pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
Home \ Article \ admission-m4-2567-pre

การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567(รอบแรก)

like

การเตรียมความพร้อมเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567


สิ่งที่ต้องเตรียมในวันสอบ


วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
1.บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ (พิมพ์จากระบบรับสมัคร และตัดบัตรตามกรอบของบัตรให้เรียบร้อย)
2.บัตรประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือ บัตรที่ออกโดยทางราชการที่มีรูปถ่าย บัตรตัวจริงเท่านั้น (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

สิ่งที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ


1. เครื่องเขียนทุกประเภท
2. นาฬิการะบบดิจิทัล
3. อุปกรณ์สื่อสารทุกประเภท


*สนามสอบได้เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนไว้ให้นักเรียนคนละ 1 ชุด เมื่อสอบเสร็จแล้ว สามารถนำกลับได้
**ผู้เข้าสอบสามารถนำเสื้อกันหนาวเข้าห้องสอบได้ โดยต้องให้กรรมการตรวจสอบก่อนเข้าห้องสอบ

การพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ คลิกที่นี่>>


หน้าแรก

Author: khanchai | Like: 70 | Views: 1,337 | Tags: #

| create: 10 พฤศจิกายน 2566 | post: 10 พฤศจิกายน 2566 | update: 14 พฤศจิกายน 2566

บทความที่น่าสนใจ

 • admission-muk-second-call6
  ประกาศรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน ม.1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณรา 6 141 อ่านต่อ>>
 • admission-muk-second-call5
  ประกาศรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน ม.1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณรา 9 253 อ่านต่อ>>
 • admission-ubon-m4-second-call4
  ประกาศขอใช้บัญชี จ.ภ.มุกดาหาร ที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน ม.4 จภ.… 6 168 อ่านต่อ>>
 • admission-muk-second-call4
  ประกาศรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน ม.1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณรา 11 275 อ่านต่อ>>
 • admission-ubon-m1-second-call4
  ประกาศรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน ม.1 จภ.อุบลราชธานี ปีการศึกษา 25 9 174 อ่านต่อ>>
 • admission-ubon-m4-second-call3
  ประกาศขอใช้บัญชี จ.ภ.มุกดาหาร ที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน ม.4 จภ.… 10 188 อ่านต่อ>>
 • addmission-ubon-confirm-call3-2567
  ประกาศรายชื่อลำดับสำรองที่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 172 อ่านต่อ>>
 • addmission-muk-confirm-call3-2567
  ประกาศรายชื่อลำดับสำรองที่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 11 185 อ่านต่อ>>
 • admission-commit-promis-m1-2567
  กำหนดการรายงานตัวและทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 8 257 อ่านต่อ>>
 • admission-muk-second-call3
  ประกาศรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิท 10 301 อ่านต่อ>>
 • admission-ubon-second-call3
  ประกาศรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิท 10 192 อ่านต่อ>>
 • addmission-muk-confirm-call2-2567
  ประกาศรายชื่อลำดับสำรองที่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 224 อ่านต่อ>>
 • addmission-ubon-confirm-call2-2567
  ประกาศรายชื่อลำดับสำรองที่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 193 อ่านต่อ>>
 • admission-muk-second-call2
  ประกาศรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิท 16 387 อ่านต่อ>>
 • admission-ubon-second-call2
  ประกาศรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิท 11 285 อ่านต่อ>>
 • addmission-ubon-confirm-call1-2567
  ประกาศรายชื่อลำดับสำรองที่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 9 260 อ่านต่อ>>
 • addmission-muk-confirm-call1-2567
  ประกาศรายชื่อลำดับสำรองที่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 11 254 อ่านต่อ>>
 • admission-muk-second-call1
  ประกาศรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิท 13 565 อ่านต่อ>>
 • admission-ubon-second-call1
  ประกาศรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิท 14 331 อ่านต่อ>>
 • addmission-muk-confirm1-2567
  ประกาศรายชื่อผู้ที่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาห 14 653 อ่านต่อ>>
ดูข่าวทั้งหมด >>

12 PCSHS กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์

PCSHS Chiangrai PCSHS Phitsanulok PCSHS Lopburi PCSHS Loei PCSHS Mukdahan PCSHS Burirum PCSHS Phathum Thani PCSHS Chonburi PCSHS Phetchaburi PCSHS Nakhon Si Thammarat PCSHS Trang PCSHS Satun

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

Australian Mathematics And Science High School Salisbury East High School Hiroshima University Supper Science High School

เครือข่ายผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง-แจ้งการโอนเงิน นักเรียน-พิมพ์ใบมอบอำนาจ

สารสนเทศโรงเรียน

ระบบจัดการสารสนเทศโรงเรียน ระบบจัดการแผนงานโครงงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ Grader Code Programming โอลิมปิควิชาการ ไทย-日本-English Dictionary ระบบจองห้องประชุมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย Education Hub

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ [email protected]