pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
Home \ Article \ aword-ysc2023-region

แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ในการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25 YSC 2023

like

แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่คว้า 2 รางวัลชนะเลิศ 4 เหรียญทอง และ 3 เหรียญเงิน ในการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25: YSC 2023 รอบนำเสนอผลงาน (รอบชิงชนะเลิศระดับภูมมิภาค) ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีรายละเอียดรางวัล ดังนี้


รางวัลชนะเลิศ สาขาคอมพิวเตอร์ (ตัวแทนไปแข่งต่อระดับประเทศ)
โครงงานเรื่อง เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องสําหรับการค้นหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพสําหรับการวินิจฉัยโรคมะเร็งปอด โดยอาศัยข้อมูลพหุโอมิกส์
ผู้พัฒนาผลงาน : นายภานุวัฒน์ วงศ์พัฒนวุฒิ นายภูริเวศน์ เมธเมาลี
อาจารย์ที่ปรึกษา : นายธีระวุฒิ จันทะพันธ์ นายบัณฑิต บุญยฤทธิ์


รางวัลชนะเลิศ สาขาคอมพิวเตอร์ (ตัวแทนไปแข่งต่อระดับประเทศ)
โครงงานเรื่อง การทดสอบวินิจฉัยโรคฝีดาษลิงจาก ภาพถ่ายโดยหลักการเมตริกซ์เกิดร่วม และวิธีการทางปัญญาประดิษฐ์
ผู้พัฒนางาน : นายปุญญพัฒน์ ผิวขํา นายวชิรวิชญ์ สุดชาฎา
อาจารย์ที่ปรึกษา :นางมีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์ นางสาวทิพย์อนันต์ โพธะกัน


รางวัลเหรียญทอง สาขา คอมพิวเตอร์
โครงงานเรื่อง การประมวลผลภาพสำหรับช่วยวินิจฉัยและบ่งชี้โรคไข้เลือดออกเดงกีจากเม็ดเลือดขาว
ผู้พัฒนางาน : นางสาวชนิตา บุญคำ นางสาวธัญรดา แสงพิศาล
อาจารย์ที่ปรึกษา :นายธีระวุฒิ จันทะพันธ์ นายชวลิต บัวพรม


รางวัลเหรียญทอง สาขา ชีววิทยา
โครงงานเรื่อง การศึกษาสารสกัดเซลลูโลสในเปลือกผลไม้ที่เหมาะสมต่อการนำมาขึ้นรูปเป็นไฮโดรเจลเพื่อนำมาพัฒนาเป็นวัสดุปิดแผล
ผู้พัฒนางาน : นางสาวจิตพิสุทธิ์ จิตรจักร นางสาวอภิญดา ข่าขันมะณี
อาจารย์ที่ปรึกษา : นายธีระวุฒิ จันทะพันธ์


รางวัลเหรียญทอง สาขา วัสดุศาสตร์
โครงงานเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณสารสกัดพอลิไฮดรอกซีบิวทิเลตที่ได้ จากรากพืชเพื่อการผลิตพลาสติกชีวภาพ
ผู้พัฒนางาน : นางสาวกวินธิดา ศรีสำอางค์ นางสาวศรุดา นะรินยา
อาจารย์ที่ปรึกษา : นางสาวจินดา โพนะทา


รางวัลเหรียญทอง สาขา เคมี
โครงงานเรื่อง ถุงเพาะชำย่อยสลายได้และเพิ่มแร่ธาตุให้กับพืชจากกากกาแฟและเปลือกถั่วลิสง
ผู้พัฒนางาน : นางสาวนันท์พนิตา ไชยดิลก นางสาวทรงภรณ์ ภูประทาน
อาจารย์ที่ปรึกษา : นางอารีรัตน์ มัฐผา


รางวัลเหรียญเงิน สาขา คอมพิวเตอร์
โครงงานเรื่อง การวิเคราะห์และการจําแนกกระดูกสันหลังส่วนคอที่ผิดปกติ
ด้วยปัญญาประดิษฐ์
ผู้พัฒนางาน : นางสาวจุฑามาศ แก่นกระโทก นางสาวบุญสิตา หลักคำ
อาจารย์ที่ปรึกษา : นายอรรจน์ คงทอง


รางวัลเหรียญเงิน สาขา คอมพิวเตอร์
โครงงานเรื่อง การจําแนกการขาดธาตุอาหารของอ้อยด้วยการประมวลผลภาพบนโมบายแอพพลิเคชั่น
ผู้พัฒนางาน : นางสาววีร์สุดา สิทธิทองสี นางสาวทักษพร ไชยพงษ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : นายธีระวุฒิ จันทะพันธ์


รางวัลเหรียญเงิน สาขา คณิตศาสตร์
โครงงานเรื่อง การศึกษาวิทยาการเข้ารหัสลับโดบวิธีทางคณิตศาสตร์
ผู้พัฒนางาน : นายธนรัตน์ ประไชโย นายปุญญพัฒน์ ปัตลา
อาจารย์ที่ปรึกษา : นายศราวุฒิ คล่องดี


หน้าแรก

Author: khanchai | Like: 233 | Views: 2,033 | Tags: #

| create: 3 กุมภาพันธ์ 2566 | post: 3 กุมภาพันธ์ 2566 | update: 3 กุมภาพันธ์ 2566

บทความที่น่าสนใจ

 • student-pcshs-physic-game-2567
  แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 10 ของกลุ่มโรง 20 284 อ่านต่อ>>
 • aword-yst2024-local
  แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่สามารถคว้ารางวัลในการประกว 23 939 อ่านต่อ>>
 • student_successful-loikratong-2566
  แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ปีการศึกษา 2566 64 906 อ่านต่อ>>
 • student_successful-KIDE-2023
  แสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถคว้ารางวัลเหรียญเงิน และรางวัล Special Award ในการเข้าร่วมประกวดโคร 79 1,175 อ่านต่อ>>
 • student-young-sci-camp-2566
  ยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงระดับประเทศ ในค่ายเวทีนักวิทยาสาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั 68 623 อ่านต่อ>>
 • student-success-rama-week-2566
  ยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่สามารถคว้า รางวัลในการแข่งขันตอบปั 72 599 อ่านต่อ>>
 • student_successful-SIIF-2023
  แสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถคว้ารางวัลจากการเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมในงาน SIIF 2023 ณ กรุงโซล… 82 1,577 อ่านต่อ>>
 • student-success-EGAT-2566
  แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับประเท 93 784 อ่านต่อ>>
 • student_successful-science-day-aword-2566
  แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 117 1,707 อ่านต่อ>>
 • student-success-sport-66
  แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬา บาสเกตบอล วูซูยุทธลีลา และหมากล้อม 99 1,038 อ่านต่อ>>
 • student-success-loeigames-2023
  แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่สามารถคว้ารางวัลในการแข่งข 95 1,480 อ่านต่อ>>
 • student-success-olympiad2-66
  แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่ได้รับเหรียญรางวัลการแข่งข 97 1,623 อ่านต่อ>>
 • student-success-ITEX 2023
  แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการคว้ารางวัล ในการประกวดของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ ใ 143 1,981 อ่านต่อ>>
 • student-successful-onet100-2565
  แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้คะแนนสอบ O-NET รายวิชาคณิตศาสตร์… 113 1,729 อ่านต่อ>>
 • student-success-olympiad-bio2-2565
  แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์โอลิมปิก ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีกา 190 2,189 อ่านต่อ>>
 • student-success-ysc2023
  แสดงความยินดีกับนักเรียนที่คว้ารางวัลที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ ในการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเย 132 1,483 อ่านต่อ>>
 • aword-certificate-dec-jan-66
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มอบเกียนติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งข 113 1,077 อ่านต่อ>>
 • aword-ksef2023-online
  แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่คว้ารางวัลจากการแข่งขันโคร 150 1,190 อ่านต่อ>>
 • aword-ysc2023-region
  แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ในการประกวดโครงงานของนักวิทยา 233 2,034 อ่านต่อ>>
 • Aword-IEYI-siif-2022
  แสดงความยินดีกับนักเรียนที่คว้า 2 รางวัล Bronze Award… 126 1,766 อ่านต่อ>>
ดูข่าวทั้งหมด >>

12 PCSHS กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์

PCSHS Chiangrai PCSHS Phitsanulok PCSHS Lopburi PCSHS Loei PCSHS Mukdahan PCSHS Burirum PCSHS Phathum Thani PCSHS Chonburi PCSHS Phetchaburi PCSHS Nakhon Si Thammarat PCSHS Trang PCSHS Satun

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

Australian Mathematics And Science High School Salisbury East High School Hiroshima University Supper Science High School

เครือข่ายผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง-แจ้งการโอนเงิน นักเรียน-พิมพ์ใบมอบอำนาจ

สารสนเทศโรงเรียน

ระบบจัดการสารสนเทศโรงเรียน ระบบจัดการแผนงานโครงงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ Grader Code Programming โอลิมปิควิชาการ ไทย-日本-English Dictionary ระบบจองห้องประชุมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย Education Hub

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ [email protected]