pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
Home \ Article \ recruit-food-committee-2656

แต่งตั้งให้คณะกรรมการเข้าร่วมคัดเลือก ผู้ประกอบการอาหารกลางวันและอาหารเย็นในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

like

Files for Download

รายละเอียดเกี่ยวกับไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาด จำนวนดาวน์โหลด วันที่อับเดรต
แต่งตั้งให้คณะกรรมการเข้าร่วมคัดเลือกผู้ประกอบการอาหารกลางวันและอาหารเย็นในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
86 kB. 60 9 พฤษภาคม 2565


หน้าแรก

Author: khanchai | Like: 46 | Views: 234 | Tags: #

| create: 9 พฤษภาคม 2565 | post: 9 พฤษภาคม 2565 | update: 9 พฤษภาคม 2565

บทความที่น่าสนใจ

 • recruit-technician-result
  ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างเทคนิค 5 145 อ่านต่อ>>
 • recruit-technician-list
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งช่างเทคนิค 6 84 อ่านต่อ>>
 • recruit-technician-2022-shift1
  ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ช่างเทคนิค ปวส. เงินเดือน… 11 85 อ่านต่อ>>
 • recruit-technician-2022
  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ช่างเทคนิค 10 235 อ่านต่อ>>
 • recruit-man-dormitory-2565-result
  ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูดูแลนักเรียนประจำเรือนพักนอนชาย 49 497 อ่านต่อ>>
 • recruit-man-dormitory-2565-list
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูดูแลนักเรียนประจำเรือนพักนอ 43 577 อ่านต่อ>>
 • recruit-teacher-men-domitory-2565
  ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูดูแลนักเรียนประจำเรือนพักนอนชาย 49 893 อ่านต่อ>>
 • recruit-lab-boy-result-2565
  ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ 52 630 อ่านต่อ>>
 • recruit-food-store-result-2565
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารกลางวันและอาหารเย็นในโรงเรียน ประจำปีกา 53 518 อ่านต่อ>>
 • recruit-food-committee-2656
  แต่งตั้งให้คณะกรรมการเข้าร่วมคัดเลือก ผู้ประกอบการอาหาร 46 235 อ่านต่อ>>
 • recruit-labboy-list-2565
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์ 51 461 อ่านต่อ>>
 • recruit-food-store-list-2565
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารกลางวันและอาหารเย็น ในโรงเรียน ประ 51 453 อ่านต่อ>>
 • recruit-food-store-2565
  รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารกลางวันและอาหารเย็นในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 54 621 อ่านต่อ>>
 • recruit-lab-boy-2565
  ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่พนักงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 56 903 อ่านต่อ>>
 • recruit-money-man-result-2564
  ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน 88 516 อ่านต่อ>>
 • recruit-money-man-list-2564
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง 91 590 อ่านต่อ>>
 • โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1… 86 932 อ่านต่อ>>
 • recruit-freespace-machine
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องระเหยแบบสุญญากาศ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 97 371 อ่านต่อ>>
 • recruit-student-scout-uniform-2564
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดลูกเสือ-ชุดยุวกาชาด, รองเท้าลูกเสือ, รองเท้านักเรียนชาย, รองเท้านักเร 139 1,469 อ่านต่อ>>
 • recruit-student-suit-2564
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดพิธีการนักเรียนชายและหญ 109 677 อ่านต่อ>>
ดูข่าวย้อนหลัง >>

12 PCSHS กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์

PCSHS Chiangrai PCSHS Phitsanulok PCSHS Lopburi PCSHS Loei PCSHS Mukdahan PCSHS Burirum PCSHS Phathum Thani PCSHS Chonburi PCSHS Phetchaburi PCSHS Nakhon Si Thammarat PCSHS Trang PCSHS Satun

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

Australian Mathematics And Science High School Salisbury East High School Hiroshima University Supper Science High School

เครือข่ายผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง-แจ้งการโอนเงิน นักเรียน-พิมพ์ใบมอบอำนาจ

สารสนเทศโรงเรียน

ระบบจัดการสารสนเทศโรงเรียน ระบบจัดการแผนงานโครงงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ Grader Code Programming โอลิมปิควิชาการ ไทย-日本-English Dictionary ระบบจองห้องประชุมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย Education Hub

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ [email protected]