โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านคัดเลือกเข้าเรียน รอบที่ 2
โดยประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบที่ 2)
ประจำปีการศึกษา 2555
สามารถดูรายละเอียดได้ตามรายการต่อไปนี้
 
<< หนังสือประกาศโรงเรียนและระเบียบการรายงานตัว >>
<< รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ม.1 รอบที่ 2(ตัวจริง) >>
<< รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ม.1 รอบที่ 2(ตัวสำรอง) >>
** หมายเหตุ** ให้นักเรียนที่มีรายชื่อเป็นตัวจริง มารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนด
@@กลับหน้าแรก@@