pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
Home \ Article \ activity-meeting-nov-2565

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

like

     งานอำนวยการและบุลากร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากร ประจำเดือนพฤศจิกายน ในวันที่ 7 พฤศจิกายน  2565 เวลา 15.00-17.00 น. โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายศักดิ์ รุ่งแสง และรองผู้อำนวยการแต่ละฝ่ายได้แจ้งนโยบายต่างๆของโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมมอบของขวัญวันเกิดแก่ครูและบุคลากรที่เกิดในเดือนพฤศจิกายน  2565 ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานที่เริ่มจัดมาตั้งแต่ต้นปี 2565


หน้าแรก

Author: khanchai | Like: 104 | Views: 1,055 | Tags: #

| create: 11 พฤศจิกายน 2565 | post: 11 พฤศจิกายน 2565 | update: 11 พฤศจิกายน 2565

บทความที่น่าสนใจ

 • activity-patchimnited-2567
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จัดกิจกรรมพิธีรับพระราชทานใบประกาศนียบัตรสําเร็จการศึ 2 303 อ่านต่อ>>
 • activity-student-commit-promit-2567
  บรรยากาศการรับรายงานตัว มอบตัวและทําสัญญาการเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 8 230 อ่านต่อ>>
 • activity-open-dormitory-2567
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จัดกิจกรรม สายสัมพันธ์เรือนพักนอน ประจำปีการศึกษา… 11 970 อ่านต่อ>>
 • activity-moving-into-new-flat-2567
  พิธีขึ้นแฟลตพักครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารหลังใหม่ ทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหาร 8 417 อ่านต่อ>>
 • activity-stop-cyberbullying-2567
  กิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง STOP CYBERBULLYING โดยกลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลมุกดาหาร 15 267 อ่านต่อ>>
 • activity-welcome-donngua-ubon3
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนงัว สพป.อุบลราชธานี… 17 409 อ่านต่อ>>
 • activity-science-camp-m4-2567
  ค่ายจุดประกายโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 16 873 อ่านต่อ>>
 • admission-album-second-m1-2565
  บรรยากาศการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบสอง ปีการศึกษา 2567 31 1,024 อ่านต่อ>>
 • activity-tamboon-1-2567
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเรือนพักนอนนักเรียนประจำ เดือนม 13 808 อ่านต่อ>>
 • activity-kaesad-back-to-locality-2567
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จัดกิจกรรมค่ายแคแสดคืนถิ่น ครั้งที่ 16 20 925 อ่านต่อ>>
 • activity-meeting-january-2024
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จัดประชุมครูและบุคลากร ประจำเดือน มกราคม… 25 568 อ่านต่อ>>
 • activity-happy-new-year-2024
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จัดกิจกรรมด้วยรักและผูกพันก้าวสู่ฝันที่ตั้งใจงานเลี้ย 17 836 อ่านต่อ>>
 • acactivity-pcshsm-mou-bankamsoi-nonsungsri
  การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนบ้านคำสร้อยและโรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี จังหวัดมุ 26 473 อ่านต่อ>>
 • activity-christmas-2024
  Merry Christmas and Happy New… 20 307 อ่านต่อ>>
 • activity-tj-ssf2023
  ครูและนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ TJ –… 21 348 อ่านต่อ>>
 • activity-welcome-satue-puthaisong-burirum
  ต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตสตึกและพุทไธสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 40 735 อ่านต่อ>>
 • activity-koksung-hospital-HPV-2566
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสูงให้บริการฉีดวัคซีน(HPV)สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1-2 และ ม.4-5 25 699 อ่านต่อ>>
 • activity-king9-2566
  วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห 62 1,219 อ่านต่อ>>
 • acactivity-loykathong-2566
  กิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 59 1,939 อ่านต่อ>>
 • activity-sillapa-secondary-2566
  บรรยากาศการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มุกดาหาร 70 1,520 อ่านต่อ>>
ดูข่าวทั้งหมด >>

12 PCSHS กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์

PCSHS Chiangrai PCSHS Phitsanulok PCSHS Lopburi PCSHS Loei PCSHS Mukdahan PCSHS Burirum PCSHS Phathum Thani PCSHS Chonburi PCSHS Phetchaburi PCSHS Nakhon Si Thammarat PCSHS Trang PCSHS Satun

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

Australian Mathematics And Science High School Salisbury East High School Hiroshima University Supper Science High School

เครือข่ายผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง-แจ้งการโอนเงิน นักเรียน-พิมพ์ใบมอบอำนาจ

สารสนเทศโรงเรียน

ระบบจัดการสารสนเทศโรงเรียน ระบบจัดการแผนงานโครงงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ Grader Code Programming โอลิมปิควิชาการ ไทย-日本-English Dictionary ระบบจองห้องประชุมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย Education Hub

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ [email protected]