pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
Home \ Article \ aword-region-ysc2022

ยินดีกับนักเรียนที่คว้ารางวัลระดับภูมิภาค การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ YSC 2022

like
นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร คว้ารางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ Young Scientists Competition : YSC 2022 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดการแข่งขันเมื่อวันที่ 27 มกราคม ที่ผ่านมา ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีรายละเอียดรางวัล ดังนี้
 
รางวัลชนะเลิศ สาขาคอมพิวเตอร์
โครงงานเรื่องโปรแกรมสำหรับวินิจฉัยคัดกรองผู้ป่วยจากอาการปอดติดเชื้อโควิด-19 จากการจำแนกระดับความอันตรายด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์จากภาพฟิลม์เอ็กช์เรย์
จัดทำโดย
นายภานุวัฒน์ วงศ์พัฒนวุฒิ
นายกฤตย์ สุนทร
นายอชิรวัฒน์ สลางสิงห์
ครูที่ปรึกษา
นายธีระวุฒิ จันทะพันธ์ และนายชวลิต บัวพรม
 
รางวัลชนะเลิศ สาขาเคมี
โครงงานเรื่อง การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทำให้ปรากฏขึ้นของรอยลายนิ้วมือแฝงบนพื้นผิวต่างๆ โดยใช้ผงสกัดจากธรรมชาติ ร่วมกับการวิเคราะห์ลายนิ้วมือด้วย Image Processing
จัดทำโดย
นายศุภมงคล สายสมบัติ
นางสาวปณิตา สีดาพันธุ์
นางสาวศุภาพิชญ์ โคตรโย
ครูที่ปรึกษา
นายธีระวุฒิ จันทะพันธ์ และนายชวลิต บัวพรม
 
รางวัลเหรียญทอง
โครงงานเรื่อง การประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของเครื่องในการจำแนกโรคทางสมอง จากภาพ CT scan เพื่อการวินิจฉัยโรคเบื้องต้น
จัดทำโดย
นายต่อตระกูล พิมพะจันทร์
นายชนาธิป มณีกระโทก
นางสาวนัฐวดี เขียวไกร
ครูที่ปรึกษา
นายธีระวุฒิ จันทะพันธ์ และนายชวลิต บัวพรม
 
รางวัลเหรียญทอง
โครงงานเรื่อง อุปกรณ์วัดโซเดียมยูเรต เพื่อบ่งบอกภาวะกรดยูริกในเลือดสูง
จัดทำโดย
นางสาวชลลนันท์ ศรีสนั่น
นางสาวพัชราภรณ์ สนิทนวล
ครูที่ปรึกษา
นางมีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์ และนายขรรค์ชัย วงศ์สิทธิ์
 
รางวัลเหรียญทอง
โครงงานเรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งกระเพาะอาหารจากสารสกัดหยาบใบโพธิ์
จัดทำโดย
นางสาวฉัตรชนก สิมาพันธ์
นางสาวแพรวิภา ทองปรีชา
ครูที่ปรึกษา
นายธีระวุฒิ จันทะพันธ์
 
รางวัลเหรียญทอง
โครงงานเรื่อง การศึกษาพัฒนาเส้นใยนาโนพลาสติกจากพอลิไวนิลแอลกอฮอล์สำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
จัดทำโดย
นายศุภชัย พละหาญ
นางสาวจิรนันท์ สารพัฒน์
ครูที่ปรึกษา
นายธีระวุฒิ จันทะพันธ์ และนางสาวจินดา โพนะทา
 
รางวัลเหรียญทอง
โครงงานเรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพในการสลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ของเอนไซม์คะตาเลสที่สกัดได้จากมันฝรั่ง แครอท และเปลือกกล้วยน้ําว้า
จัดทำโดย
นางสาวกิตติยาพร กิจสวน
นางสาวกัญญาวีร์ สุวรรณไตรย์
ครูที่ปรึกษา
นางสาวอารีรัตน์ มัฐผา

หน้าแรก

Author: khanchai | Like: 240 | Views: 2,574 | Tags: #

| create: 2 กุมภาพันธ์ 2565 | post: 2 กุมภาพันธ์ 2565 | update: 2 กุมภาพันธ์ 2565

บทความที่น่าสนใจ

 • student-pcshs-physic-game-2567
  แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 10 ของกลุ่มโรง 12 167 อ่านต่อ>>
 • aword-yst2024-local
  แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่สามารถคว้ารางวัลในการประกว 18 773 อ่านต่อ>>
 • student_successful-loikratong-2566
  แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ปีการศึกษา 2566 59 794 อ่านต่อ>>
 • student_successful-KIDE-2023
  แสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถคว้ารางวัลเหรียญเงิน และรางวัล Special Award ในการเข้าร่วมประกวดโคร 72 1,060 อ่านต่อ>>
 • student-young-sci-camp-2566
  ยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงระดับประเทศ ในค่ายเวทีนักวิทยาสาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั 64 518 อ่านต่อ>>
 • student-success-rama-week-2566
  ยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่สามารถคว้า รางวัลในการแข่งขันตอบปั 68 481 อ่านต่อ>>
 • student_successful-SIIF-2023
  แสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถคว้ารางวัลจากการเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมในงาน SIIF 2023 ณ กรุงโซล… 76 1,460 อ่านต่อ>>
 • student-success-EGAT-2566
  แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับประเท 92 771 อ่านต่อ>>
 • student_successful-science-day-aword-2566
  แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 114 1,682 อ่านต่อ>>
 • student-success-sport-66
  แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬา บาสเกตบอล วูซูยุทธลีลา และหมากล้อม 96 1,014 อ่านต่อ>>
 • student-success-loeigames-2023
  แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่สามารถคว้ารางวัลในการแข่งข 93 1,456 อ่านต่อ>>
 • student-success-olympiad2-66
  แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่ได้รับเหรียญรางวัลการแข่งข 94 1,608 อ่านต่อ>>
 • student-success-ITEX 2023
  แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการคว้ารางวัล ในการประกวดของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ ใ 138 1,870 อ่านต่อ>>
 • student-successful-onet100-2565
  แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้คะแนนสอบ O-NET รายวิชาคณิตศาสตร์… 110 1,718 อ่านต่อ>>
 • student-success-olympiad-bio2-2565
  แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์โอลิมปิก ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีกา 184 2,169 อ่านต่อ>>
 • student-success-ysc2023
  แสดงความยินดีกับนักเรียนที่คว้ารางวัลที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ ในการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเย 131 1,457 อ่านต่อ>>
 • aword-certificate-dec-jan-66
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มอบเกียนติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งข 110 1,060 อ่านต่อ>>
 • aword-ksef2023-online
  แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่คว้ารางวัลจากการแข่งขันโคร 147 1,170 อ่านต่อ>>
 • aword-ysc2023-region
  แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ในการประกวดโครงงานของนักวิทยา 222 2,003 อ่านต่อ>>
 • Aword-IEYI-siif-2022
  แสดงความยินดีกับนักเรียนที่คว้า 2 รางวัล Bronze Award… 124 1,752 อ่านต่อ>>
ดูข่าวทั้งหมด >>

12 PCSHS กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์

PCSHS Chiangrai PCSHS Phitsanulok PCSHS Lopburi PCSHS Loei PCSHS Mukdahan PCSHS Burirum PCSHS Phathum Thani PCSHS Chonburi PCSHS Phetchaburi PCSHS Nakhon Si Thammarat PCSHS Trang PCSHS Satun

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

Australian Mathematics And Science High School Salisbury East High School Hiroshima University Supper Science High School

เครือข่ายผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง-แจ้งการโอนเงิน นักเรียน-พิมพ์ใบมอบอำนาจ

สารสนเทศโรงเรียน

ระบบจัดการสารสนเทศโรงเรียน ระบบจัดการแผนงานโครงงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ Grader Code Programming โอลิมปิควิชาการ ไทย-日本-English Dictionary ระบบจองห้องประชุมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย Education Hub

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ [email protected]