pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
More
student-success-itex23

แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการคว้ารางวัล ในการประกวดผลงานวิจัย/ผลงานประดิษฐ์คิดค้นของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ ในงาน ITEX2023


แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการคว้ารางวัล ในการประกวดผลงานวิจัย/ผลงานประดิษฐ์คิดค้นของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ ในงาน ITEX2023

More

congrate-computer-2022

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการอบรมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2565


แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการอบรมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2565 ศูนย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร และ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

More

congrate-cheme-physic-2022

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการอบรมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) สาขาวิชาเคมี และสาขาฟิสิกส์ ปีการศึกษา 2565


แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการอบรมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) สาขาวิชาเคมี และสาขาฟิสิกส์ ปีการศึกษา 2565 ศูนย์เคมี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จ.ศรีสะเกษ และโรงเรียนยโสธรพิทยาคม จ.ยโสธร ศูนย์ฟิสิกส์ โรงเรียนมุกดาหาร จ.มุกดาหาร และโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

More

congrate-biology-2022

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการอบรมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) สาขาวิชาชีววิทยา ปีการศึกษา 2565


แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการอบรมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) สาขาวิชาชีววิทยา ปีการศึกษา 2565 ศูนย์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จ.นครพนม และโรงเรียนอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ

More

congrate-math-2022

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการอบรมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565


แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการอบรมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 ศูนย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี และ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จ.ศรีสะเกษ

More

congrate-ss-2022

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการอบรมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) สาขาวิชาดาราศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ


โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการอบรมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) สาขาวิชาดาราศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 ศูนย์ดาราศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศูนย์วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแ

More

student-success-olympiad-computer-65

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 (TOI18)


แสดงความยินดีกับ นายศิวกร ชุติพร จากโรงเรียน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ได้รับรางวัล

More

aword-olympiad-com-2021

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันออนไลน์คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17


แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันออนไลน์คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17

More

Next More

ข่าวเด่น

แจ้งการจัดรายชื่อนักเรียนเข้าเรือนพักนอนนักเรียนประจำ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566…

student-news-dormitory-admis-1-2566

โพสเมื่อ: 4 พฤษภาคม 2566

activity-massage-for-sports

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการนวดทางการกีฬา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

โพสเมื่อ: 27 พฤษภาคม 2566

activity-welcome-kwwyst

ต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงาน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรจากโรงเรียนค้อวังวิทยาคม จังหวัดยโสธร

โพสเมื่อ: 26 พฤษภาคม 2566

news-parents-meetting-online-1-2566

ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน และคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566

โพสเมื่อ: 24 พฤษภาคม 2566

purchase-reinforced-concrete

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเทคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ: 22 พฤษภาคม 2566

activity-back-to-school

บรรยากาศการรับนักเรียนเข้าเรือนพักนักเรียนประจำ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

โพสเมื่อ: 13 พฤษภาคม 2566

activity-precamp-m1m4-2566

กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ก่อนเปิดภาคเรียน…

โพสเมื่อ: 9 พฤษภาคม 2566

student-news-backtoschool-1-2566

แนวปฏิบัติการรับรายงานตัวนักเรียนเข้าเรือนพักนอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566…

โพสเมื่อ: 7 พฤษภาคม 2566

recruit-food-result-2566

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารเช้า อาหารกลางวันและอาหารเย็น ในโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2566

โพสเมื่อ: 5 พฤษภาคม 2566

admission-m4-call12

ประกาศรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566…

โพสเมื่อ: 4 พฤษภาคม 2566

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ปฏิทินโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ข่าวการรับนักเรียน

admission-m4-call12

ประกาศรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566…

โพสเมื่อ: 4 พฤษภาคม 2566

admission-m4-pcshsbr-call14

ขอใช้บัญชีรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4…

โพสเมื่อ: 21 เมษายน 2566

admission-m4-call11

ประกาศรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566…

โพสเมื่อ: 31 มีนาคม 2566

admission-m4-call10

ประกาศรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566…

โพสเมื่อ: 24 มีนาคม 2566

รางวัลและเกียรติยศ

aword-ysc2023-region

แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ในการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25…

แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่คว้า 2 รางวัลชนะเลิศ 4 เหรียญทอง และ 3 เหรียญเงิน ในการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25: YSC 2023 รอบนำเสนอผลงาน (รอบชิงชนะเลิศระดับภูมมิภาค) ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีรายละเอียดรางวัล…

โพสเมื่อ: 3 กุมภาพันธ์ 2566 44 752 อ่านต่อ >>
student-success-ITEX 2023

แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการคว้ารางวัล ในการประกวดของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ ในงาน…

โพสเมื่อ: 24 พฤษภาคม 2566

student-successful-onet100-2565

แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้คะแนนสอบ O-NET รายวิชาคณิตศาสตร์…

โพสเมื่อ: 6 เมษายน 2566

student-success-olympiad-bio2-2565

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์โอลิมปิก ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2565…

โพสเมื่อ: 29 มีนาคม 2566

student-success-ysc2023

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่คว้ารางวัลที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ ในการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่…

โพสเมื่อ: 6 มีนาคม 2566

aword-certificate-dec-jan-66

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มอบเกียนติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันที่ผ่านมา

โพสเมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2566

aword-ksef2023-online

แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่คว้ารางวัลจากการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ Korea Science…

โพสเมื่อ: 3 กุมภาพันธ์ 2566

โครงงานนักเรียน

project-2

เครื่องนวดกดจุดบนฝ่าเท้าทรงโดเดคาเฮดรอนจากแฟร็กทัลห้าเหลี่ยมที่เป็นอัตราส่วนทองคำ

โครงงานเครื่องนวดกดจุดบนฝ่าเท้าทรงโดเดคาเฮดรอนจากแฟร็กทัลห้าเหลี่ยมที่เป็นอัตราส่วนทองคำ

สาขา คณิตศาสตร์ประยุกต์ จัดทำโดย นางสาวพิมพ์บุญ บุญศรี นางสาวพรชนก พนมสินรัตน์

โพสเมื่อ: 16 ตุลาคม 2564 195 2,295 อ่านต่อ >>
project-12

การศึกษาลักษณะการเคลื่อนที่ของสายกีตาร์ในย่านความถี่สั่นพ้องเมื่อส่งแรงด้วยคาบแม่เหล็กไฟฟ้า

โพสเมื่อ: 16 ตุลาคม 2564

project-11

การศึกษาความสัมพันธ์ของความยาวด้านและพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่าที่ซ้อนทับกัน

โพสเมื่อ: 16 ตุลาคม 2564

project-10

การศึกษาอัตราส่วนความเข้มข้นของสารสกัดหยาบจากถั่วงอกและน้ำมะพร้าว

โพสเมื่อ: 16 ตุลาคม 2564

project-9

การศึกษาสมบัติความเป็นอินดิเคเตอร์ธรรมชาติของลูกหม่อนและการเก็บรักษาประสิทธิภาพอินดิเคเตอร์

โพสเมื่อ: 16 ตุลาคม 2564

project-8

การผลิตข้าวเคลือบกลิ่นรสสมุนไพรในข้าวหมกไก่

โพสเมื่อ: 16 ตุลาคม 2564

project-3

การเปรียบเทียบสารสกัดหยาบจากเมล็ดมะละกอและกะหล่ำปลีเพื่อยับยั้งเชื้อ Ralstonia Solanacearum

โพสเมื่อ: 16 ตุลาคม 2564

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ [email protected]

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP และ codeighter
Develop by ขรรค์ชัย