pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
Home \ Article \ Category

จัดซื้อจัดจ้าง

recruit-studentbook-2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2567 โดยวิธีคัดเลือก

โพสเมื่อ: 10 เมษายน 2567

purchase-water-control-system-2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมปั๊มน้ำและตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบประปา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ: 22 มีนาคม 2567

purchase-detergent-6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ: 21 มีนาคม 2567

purchase-books-2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (หนังสือเรียน…

โพสเมื่อ: 20 มีนาคม 2567

purchase-bus-chonburi-rayong-2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศสองชั้นไม่ประจำทางเดินทางไปทัศนศึกษาที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง

โพสเมื่อ: 29 มกราคม 2567

purchase-dormitory-electric-system-2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในเรือนพักนอนนักเรียนประจำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ: 26 มกราคม 2567

purchase-water-system-for-teacher-flat-2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาแฟลตที่พักครู(เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ: 23 มกราคม 2567

purchase-science-lab-science-2567

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

โพสเมื่อ: 22 มกราคม 2567

purchase-bus-acadamy-camp-pathum

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศสองชั้นไม่ประจำทางเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ: 19 มกราคม 2567

purchase-quarter-2567

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.2566)

โพสเมื่อ: 9 มกราคม 2567

purchase-water-system-2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาและตู้ควบคุมปั๊มน้ำอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ: 28 ธันวาคม 2566

purchase-budget-plan-2567

กลุ่มงบประมาณและแผนเผยแพร่ข้อมูลงบทดลองหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2567

โพสเมื่อ: 14 ธันวาคม 2566

purchase-science-lab4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 4 โครงการ

โพสเมื่อ: 8 ธันวาคม 2566

purchase-sci-room-result-2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ: 1 ธันวาคม 2566

purchase-tools-sci-room-cancel-2566

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

โพสเมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2566

purchase-bus-chonburi-2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศสองชั้น ไปทัศนศึกษาสถานที่จังหวัดชลบุรี

โพสเมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2566

purchase-bus-pcshs-sport-relation-2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศสองชั้นเพื่อนำนักเรียนเดินทางเข้าร่วมแข่งขันกีฬาจุฬาภรณฯ สัมพันธ์ 2566

โพสเมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2566

purchase-list-april-june-2566

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสัญญาหรือข้อตกลง ไตรมาส ที่ 3 (เม.ย.…

โพสเมื่อ: 31 ตุลาคม 2566

purchase-building-project-room-66-list

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ห้องโครงงาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสเมื่อ: 12 ตุลาคม 2566

purchase-mat-classroom-66-list

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสเมื่อ: 12 ตุลาคม 2566

purchase-sci-room-win

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โพสเมื่อ: 5 ตุลาคม 2566

purchase-sci-mat-66-list

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ: 25 กันยายน 2566

purchase-first-mc-shop-2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Machine Shop

โพสเมื่อ: 22 กันยายน 2566

purchase-canceled-announce-sci-room-2566

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-Bidding)

โพสเมื่อ: 22 กันยายน 2566

purchase-budget-plan-2566-machine-shop

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - ปรับปรุงห้องปฏิบัติ…

โพสเมื่อ: 12 กันยายน 2566

purchase-ebidding-science-parts-2566

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โพสเมื่อ: 12 กันยายน 2566

purchase-plan-2-2566-project-room

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์…

โพสเมื่อ: 12 กันยายน 2566

purchase-building-project-room

ประกาศจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ห้องโครงงาน)

โพสเมื่อ: 12 กันยายน 2566

purchase-plan-2-2566

ประกาศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง…

โพสเมื่อ: 4 กันยายน 2566

purchase-budget-plan-2566-2

กลุ่มงบประมาณและแผนเผยแพร่ข้อมูลงบทดลองหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2566

โพสเมื่อ: 15 สิงหาคม 2566

purchase-computer-6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ: 9 สิงหาคม 2566

purchase-air-service-1-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ: 7 สิงหาคม 2566

purchase-aio-20-2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ: 20 กรกฎาคม 2566

purchase-hr-roof

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาอำนวยการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ: 11 กรกฎาคม 2566

purchase-cleanning-product-2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ: 7 กรกฎาคม 2566

purchase-water-system-fix-2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบประปา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ: 27 มิถุนายน 2566

purchase-air-fix-2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ: 26 มิถุนายน 2566

purchase-lawn-mower

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถตัดหญ้านั่งขับ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ: 16 มิถุนายน 2566

purchase-acadamy-room

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานวิชาการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ: 15 มิถุนายน 2566

purchase-ph-meter8

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ: 14 มิถุนายน 2566

purchase-smartfarm-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงโรงเรือนวิทยาศาสตร์ Smart Farm โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร…

โพสเมื่อ: 6 มิถุนายน 2566

purchase-cheme-2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องพักครูวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สาขาเคมี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร…

โพสเมื่อ: 6 มิถุนายน 2566

purchase-reinforced-concrete

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเทคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ: 22 พฤษภาคม 2566

purchase-buildpaint-domitory3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทาสีเรือนพักนอน หญิง 3 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร…

โพสเมื่อ: 20 เมษายน 2566

purchase

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ประกาศรับสมัครร้านจำหน่ายอาหารเช้า อาหารกลางวัน และอาหารเย็น…

โพสเมื่อ: 12 เมษายน 2566

purchase-budget-plan-2566

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

โพสเมื่อ: 30 มีนาคม 2566

purchase-bus-m5-2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศไม่ประจำทาง นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไปทัศนศึกษา

โพสเมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2566

purchase-bus-m4-2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศไม่ประจำทาง นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปทัศนศึกษา

โพสเมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2566

purchase-teacher-home-2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์…

โพสเมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2566

purchase-ebidding-teacher-home

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โพสเมื่อ: 1 กุมภาพันธ์ 2566

purchase- restaurant-operatort-2-2564

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารกลางวันและอาหารเย็น

โพสเมื่อ: 10 มกราคม 2565

purchase- restaurant-operatort-2564

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารเช้าในโรงเรียน

โพสเมื่อ: 10 มกราคม 2565

purchase-shoes-2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงเท้านักเรียนชายและหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงะจง

โพสเมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2564

recruit-riso-2564

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ: 28 ตุลาคม 2564

purchase-build-yard-2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถมดินพื้นที่สนามพร้อมวางระบบระบายน้้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ: 13 สิงหาคม 2564

purchase-book-for-Library-2564

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน (หอสมุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ: 19 กรกฎาคม 2564

purchase-students-uniform-2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เครื่องแบบนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ: 24 มิถุนายน 2564

purchase-teacher-home-garage-2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงโรงรถบ้านพักครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ ราชวิทยาลัย มุกดาหาร…

โพสเมื่อ: 23 มิถุนายน 2564

purchase-tablet-2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็ปเล็ต) และอุปกรณ์ปากกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ: 23 มิถุนายน 2564

purchase-student-shoe-2356-2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรองเท้านักเรียน รองเท้ากีฬาและถุงเท้านักเรียนชายและหญิง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6…

โพสเมื่อ: 23 มิถุนายน 2564

purchase-food-store-result-2564

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารกลางวันและอาหารเย็นในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

โพสเมื่อ: 26 พฤษภาคม 2564

recruit-food-store-list-2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารกลางวันและอาหารเย็น ในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

โพสเมื่อ: 23 พฤษภาคม 2564

purchases-build-teacher-home-2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบ้านพักครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ: 20 พฤษภาคม 2564

purchases-build-windows-rajawit-2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงหน้าต่างอาคารราชวิทย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ: 20 พฤษภาคม 2564

purchases-food-store-2564

รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารกลางวันและอาหารเย็นในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564

โพสเมื่อ: 17 พฤษภาคม 2564

purchases-2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โพสเมื่อ: 14 พฤษภาคม 2564

E-bidding-readding-room-in-dormitory-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องอ่านหนังสือภายในหอพักนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสเมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

โพสเมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2564

E-bidding-bathroom-in-dormitory-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำภายในหอพักนักเรียน โรงเรียน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร…

โพสเมื่อ: 28 มกราคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาภายในหอพักนักเรียนประจำด้วยวิธีประกวด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาภายในหอพักนักเรียนประจำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์…

โพสเมื่อ: 28 มกราคม 2564

E-bedding-water-system-in-domitory-2564

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

โพสเมื่อ: 22 มกราคม 2564

E-bidding-water-system-in-domitory-2564

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างระบบประปาภายในหอพักนักเรียนประจำ

โพสเมื่อ: 15 มกราคม 2564

E-bedding-automatic-door-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ: 23 กันยายน 2563

E-bedding-parking-garage-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงจอดรถโรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ: 23 กันยายน 2563

E-bedding-RFID-READING

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องอ่านบัตรประจำตัวนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ: 1 กันยายน 2563

building-book-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีคัดเลือก

โพสเมื่อ: 3 สิงหาคม 2563

building-announce-2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โพสเมื่อ: 3 สิงหาคม 2563

E-bedding-note-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสมุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ: 21 กรกฎาคม 2563

E-bedding-english-book-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ: 21 กรกฎาคม 2563

E-bedding-taninless-tray

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถาดหลุมเหลี่ยมสแตนเลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ: 21 กรกฎาคม 2563

E-bedding-student-ware-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดนักเรียนชายและนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔

โพสเมื่อ: 21 กรกฎาคม 2563

E-bedding-roof-repair-science-building

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมวางระบบป้องกันน้ำรั่วซึมจากหลังคาอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

โพสเมื่อ: 21 กรกฎาคม 2563

E-bedding-buildding-paint-girl-2-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีภายในหอพักนักเรียนประจำ (หอหญิง 2)

โพสเมื่อ: 11 กรกฎาคม 2563

E-bedding-rebuild-computer-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ: 11 กรกฎาคม 2563

E-bedding-ware-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ: 16 มิถุนายน 2563

E-bedding-photocopier-tj-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ: 12 มิถุนายน 2563

E-bedding-olympiad-room-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องศูนย์ สอวน. คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ: 10 มิถุนายน 2563

E-bedding-car-park-63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรงจอดรถโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ: 30 พฤษภาคม 2563

E-bedding-bathroom-63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมน้ำรั่วซึม หอพักนักเรียนชาย ๒

โพสเมื่อ: 30 พฤษภาคม 2563

E-bedding-crouse-online-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อจัดทำหลักสูตรการสอนออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ: 30 พฤษภาคม 2563

E-bedding-network-device-1-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ: 7 พฤษภาคม 2563

E-bedding-multimedias-of-english-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย ระบบออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ: 25 เมษายน 2563

E-bedding-result-farm-control-system

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ควบคุมระบบในแปลงปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ: 9 เมษายน 2563

E-bedding-reading-room-dormitory-63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องอ่านหนังสือหอพักนักเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสเมื่อ: 27 มีนาคม 2563

E-bedding-bathroom-of-dormitory-63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำหอพักนักเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสเมื่อ: 27 มีนาคม 2563

E-bedding-meeting-room-of-dormitory

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมหอพักนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสเมื่อ: 26 มีนาคม 2563

E-bedding-result-field-footsal

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามฟุตซอล หญ้าเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสเมื่อ: 26 มีนาคม 2563

E-bedding-bathroom-dormitory-63

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องนำ้หอพักนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสเมื่อ: 21 มีนาคม 2563

E-bedding-reading-room-of-dormitory3-63

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องอ่านหนังสือหอพักนักเรียนประจำด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสเมื่อ: 14 มีนาคม 2563

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องอ่านหนังสือหอพักนักเรียนประจำด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องอ่านหนังสือหอพักนักเรียนประจำด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสเมื่อ: 14 มีนาคม 2563

E-bedding-reading-room-of-dormitory2-63

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องอ่านหนังสือหอพักนักเรียนประจำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสเมื่อ: 13 มีนาคม 2563

E-bedding-dormitory-meeting2-63

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมหอพักนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสเมื่อ: 13 มีนาคม 2563

E-bedding-field-football-63

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามฟุตซอล หญ้าเทียมโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสเมื่อ: 13 มีนาคม 2563

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องอ่านหนังสือหอพักนักเรียนประจำด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องอ่านหนังสือหอพักนักเรียนประจำด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสเมื่อ: 11 มีนาคม 2563

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมหอพักนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมหอพักนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสเมื่อ: 11 มีนาคม 2563

E-bedding-reading-room-of-dormitory-63

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องอ่านหนังสือหอพักนักเรียนประจำด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสเมื่อ: 10 มีนาคม 2563

E-bedding-dormitory-meeting-63

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมหอพักนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสเมื่อ: 10 มีนาคม 2563

E-bedding-puddle-wast-water-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างบ่อพักน ้าเสีย เทลาน คสล…

โพสเมื่อ: 10 มกราคม 2563

E-bidding-bed-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อที่นอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ: 10 มกราคม 2563

E-bedding-copy-document-machine-2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ: 26 ธันวาคม 2562

E-bedding-cabinet-2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ 2 บานเปิดทึบสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ: 26 ธันวาคม 2562

E-bedding-bus-fieldtrip-tjsif2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศไป Fieldtrip Thailand Japan…

โพสเมื่อ: 19 ธันวาคม 2562

E-bedding-certification-award-2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งตกแต่งตู้ชั้นวางเอกสารโล่ และเกียรติบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ: 19 ธันวาคม 2562

ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทาสีรั้วด้านหน้าโรงเรียน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีรั้วด้านหน้าโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ: 11 ธันวาคม 2562

ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงเท้านักเรียนชายและหญิง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงเท้านักเรียนชายและหญิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ: 2 ธันวาคม 2562

ผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำวิดีโอแนะนำกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์และวิดีโอแนะนำงาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำวิดีโอแนะนำกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ และวิดีโอแนะนำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ: 2 ธันวาคม 2562

ผู้ชนะการเสนอราคาแต่งกายงาน TJ-SIF 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แต่งกายงาน Thailand-Japan Studen ICT…

โพสเมื่อ: 2 ธันวาคม 2562

เรื่องยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

เรื่องยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

โพสเมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2562

ดูข่าวเก่ากว่าปี 2019 >>

12 PCSHS กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์

PCSHS Chiangrai PCSHS Phitsanulok PCSHS Lopburi PCSHS Loei PCSHS Mukdahan PCSHS Burirum PCSHS Phathum Thani PCSHS Chonburi PCSHS Phetchaburi PCSHS Nakhon Si Thammarat PCSHS Trang PCSHS Satun

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

Australian Mathematics And Science High School Salisbury East High School Hiroshima University Supper Science High School

เครือข่ายผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง-แจ้งการโอนเงิน นักเรียน-พิมพ์ใบมอบอำนาจ

สารสนเทศโรงเรียน

ระบบจัดการสารสนเทศโรงเรียน ระบบจัดการแผนงานโครงงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ Grader Code Programming โอลิมปิควิชาการ ไทย-日本-English Dictionary ระบบจองห้องประชุมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย Education Hub

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ [email protected]