pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
Home \ Article \ activity-monthly-meeting-jan-2565

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จัดประชุมครูและบุคลากรแจ้งนโยบายและปรับโครงสร้างการบริหารงาน

like

       โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรประจำเดือนมกราคม 2565 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายศักดิ์ รุ่งแสง ได้แจ้งนโยบายการบริหารงานโรงเรียน และการปรับโครงสร้างการบริหารงาน หลังจากเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนในวันที่ 6 มกราคม พุทธศักราช 2565 ให้ข้าราชการครูได้เข้าใจและถือเป็นแนวทางปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายต่อไปต่อไป


หน้าแรก

Author: khanchai | Like: 44 | Views: 803 | Tags: #

| create: 10 มกราคม 2565 | post: 10 มกราคม 2565 | update: 10 มกราคม 2565

บทความที่น่าสนใจ

 • activity-welcome-snru-karusart-came
  ต้อนรับคณะอาจารย์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 5 235 อ่านต่อ>>
 • activity-sunthonpooh-2565
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จัดกิจกรรมพีธีบวงสรวงเพื่อรำลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่เนื่ 4 264 อ่านต่อ>>
 • activity-waikru-2565
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 15 1,155 อ่านต่อ>>
 • activity-welcome-deputy-2565
  คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมการต้อนรับรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-รองอธิบดีกรมอนามัย 3 124 อ่านต่อ>>
 • activity-meeting-personal-june-2565
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จัดประชุมครูและบุคลากรประจำเดือนมิถุนายน 2565 8 364 อ่านต่อ>>
 • activity-prelearning-for-study-1/2565
  กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ก่อนเปิดภาคเรียน… 20 1,543 อ่านต่อ>>
 • activity-back-to-school-1-2565
  บรรยากาศการมารายงานตัวคัดกรองและตรวจสอบความพร้อมก่อนเข้าเรือนพักนอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 14 526 อ่านต่อ>>
 • activity-meeting-pre-backtoschool-1-2565
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จัดประชุมครูและบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรีย 14 196 อ่านต่อ>>
 • activity-donate-maenwatsawang
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ตั้งกองผ้าป่าสมทบทุนสร้างเมรุ วัดสว่าง บ้านหนองหอย… 20 625 อ่านต่อ>>
 • activity-promit-m4-2565
  บรรยากาศรายงานตัวและมอบตัวทำสัญญารับการสนับสนุนการศึกษา ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 1,319 อ่านต่อ>>
 • activity-welcoms-sbrr
  ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรศึกษาดูงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 18 330 อ่านต่อ>>
 • activity-promit-m1
  บรรยากาศรายงานตัวและมอบตัวทำสัญญารับการสนับสนุนการศึกษา ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 25 995 อ่านต่อ>>
 • activity-meeting-prepromit-m1-2565
  ประชุมผู้ปกครองนักเรียนรายงานตัวเข้าเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2565 26 400 อ่านต่อ>>
 • activity-meeting-3-2565
  ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรประจำประจำเดือน มีนาคม 2565 27 391 อ่านต่อ>>
 • activity-welcome-ubonsri-school
  ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรศึกษาดูงานโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย จังหวัดอุบลราชธานี 26 356 อ่านต่อ>>
 • activity-welcome-ponsawang-kalasint
  ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรศึกษาดูงานโรงเรียนโพนสวาง จังหวัดกาฬสินธุ์ 25 271 อ่านต่อ>>
 • activity-innovation-project-camp-m4-2564
  กิจกรรมค่ายวิชาการ และอบรมเชิงปฏิบัติการการทำโครงงานและนวัตกรรม ปีการศึกษา 2564 32 896 อ่านต่อ>>
 • activity-art-exhibition-2022
  นิทรรศการงานศิลป์ของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ปีการศึกษา 2564 36 336 อ่านต่อ>>
 • activity-patchimnited-2565
  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา… 33 1,411 อ่านต่อ>>
 • activity-scout-2565
  จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2564 33 1,281 อ่านต่อ>>
ดูข่าวย้อนหลัง >>

12 PCSHS กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์

PCSHS Chiangrai PCSHS Phitsanulok PCSHS Lopburi PCSHS Loei PCSHS Mukdahan PCSHS Burirum PCSHS Phathum Thani PCSHS Chonburi PCSHS Phetchaburi PCSHS Nakhon Si Thammarat PCSHS Trang PCSHS Satun

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

Australian Mathematics And Science High School Salisbury East High School Hiroshima University Supper Science High School

เครือข่ายผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง-แจ้งการโอนเงิน นักเรียน-พิมพ์ใบมอบอำนาจ

สารสนเทศโรงเรียน

ระบบจัดการสารสนเทศโรงเรียน ระบบจัดการแผนงานโครงงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ Grader Code Programming โอลิมปิควิชาการ ไทย-日本-English Dictionary ระบบจองห้องประชุมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย Education Hub

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th