563
  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานนวัตกรรมออนไลน์ 40 381 อ่านต่อ>>
 • aword-GPSC-2019
  ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่คว้ารางวัลชมเชย ระดับป 73 980 อ่านต่อ>>
 • aword-morplaysaikeang-champ-of-week-2563
  นักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร คว้าแชมป์ประจำสัปดาห์ รายการตอบปัญหา ม.ปลา 57 838 อ่านต่อ>>
 • award-I-New-Gen-Award-2020
  รางวัล 2 เหรียญทอง และ 1… 104 796 อ่านต่อ>>
 • award-ysc-cruster-2020
  ยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาคการประกวดโครงงาน YSC 2020 100 3,510 อ่านต่อ>>
 • aword-Enjoy-Science-Young-Makers-Contest-2020
  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันโครงการ Enjoy Science:… 119 2,872 อ่านต่อ>>
 • aword-PIM-ai-junior-challenge-2020
  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวด PIM Ai Junior… 99 1,616 อ่านต่อ>>
 • award-silpa-69-2562-srisaket
  ผลการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562… 125 1,947 อ่านต่อ>>
ดูข่าวย้อนหลัง >>

12 PCSHS กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์

PCSHS Chiangrai PCSHS Phitsanulok PCSHS Lopburi PCSHS Loei PCSHS Mukdahan PCSHS Burirum PCSHS Phathum Thani PCSHS Chonburi PCSHS Phetchaburi PCSHS Nakhon Si Thammarat PCSHS Trang PCSHS Satun

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

Australian Mathematics And Science High School Salisbury East High School Hiroshima University Supper Science High School

สารสนเทศโรงเรียน

ระบบจัดการสารสนเทศโรงเรียน ระบบจัดการแผนงานโครงงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ Grader Code Programming โอลิมปิควิชาการ ไทย-日本-English Dictionary ระบบจองห้องประชุมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย Education Hub

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th