pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
Home \ Article \ recruit-riso-2564

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

like

recruit-riso-2564

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
------------------------------------------------------------------


ตามที่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ได้มีโครงการ ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้นหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน ๓๐ หลอด/tube ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ริโซ่(ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑๙,๙๙๙.๙๓ บาท(สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบสามสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


Files for Download

รายละเอียดเกี่ยวกับไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาด จำนวนดาวน์โหลด วันที่อับเดรต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
265 kB. 12 28 ตุลาคม 2564


หน้าแรก

Author: khanchai | Like: 11 | Views: 70 | Tags: #

| create: 28 ตุลาคม 2564 | post: 28 ตุลาคม 2564 | update: 28 ตุลาคม 2564

บทความที่น่าสนใจ

 • purchase- restaurant-operatort-2-2564
  ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารกลางวันและอาหารเย็นในโรงเรียน 3 114 อ่านต่อ>>
 • purchase- restaurant-operatort-2564
  ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารเช้าในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 3 105 อ่านต่อ>>
 • purchase-shoes-2564
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงเท้านักเรียนชายและหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงะจ 10 63 อ่านต่อ>>
 • recruit-riso-2564
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 71 อ่านต่อ>>
 • purchase-build-yard-2564
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถมดินพื้นที่สนามพร้อมวางระบบระบายน้้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 332 อ่านต่อ>>
 • purchase-book-for-Library-2564
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน (หอสมุด) โดยว 30 304 อ่านต่อ>>
 • purchase-students-uniform-2564
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เครื่องแบบนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33 142 อ่านต่อ>>
 • purchase-teacher-home-garage-2564
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงโรงรถบ้านพักครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ ราชวิทยาลัย มุกดาหาร 33 178 อ่านต่อ>>
 • purchase-tablet-2564
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็ปเล็ต) และอุปกรณ์ปากกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 172 อ่านต่อ>>
 • purchase-student-shoe-2356-2564
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรองเท้านักเรียน รองเท้ากีฬาและถุงเท้านักเรียนชายและหญิง ชั้นมัธยมศึกษาปี 34 180 อ่านต่อ>>
 • purchase-food-store-result-2564
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารกลางวันและอาหารเย็นในโรงเรียน ประจำปีการศึ 50 282 อ่านต่อ>>
 • recruit-food-store-list-2564
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารกลางวันและอาหารเย็น ในโรงเรียน ประ 47 244 อ่านต่อ>>
 • purchases-build-teacher-home-2564
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบ้านพักครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 48 228 อ่านต่อ>>
 • purchases-build-windows-rajawit-2564
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงหน้าต่างอาคารราชวิทย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกด 51 200 อ่านต่อ>>
 • purchases-food-store-2564
  รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารกลางวันและอาหารเย็นในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 51 539 อ่านต่อ>>
 • purchases-2564
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 65 309 อ่านต่อ>>
 • E-bidding-readding-room-in-dormitory-2563
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างปรับปรุงห้องอ่านหนังสือภายในหอพักนักเรียน 82 399 อ่านต่อ>>
 • รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 84 374 อ่านต่อ>>
 • E-bidding-bathroom-in-dormitory-2563
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำภายในหอพักนักเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเ 92 389 อ่านต่อ>>
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาภายในหอพักนักเรียนประจำด้วยวิธีประกวด 93 374 อ่านต่อ>>
ดูข่าวย้อนหลัง >>

12 PCSHS กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์

PCSHS Chiangrai PCSHS Phitsanulok PCSHS Lopburi PCSHS Loei PCSHS Mukdahan PCSHS Burirum PCSHS Phathum Thani PCSHS Chonburi PCSHS Phetchaburi PCSHS Nakhon Si Thammarat PCSHS Trang PCSHS Satun

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

Australian Mathematics And Science High School Salisbury East High School Hiroshima University Supper Science High School

เครือข่ายผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง-แจ้งการโอนเงิน นักเรียน-พิมพ์ใบมอบอำนาจ

สารสนเทศโรงเรียน

ระบบจัดการสารสนเทศโรงเรียน ระบบจัดการแผนงานโครงงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ Grader Code Programming โอลิมปิควิชาการ ไทย-日本-English Dictionary ระบบจองห้องประชุมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย Education Hub

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th