pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
Home \ Article \ download-logo-pcshsm

พระราชทานตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนวิทยาศาสร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

like

Files for Download

รายละเอียดเกี่ยวกับไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาด จำนวนดาวน์โหลด วันที่อับเดรต
พระราชทานตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนวิทยาศาสร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
8,244 kB. 537 4 กุมภาพันธ์ 2563


หน้าแรก

Author: khanchai | Like: 180 | Views: 4,130 | Tags: #

| create: 4 กุมภาพันธ์ 2563 | post: 4 กุมภาพันธ์ 2563 | update: 8 มีนาคม 2563

บทความที่น่าสนใจ

 • ประกาศปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และเปิดภาคเรียนที่… 5 299 อ่านต่อ>>
 • ผลการคัดนักเรียนเพื่อรับทุนศึกษาต่อที่ KOSEN (คัดเลือกระดับโรงเรียน) ประจำปีการศึกษา 2565 10 825 อ่านต่อ>>
 • news-post9-18Feb2021
  จดหมายข่าวโรงเรียน ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 25 892 อ่านต่อ>>
 • announcement-wifi-map
  พื้นที่การให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ในโรงเรียน 28 275 อ่านต่อ>>
 • news-post8-4Feb2021
  จดหมายข่าว ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 29 420 อ่านต่อ>>
 • news-post7-2Feb2021
  จดหมายข่าว ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 28 437 อ่านต่อ>>
 • news-post6-28jan2021
  จดหมายข่าว ประจำวันที่ 28 มกราคม 2564 23 192 อ่านต่อ>>
 • news-post2-27jan2021
  จดหมายข่าว ประจำวันที่ 27 มกราคม 2564 26 210 อ่านต่อ>>
 • ประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ 39 597 อ่านต่อ>>
 • ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) 31 389 อ่านต่อ>>
 • ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปี 2563 เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานการจัดการศึกษา รับทราบปัญหา… 50 582 อ่านต่อ>>
 • ืnews-register-deep
  ขอเชิญผู้บริหาร ครู และนักเรียนทุกคน ลงทะเบียนใช้งาน DEEP… 61 1,063 อ่านต่อ>>
 • E-bedding-ware-2563-2
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 69 277 อ่านต่อ>>
 • meeting-back-to-school-1-2563
  ขอเชิญผู้ปกครองร่วมประชุมรับฟังแนวทางการเตรียมความพร้อมและแนวปฏิบัติในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 67 1,088 อ่านต่อ>>
 • back-to-school-in-covid-19
  แนวปฏิบัติในการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 178 3,279 อ่านต่อ>>
 • announce-video-conference-hub-1-2563
  ขอเชิญผู้ปกครองและนักเรียนโครงการ Education Hub ทุกระดับชั้นประชุมวีดีโอออนไลน์​ 95 1,375 อ่านต่อ>>
 • announce-video-conference-1-2563
  ขอเชิญผู้ปกครองและนักเรียน ครูที่ปรึกษา เข้าร่วมประชุมวีดีโอออนไลน์ การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 102 2,564 อ่านต่อ>>
 • แจ้งยกเลิกการมารับหลักฐานการสำเร็จการศึกษาด้วยตนเองโดยทางโรงเรียนจะจัดส่งไปรษณีย์ให้ตามที่อยู่นักเรี 107 467 อ่านต่อ>>
 • announce-calendar-summer-2563
  ประกาศปิดภาคเรียน 2 / 2562 และเปิดภาคเรียนที่… 146 1,354 อ่านต่อ>>
 • ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 218 1,553 อ่านต่อ>>
ดูข่าวย้อนหลัง >>

12 PCSHS กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์

PCSHS Chiangrai PCSHS Phitsanulok PCSHS Lopburi PCSHS Loei PCSHS Mukdahan PCSHS Burirum PCSHS Phathum Thani PCSHS Chonburi PCSHS Phetchaburi PCSHS Nakhon Si Thammarat PCSHS Trang PCSHS Satun

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

Australian Mathematics And Science High School Salisbury East High School Hiroshima University Supper Science High School

สารสนเทศโรงเรียน

ระบบจัดการสารสนเทศโรงเรียน ระบบจัดการแผนงานโครงงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ Grader Code Programming โอลิมปิควิชาการ ไทย-日本-English Dictionary ระบบจองห้องประชุมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย Education Hub

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th