pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
More
congrate-computer-2022

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการอบรมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2565


แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการอบรมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2565 ศูนย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร และ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

More

congrate-cheme-physic-2022

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการอบรมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) สาขาวิชาเคมี และสาขาฟิสิกส์ ปีการศึกษา 2565


แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการอบรมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) สาขาวิชาเคมี และสาขาฟิสิกส์ ปีการศึกษา 2565 ศูนย์เคมี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จ.ศรีสะเกษ และโรงเรียนยโสธรพิทยาคม จ.ยโสธร ศูนย์ฟิสิกส์ โรงเรียนมุกดาหาร จ.มุกดาหาร และโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

More

congrate-biology-2022

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการอบรมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) สาขาวิชาชีววิทยา ปีการศึกษา 2565


แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการอบรมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) สาขาวิชาชีววิทยา ปีการศึกษา 2565 ศูนย์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จ.นครพนม และโรงเรียนอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ

More

congrate-math-2022

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการอบรมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565


แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการอบรมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 ศูนย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี และ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จ.ศรีสะเกษ

More

congrate-ss-2022

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการอบรมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) สาขาวิชาดาราศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ


โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการอบรมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) สาขาวิชาดาราศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 ศูนย์ดาราศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศูนย์วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแ

More

student-success-olympiad-computer-65

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 (TOI18)


แสดงความยินดีกับ นายศิวกร ชุติพร จากโรงเรียน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ได้รับรางวัล

More

aword-olympiad-com-2021

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันออนไลน์คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17


แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันออนไลน์คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17

More

Next More

ข่าวเด่น

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสอง เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 25

addmission-list-m1-second-2566

โพสเมื่อ: 19 มกราคม 2566

purchase-ebidding-teacher-home

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โพสเมื่อ: 1 กุมภาพันธ์ 2566

activity-pcshs-hr-sumit-1-2566

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

โพสเมื่อ: 31 มกราคม 2566

addmission-result-m4-2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ปีการศึกษา…

โพสเมื่อ: 29 มกราคม 2566

activity-openhouse-2023

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารจัดกิจกรรมเปิดหอพัก Open House ประจำปีการศึกษา…

โพสเมื่อ: 29 มกราคม 2566

activity-vacine-student-1-2566

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารจัดหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนแก่นักเรียน

โพสเมื่อ: 20 มกราคม 2566

activity-welcome-Oyama-college-KOSEN

คณะครูผู้บริหารและบุคลากรร่วมต้อนรับคระผู้บริหารจากสถาบันโคเซน OYAMA COLLEGE ประเทศญี่ปุ่น

โพสเมื่อ: 19 มกราคม 2566

addmission-map-m4-second-2566

แผนผังสนามสอบและแนวปฏิบัติในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบสอง) ประจำปีการศึกษา…

โพสเมื่อ: 18 มกราคม 2566

activity-vacine-1-2566

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารจัดหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนแก่ครูและบุคลากร

โพสเมื่อ: 13 มกราคม 2566

activity-meeting-1-2566

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากร ประจำเดือนมกราคม 2566

โพสเมื่อ: 10 มกราคม 2566

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ปฏิทินโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ข่าวการรับนักเรียน

addmission-result-m4-2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ปีการศึกษา…

โพสเมื่อ: 29 มกราคม 2566

addmission-list-m1-second-2566

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสอง เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

โพสเมื่อ: 19 มกราคม 2566

addmission-map-m4-second-2566

แผนผังสนามสอบและแนวปฏิบัติในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบสอง) ประจำปีการศึกษา…

โพสเมื่อ: 18 มกราคม 2566

admission-rule-m1-round1-2566

ระเบียบขั้นตอนปฏิบัติในการเข้าสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

โพสเมื่อ: 6 มกราคม 2566

รางวัลและเกียรติยศ

studeni-success-o-net-2565

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร แสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลสอบคะแนน O-NET เต็ม…

โพสเมื่อ: 7 มิถุนายน 2565 90 2,660 อ่านต่อ >>
Aword-IEYI-siif-2022

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่คว้ารางวัล Bronze Award จากการประกวดโครงงานและนวัตกรรม SIIF…

โพสเมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2565

Aword-IEYI-2022-Online

ยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัล Special Award ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับนานาชาติ…

โพสเมื่อ: 2 พฤศจิกายน 2565

Aword-IYIA-2022

ยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมการประกวดโครงงานระดับนานาชาติ ในงาน Indonesia Inventors Days…

โพสเมื่อ: 2 พฤศจิกายน 2565

student-success-science-aword-2565

ผลการเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2565 ที่จัดขึ้นในมหาวิทยาลัยต่างๆ

โพสเมื่อ: 20 สิงหาคม 2565

student-success-ieyi-2022

ยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ระดับประเทศเป็นตัวแทนระดับประเทศเข้าร่วมการประกวดในเวทีระดับนานาชาติ 2022 IEYI World Contest…

โพสเมื่อ: 3 สิงหาคม 2565

student-success-ysc-65

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากโครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC)

โพสเมื่อ: 3 กรกฎาคม 2565

โครงงานนักเรียน

project-2

เครื่องนวดกดจุดบนฝ่าเท้าทรงโดเดคาเฮดรอนจากแฟร็กทัลห้าเหลี่ยมที่เป็นอัตราส่วนทองคำ

โครงงานเครื่องนวดกดจุดบนฝ่าเท้าทรงโดเดคาเฮดรอนจากแฟร็กทัลห้าเหลี่ยมที่เป็นอัตราส่วนทองคำ

สาขา คณิตศาสตร์ประยุกต์ จัดทำโดย นางสาวพิมพ์บุญ บุญศรี นางสาวพรชนก พนมสินรัตน์

โพสเมื่อ: 16 ตุลาคม 2564 156 1,653 อ่านต่อ >>
project-12

การศึกษาลักษณะการเคลื่อนที่ของสายกีตาร์ในย่านความถี่สั่นพ้องเมื่อส่งแรงด้วยคาบแม่เหล็กไฟฟ้า

โพสเมื่อ: 16 ตุลาคม 2564

project-11

การศึกษาความสัมพันธ์ของความยาวด้านและพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่าที่ซ้อนทับกัน

โพสเมื่อ: 16 ตุลาคม 2564

project-10

การศึกษาอัตราส่วนความเข้มข้นของสารสกัดหยาบจากถั่วงอกและน้ำมะพร้าว

โพสเมื่อ: 16 ตุลาคม 2564

project-9

การศึกษาสมบัติความเป็นอินดิเคเตอร์ธรรมชาติของลูกหม่อนและการเก็บรักษาประสิทธิภาพอินดิเคเตอร์

โพสเมื่อ: 16 ตุลาคม 2564

project-8

การผลิตข้าวเคลือบกลิ่นรสสมุนไพรในข้าวหมกไก่

โพสเมื่อ: 16 ตุลาคม 2564

project-3

การเปรียบเทียบสารสกัดหยาบจากเมล็ดมะละกอและกะหล่ำปลีเพื่อยับยั้งเชื้อ Ralstonia Solanacearum

โพสเมื่อ: 16 ตุลาคม 2564

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ [email protected]

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP และ codeighter
Develop by ขรรค์ชัย