pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
Home \ Article \ admission-second-m1-2564

แนวปฏิบัติการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบสอง)

like

แนวปฏิบัติการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบสอง)
ปีการศึกษา 2564 วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2564
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
--------------------------------


โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบสอง) ปีการศึกษา 2564 ในวันเสาร์ที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 นี้ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ได้มีผู้ติดเชื้อในจังหวัดมุกดาหารแล้วนั้น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จึงมีความห่วงใยต่อสวัสดิภาพของนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงกำหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้

การมาส่งนักเรียนเข้าห้องสอบ


1. นักเรียนและผู้ปกครองที่เดินทางเข้ามาในบริเวณโรงเรียน วันที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน
2. เมื่อนักเรียนและผู้ปกครองเดินทางเข้ามายังบริเวณโรงเรียน ให้ผู้ปกครองขับผ่านจุดคัดกรองโดยไม่ต้องตรวจวัดอุณหุภูมิ แล้วให้ผู้ปกครองจอดรถยนต์หน้าตึกอำนวยการ (หน้าเสาธง) เพื่อส่งนักเรียนเข้าห้องสอบ โรงเรียนไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองลงจากรถยนต์หรือมานั่งรอนักเรียนในบริเวณโรงเรียนโดยเด็ดขาด ให้ขับรถยนต์ออกตามเส้นทางที่กำหนด
3. ให้นักเรียนเดินไปคัดกรอง ตรวจวัดอุณภูมิร่างกาย ณ ทางเข้าหน้าตึกอำนวยการ กรณีมีนักเรียนที่อุณหภูมิสูงกว่าเกณฑ์ปกติ ให้คัดแยกไปที่ห้องประชุม 1
4. เมื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดกรองแล้ว ให้นักเรียนเดินตรงไปรับบัตรเข้าห้องสอบที่บริเวณใต้ถุนอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
5. ให้นักเรียนเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยเพื่อใช้เป็นหลักฐานการแสดงตัวตนในการเข้าห้องสอบ
6. สำหรับการรับประทานอาหารเที่ยงของนักเรียนที่มาสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบสอง) นั้น นักเรียนสามารถไปรับประทานอาหารเที่ยงได้ที่โรงอาหารโดยมีร้านจำหน่าย
อาหารให้นักเรียนทุกคน

แนวปฏิบัติในการเข้าห้องสอบ

 1. ผู้เข้าสอบมาสายเกิน 30 นาที ไม่มีสิทธิ์สอบ 
 2. ผู้เข้าสอบไม่มีหลักฐานแสดงตน (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่มีรูปถ่าย) ไม่มีสิทธิ์สอบ
 3. ผู้เข้าสอบต้องเตรียมปากกาสีดำหรือสีน้ำเงิน เท่านั้น ในการเขียนตอบข้อสอบ ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบใช้ดินสอในการเขียนตอบข้อสอบโดยเด็ดขาด และอนุญาตให้ผู้เข้าสอบนำน้ำยาลบคำผิด เข้าห้องสอบได้
 4. ห้ามผู้เข้าสอบนำเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสาร ใด ๆ ทุกชนิดเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
 5. ห้ามผู้เข้าสอบใช้ไม้บรรทัดคำนวณ เครื่องคิดเลข นาฬิการะบบดิจิตอล หรืออุปกรณ์ช่วยจำอื่นใดเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
 6. ห้ามผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบก่อนเวลา 1 ชั่วโมง 

การมารับนักเรียนหลังจากสอบเสร็จ


1.ให้ผู้ปกครองมารับนักเรียนหลังจากสอบเสร็จในวิชาสุดท้าย เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป โดยให้ผู้ปกครองขับรถยนต์มาจอดรอรับนักเรียนบริเวณสนามฟุตบอลหน้าตึกอำนวยการแล้วขับรถยนต์เดินทางกลับตามเส้นทางที่กำหนด
2.นักเรียนสามารถนำเครื่องมือสื่อสารมาด้วย เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็ปเลต หรืออื่น ๆ เพื่อสะดวกต่อการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ปกครองกับนักเรียนหลังจากที่สอบเสร็จวิชาสุดท้ายและไม่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบโดยสามารถฝากไว้กับกรรมการคุมห้องสอบก่อนเข้าห้องสอบ

 

แผนผังห้องสอบ

 

เส้นทางจราจรการเดินรถเข้า-ออกโรงเรียนในวันสอบ

ขอความร่วมมือผู้ปกครองใช้เส้นทางเดินรถตามลูกศรสีแดงในแผนผังดังรูปทั้งการเดินทางเข้าและออกจากโรงเรียน เพื่อให้การสัญจรภายในโรงเรียนเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

 

 


Files for Download

รายละเอียดเกี่ยวกับไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาด จำนวนดาวน์โหลด วันที่อับเดรต
แนวปฏิบัติการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบสอง)
445 kB. 505 22 มีนาคม 2564
แนวปฏิบัติในการเข้าห้องสอบ
179 kB. 317 22 มีนาคม 2564


หน้าแรก

Author: khanchai | Like: 954 | Views: 5,189 | Tags: #

| create: 20 มีนาคม 2564 | post: 20 มีนาคม 2564 | update: 24 มีนาคม 2564

บทความที่น่าสนใจ

 • addmission-shift-m4-2564
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ประกาศเลือนการสอบเข้า ม.4 รอบแรก… 4 514 อ่านต่อ>>
 • admission-m1-2564
  การประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565 58 4,500 อ่านต่อ>>
 • admission-news-m4-2565
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้น ม. 46 12,573 อ่านต่อ>>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ลำดับสำรองครั้งที่… 41 1,044 อ่านต่อ>>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ลำดับสำรองครั้งที่… 49 1,387 อ่านต่อ>>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ลำดับสำรองครั้งที่… 57 3,166 อ่านต่อ>>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (ลำดับสำรองครั้งที่… 63 2,324 อ่านต่อ>>
 • แจ้งกำหนดช่วงเวลาในการเข้ารายงานตัวนักเรียน ม.1 เพื่อลดความเสี่ยง COVID-19 63 1,565 อ่านต่อ>>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ลำดับสำรองครั้งที่ 1) 50 2,094 อ่านต่อ>>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 460 22,458 อ่านต่อ>>
 • แนวปฏิบัติการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบสอง) 954 5,190 อ่านต่อ>>
 • ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้า ม.1 ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบแรก) 139 8,758 อ่านต่อ>>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 93 10,672 อ่านต่อ>>
 • admission-second-m4-2564
  กำหนดการและข้อปฏิบัติในการสอบคัดเลือก ม.4 รอบสอง 81 2,024 อ่านต่อ>>
 • กำหนดการสอบเข้า ม.1 รอบแรก และการสอบเข้า ม4.… 105 4,165 อ่านต่อ>>
 • ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกเข้า ม.4 รอบสอง 95 1,254 อ่านต่อ>>
 • ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกเข้า ม.1 รอบแรก 157 1,905 อ่านต่อ>>
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 รอบแรก… 141 7,809 อ่านต่อ>>
 • แนวปฏิบัติในการเข้าสอบคัดเลือกรอบแรก เพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 105 1,823 อ่านต่อ>>
 • รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 176 12,777 อ่านต่อ>>
ดูข่าวย้อนหลัง >>

12 PCSHS กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์

PCSHS Chiangrai PCSHS Phitsanulok PCSHS Lopburi PCSHS Loei PCSHS Mukdahan PCSHS Burirum PCSHS Phathum Thani PCSHS Chonburi PCSHS Phetchaburi PCSHS Nakhon Si Thammarat PCSHS Trang PCSHS Satun

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

Australian Mathematics And Science High School Salisbury East High School Hiroshima University Supper Science High School

เครือข่ายผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง-แจ้งการโอนเงิน นักเรียน-พิมพ์ใบมอบอำนาจ

สารสนเทศโรงเรียน

ระบบจัดการสารสนเทศโรงเรียน ระบบจัดการแผนงานโครงงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ Grader Code Programming โอลิมปิควิชาการ ไทย-日本-English Dictionary ระบบจองห้องประชุมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย Education Hub

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th