pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
Home \ Article \ news-spacial-closed-1-2564

ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

like

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ
--------------------------------------


       ตามประกาศศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองมุกดาหาร (ศปก.อ.) เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ให้สถานศึกษาทุกแห่งในเขตอำเภอเมืองมุกดาหารหยุดกิจกรรมการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 จนถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 เป็นเวลา 7 วัน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จึงปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 จนถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 เป็นเวลา 7 วันและให้ผู้ปกครองมารับนักเรียนกลับบ้าน ในวันเสาร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 18.00 น. และวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. ในระหว่างที่โรงเรียนปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ โรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ตามตารางเรียนและห้องเรียน Online ห้องเดิม และขอความร่วมมือมายังนักเรียนให้กักตัวเองอยู่ที่บ้าน ปฏิบัติตนตามมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน Onsite และให้ติดตาม ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด


ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564


Files for Download

รายละเอียดเกี่ยวกับไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาด จำนวนดาวน์โหลด วันที่อับเดรต
ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ
109 kB. 59 2 กรกฎาคม 2564


หน้าแรก

Author: khanchai | Like: 23 | Views: 417 | Tags: #

| create: 2 กรกฎาคม 2564 | post: 2 กรกฎาคม 2564 | update: 2 กรกฎาคม 2564

บทความที่น่าสนใจ

 • โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร กำหนดเวลาเรียนใหม่เป็นคาบละ 1 ชั่วโมง 4 70 อ่านต่อ>>
 • ืnews-tst
  เชิญชวนผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ประกอบการทุกคนสมัครใช้งานแอพลิเคชั่น 6 378 อ่านต่อ>>
 • news-certificate-covid-19
  การรับรองสถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 5 71 อ่านต่อ>>
 • news-term-break-1-2564
  ประกาศการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และการเปิดภาคเรียน… 7 188 อ่านต่อ>>
 • งดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการสอบที่ดำเนินการตามปกติในโรงเรียน 26 1,614 อ่านต่อ>>
 • มติ ครม.การพัฒนา รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ในระยะต่อไป 25 238 อ่านต่อ>>
 • ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 26 1,747 อ่านต่อ>>
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 33 211 อ่านต่อ>>
 • news-spacial-closed-1-2564
  ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ 23 418 อ่านต่อ>>
 • ประกาศปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และเปิดภาคเรียนที่… 71 814 อ่านต่อ>>
 • ผลการคัดนักเรียนเพื่อรับทุนศึกษาต่อที่ KOSEN (คัดเลือกระดับโรงเรียน) ประจำปีการศึกษา 2565 63 1,173 อ่านต่อ>>
 • news-post9-18Feb2021
  จดหมายข่าวโรงเรียน ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 86 1,284 อ่านต่อ>>
 • announcement-wifi-map
  พื้นที่การให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ในโรงเรียน 84 530 อ่านต่อ>>
 • news-post8-4Feb2021
  จดหมายข่าว ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 83 768 อ่านต่อ>>
 • news-post7-2Feb2021
  จดหมายข่าว ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 88 781 อ่านต่อ>>
 • news-post6-28jan2021
  จดหมายข่าว ประจำวันที่ 28 มกราคม 2564 80 496 อ่านต่อ>>
 • news-post2-27jan2021
  จดหมายข่าว ประจำวันที่ 27 มกราคม 2564 76 480 อ่านต่อ>>
 • ประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ 86 886 อ่านต่อ>>
 • ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) 86 650 อ่านต่อ>>
 • ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปี 2563 เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานการจัดการศึกษา รับทราบปัญหา… 102 784 อ่านต่อ>>
ดูข่าวย้อนหลัง >>

12 PCSHS กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์

PCSHS Chiangrai PCSHS Phitsanulok PCSHS Lopburi PCSHS Loei PCSHS Mukdahan PCSHS Burirum PCSHS Phathum Thani PCSHS Chonburi PCSHS Phetchaburi PCSHS Nakhon Si Thammarat PCSHS Trang PCSHS Satun

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

Australian Mathematics And Science High School Salisbury East High School Hiroshima University Supper Science High School

เครือข่ายผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง-แจ้งการโอนเงิน นักเรียน-พิมพ์ใบมอบอำนาจ

สารสนเทศโรงเรียน

ระบบจัดการสารสนเทศโรงเรียน ระบบจัดการแผนงานโครงงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ Grader Code Programming โอลิมปิควิชาการ ไทย-日本-English Dictionary ระบบจองห้องประชุมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย Education Hub

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th