pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
Home \ Article \ aword-gold-copper-olympiad-18

ยินดีกับรางวัลเหรียญทองและเหรียญทองแดง นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ผู้แทนศูนย์ ค่ายชีววิทยาโอลิมปิก ครั้งที่ 18 ปีการศึกษา 2563

like

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ผู้แทนศูนย์ ค่ายชีววิทยาโอลิมปิก ครั้งที่ 18 ปีการศึกษา 2563 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับเหรียญรางวัล ในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 ในระหว่างวันที่ 8 - 11 มิถุนายน 2564 โดยมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นเจ้าภาพการแข่งขัน

ดังมีรางวัลดังต่อไปนี้
1) นายพนมไพร บุญสุข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร รางวัลเหรียญทอง และรางวัลคะแนนสูงสุดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2) นางสาวพิมพกานต์ พลงาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร รางวัลเหรียญทองแดง

หน้าแรก

Author: khanchai | Like: 35 | Views: 379 | Tags: #

| create: 11 มิถุนายน 2564 | post: 12 มิถุนายน 2564 | update: 16 กันยายน 2564

บทความที่น่าสนใจ

 • awords-olympiad-astronomy-18
  ยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 11 239 อ่านต่อ>>
 • aword-gold-copper-olympiad-18
  ยินดีกับรางวัลเหรียญทองและเหรียญทองแดง นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ผู้แทน 35 380 อ่านต่อ>>
 • aword-olympiad-thailand-2020
  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันโอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 16 115 2,056 อ่านต่อ>>
 • olympiad-com-nd-2562
  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนศูนย์โอลิมปิกในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีก 106 2,013 อ่านต่อ>>
 • aword-olympiad-computer-silver-11
  ยินดีกับ นายปกรณ์ ลิ้มวัฒนา เหรียญเงิน คอมพิวเตอร์โอลิมปิคระดับชาติ… 108 3,008 อ่านต่อ>>
ดูข่าวย้อนหลัง >>

12 PCSHS กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์

PCSHS Chiangrai PCSHS Phitsanulok PCSHS Lopburi PCSHS Loei PCSHS Mukdahan PCSHS Burirum PCSHS Phathum Thani PCSHS Chonburi PCSHS Phetchaburi PCSHS Nakhon Si Thammarat PCSHS Trang PCSHS Satun

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

Australian Mathematics And Science High School Salisbury East High School Hiroshima University Supper Science High School

เครือข่ายผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง-แจ้งการโอนเงิน นักเรียน-พิมพ์ใบมอบอำนาจ

สารสนเทศโรงเรียน

ระบบจัดการสารสนเทศโรงเรียน ระบบจัดการแผนงานโครงงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ Grader Code Programming โอลิมปิควิชาการ ไทย-日本-English Dictionary ระบบจองห้องประชุมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย Education Hub

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th