pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
Home \ Article \ activity-queen-sirikit-2563

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563

like

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563 จัดขึ้นในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียน


หน้าแรก

Author: khanchai | Like: 24 | Views: 652 | Tags: #

| create: 10 สิงหาคม 2563 | post: 12 สิงหาคม 2563 | update: 12 สิงหาคม 2563

บทความที่น่าสนใจ

 • activity-welcome-warinwichachart-ubon
  ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จังหวัดอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงาน 7 225 อ่านต่อ>>
 • activity-welcome-deputy-director
  ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะผู้ติดตาม 13 240 อ่านต่อ>>
 • aword-student-english-skilled-2563
  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ (รอบปีการศึกษา 2562-2563) 8 160 อ่านต่อ>>
 • activity-kosen-nihongo-karavan
  กิจกรรมแนะแนวทุนการศึกษาต่อในโครงการ KOSEN โดยคาราวานนิฮงโกะ จากประเทศญี่ปุ่น 10 453 อ่านต่อ>>
 • article-store-standard-test-21
  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคลังเครื่องมือตามมาตรฐานและตัวชี้วัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรี 18 298 อ่านต่อ>>
 • activity-meetting-parent-2563-1
  การประชุมผู้ปกครองและคัดเลือกกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 17 295 อ่านต่อ>>
 • activity-wai-kroo-2563
  กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 24 999 อ่านต่อ>>
 • activity-globe-2563
  การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลก โดยใช้หลักวิธีการของ Globe 19 236 อ่านต่อ>>
 • activity-queen-sirikit-2563
  กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 24 653 อ่านต่อ>>
 • กิจกรรมอบรมขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์โรงเรียนศูนย์เคร 24 139 อ่านต่อ>>
 • activity-birthday-king-2563
  กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 27 426 อ่านต่อ>>
 • activity-planting-orchid-2563
  กิจกรรมคืนกล้วยไม้สู่ป่า ณ บริเวณสวนป่าโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร 28 408 อ่านต่อ>>
 • activity-pre-studie-1-2563
  กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 30 468 อ่านต่อ>>
 • activity-princess-chulaborn-2563
  กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควั 52 2,428 อ่านต่อ>>
 • activity-back-to-school-2563
  บรรยากาศการรับนักเรียนเข้าเรือนพักนักเรียนประจำ ในสถานการณ์ COVID-19 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 28 387 อ่านต่อ>>
 • activity-back-to-school-m1-m4-1-2563
  บรรยากาศการรับนักเรียนเข้าเรือนพักนักเรียนประจำ ในสถานการณ์ COVID-19 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 42 1,702 อ่านต่อ>>
 • activity-welcome-moe-covid-2563
  คณะผู้บริหาร ครู ร่วมต้อนรับคณะติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาหลังเปิดภาคเรียน กรณีพิเศษ COVID-19 24 558 อ่านต่อ>>
 • activity-meeting-teacher-pre-back-to-school-2563
  การประชุมครูและบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ในสถานการณ์ COVID-19 35 634 อ่านต่อ>>
 • activity-suntonpoo-2563
  กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2563 20 340 อ่านต่อ>>
 • activity-meetting-pre-back-to-school-2563
  การประชุมบุคลากร แม่บ้าน นักการ ผู้ประกอบการร้านค้าภายในโรงเรียนเพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเร 26 407 อ่านต่อ>>
ดูข่าวย้อนหลัง >>

12 PCSHS กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์

PCSHS Chiangrai PCSHS Phitsanulok PCSHS Lopburi PCSHS Loei PCSHS Mukdahan PCSHS Burirum PCSHS Phathum Thani PCSHS Chonburi PCSHS Phetchaburi PCSHS Nakhon Si Thammarat PCSHS Trang PCSHS Satun

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

Australian Mathematics And Science High School Salisbury East High School Hiroshima University Supper Science High School

สารสนเทศโรงเรียน

ระบบจัดการสารสนเทศโรงเรียน ระบบจัดการแผนงานโครงงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ Grader Code Programming โอลิมปิควิชาการ ไทย-日本-English Dictionary ระบบจองห้องประชุมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย Education Hub

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th