pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
Home \ Article \ news-parents-meetting-online-1-2565

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนและคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ (Online Platform)

like

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น

     ด้วยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จะจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อชี้แจงการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-19) พร้อมทั้งการดำเนินงานแต่ละกลุ่มงานของโรงเรียนและสร้างความเข้าใจในวัตถุประสงค์ อุดมการณ์ เป้าหมายของโรงเรียนให้ผู้ปกครองได้ทราบรวมทั้งการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนเปิดโอกาสให้ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อไปโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ทุกท่านเข้าร่วมประชุม ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
โดยใช้ห้องประชุมออนไลน์ตามลิงค์ที่แนบมาพร้อมกำหนดการนี้

บันทึกการประชุม วันอาทิตย์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.


Files for Download

รายละเอียดเกี่ยวกับไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาด จำนวนดาวน์โหลด วันที่อับเดรต
หนังสือเชิญประชุมผู้ปกครอง
310 kB. 413 9 มิถุนายน 2565


หน้าแรก

Author: khanchai | Like: 20 | Views: 288 | Tags: #

| create: 9 มิถุนายน 2565 | post: 9 มิถุนายน 2565 | update: 14 มิถุนายน 2565

บทความที่น่าสนใจ

 • news-pcshsm-library
  แจ้งวิธีการเข้าใช้งานห้องสมุดออนไลน์ PCSHSM Library สำหรับผู้บริหาร ครู… 17 157 อ่านต่อ>>
 • news-parents-meetting-online-1-2565
  การประชุมผู้ปกครองนักเรียนและคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไล 20 289 อ่านต่อ>>
 • new-metting-parents-1-2565
  กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ระดับชั้น ม.1-ม.6… 24 560 อ่านต่อ>>
 • news-malu-swang-muk-2565
  ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างเมรุเผาศพ วัดสว่าง บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง… 34 838 อ่านต่อ>>
 • โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร กำหนดเวลาเรียนใหม่เป็นคาบละ 1 ชั่วโมง 66 498 อ่านต่อ>>
 • ืnews-tst
  เชิญชวนผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ประกอบการทุกคนสมัครใช้งานแอพลิเคชั่น 89 1,510 อ่านต่อ>>
 • news-certificate-covid-19
  การรับรองสถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 74 334 อ่านต่อ>>
 • news-term-break-1-2564
  ประกาศการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และการเปิดภาคเรียน… 77 541 อ่านต่อ>>
 • งดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการสอบที่ดำเนินการตามปกติในโรงเรียน 95 1,875 อ่านต่อ>>
 • มติ ครม.การพัฒนา รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ในระยะต่อไป 103 554 อ่านต่อ>>
 • ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 102 2,362 อ่านต่อ>>
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 111 453 อ่านต่อ>>
 • news-spacial-closed-1-2564
  ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ 93 675 อ่านต่อ>>
 • ประกาศปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และเปิดภาคเรียนที่… 164 1,247 อ่านต่อ>>
 • ผลการคัดนักเรียนเพื่อรับทุนศึกษาต่อที่ KOSEN (คัดเลือกระดับโรงเรียน) ประจำปีการศึกษา 2565 136 1,585 อ่านต่อ>>
 • news-post9-18Feb2021
  จดหมายข่าวโรงเรียน ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 162 1,656 อ่านต่อ>>
 • announcement-wifi-map
  พื้นที่การให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ในโรงเรียน 164 939 อ่านต่อ>>
 • news-post8-4Feb2021
  จดหมายข่าว ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 161 1,096 อ่านต่อ>>
 • news-post7-2Feb2021
  จดหมายข่าว ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 160 1,112 อ่านต่อ>>
 • news-post6-28jan2021
  จดหมายข่าว ประจำวันที่ 28 มกราคม 2564 143 774 อ่านต่อ>>
ดูข่าวย้อนหลัง >>

12 PCSHS กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์

PCSHS Chiangrai PCSHS Phitsanulok PCSHS Lopburi PCSHS Loei PCSHS Mukdahan PCSHS Burirum PCSHS Phathum Thani PCSHS Chonburi PCSHS Phetchaburi PCSHS Nakhon Si Thammarat PCSHS Trang PCSHS Satun

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

Australian Mathematics And Science High School Salisbury East High School Hiroshima University Supper Science High School

เครือข่ายผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง-แจ้งการโอนเงิน นักเรียน-พิมพ์ใบมอบอำนาจ

สารสนเทศโรงเรียน

ระบบจัดการสารสนเทศโรงเรียน ระบบจัดการแผนงานโครงงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ Grader Code Programming โอลิมปิควิชาการ ไทย-日本-English Dictionary ระบบจองห้องประชุมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย Education Hub

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ [email protected]