pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
Home \ Article \ activity-welcome-secubac

ต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนและนักเรียน

like

     ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. นายศักดิ์ รุ่งแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัย มุกดาหาร พร้อมด้วยนายกิตติกร พันธ์สุวรรณ ร่วมต้อนรับนางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ และนายฐิติศาสตร์ กูลรัมย์ พร้อมคณะเดินทางเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณณาชวิทยาลัย มุกดาหาร และเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณณาชวิทยาลัย อุบลราชธานี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7  ในการนี้ทางคณะได้ร่วมหารือพูดคุยแนวทางการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนและการก่อสร้างโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณณาชวิทยาลัย อุบลราชธานี


หน้าแรก

Author: khanchai | Like: 13 | Views: 420 | Tags: #

| create: 26 มิถุนายน 2567 | post: 27 มิถุนายน 2567 | update: 27 มิถุนายน 2567

บทความที่น่าสนใจ

 • activity-blood-danation-2567
  คณะครู บุคลากร และนักเรียนร่วมบริจาคโลหิตและอวัยวะกับหน่วยรับบริจาคสภากาชาดไทย จังหวดมุกดาหาร ปีการศ 12 406 อ่านต่อ>>
 • activity-precamp-tcas-2567
  การอบรมโครงการเตรียมความพร้อมการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แล 14 350 อ่านต่อ>>
 • activity-foreign-scholarships-2567
  กิจกรรมบรรยายพิเศษด้านการแนะแนวการศึกษาต่อ หัวข้อ ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ 13 367 อ่านต่อ>>
 • activity-princess-chulabhon-2567
  พิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีรับพระราชทานเข็มตราสัญลักษณ์ เนื่องในวันวันจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2567 15 1,500 อ่านต่อ>>
 • aword-sunthonpooh-pasathai-2567
  กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2567 10 760 อ่านต่อ>>
 • activity-sportday-2567
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึ 21 2,681 อ่านต่อ>>
 • activity-welcome-secubac
  ต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ 13 421 อ่านต่อ>>
 • activity-welcome-anubankamcha-i
  ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนที่เข้าทัศนศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 20 548 อ่านต่อ>>
 • activity-acadamy-kamsoipittayasan-ranunakhonwittay
  กิจกรรมบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์แก่โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ และโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 14 819 อ่านต่อ>>
 • activity-onet100-2567
  พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่สามารถทำคะแนนผลสอบ O- 14 402 อ่านต่อ>>
 • activity-welcome-utenpattana-nakonpanom
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนอุเทนพัฒนา จังหวัดนครพนม 17 422 อ่านต่อ>>
 • activity-wai-khru-2567
  กิจกรรมพิธีไหว้ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ประจําปีการศึกษา 2567 16 1,548 อ่านต่อ>>
 • activity-welcome-sesaomuk-2567
  ต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึ 21 514 อ่านต่อ>>
 • activity-MOU-school-vs-subjet-group
  บันทึกข้อตกลงร่วมมือการยกระดับคุณภาพการศึกษาระหว่างโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร กั 18 470 อ่านต่อ>>
 • recruit-student-sport-uniform-m14-2567
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดพลศึกษาและชุดวอร์มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะ 19 174 อ่านต่อ>>
 • activity-parents-meetimg-1-2567
  กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน และคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2567 20 695 อ่านต่อ>>
 • activity-acadamics-phochaiwittaya
  กิจกรรมบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา จังหวัดมุกดาหาร 22 518 อ่านต่อ>>
 • activity-orientation-2567
  กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4… 27 1,142 อ่านต่อ>>
 • activity-back-to-school-1-2567
  บรรยากาศการรายงานตัวเข้าเรือนพักนอนนักเรียนประจำ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 23 1,178 อ่านต่อ>>
 • activity-googlesite-2567
  บริการวิชาการกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเว็บไซต์ให้แก่ครูและบุคลากรโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยาและโร 26 429 อ่านต่อ>>
ดูข่าวทั้งหมด >>

12 PCSHS กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์

PCSHS Chiangrai PCSHS Phitsanulok PCSHS Lopburi PCSHS Loei PCSHS Mukdahan PCSHS Burirum PCSHS Phathum Thani PCSHS Chonburi PCSHS Phetchaburi PCSHS Nakhon Si Thammarat PCSHS Trang PCSHS Satun

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

Australian Mathematics And Science High School Salisbury East High School Hiroshima University Supper Science High School

เครือข่ายผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง-แจ้งการโอนเงิน นักเรียน-พิมพ์ใบมอบอำนาจ

สารสนเทศโรงเรียน

ระบบจัดการสารสนเทศโรงเรียน ระบบจัดการแผนงานโครงงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ Grader Code Programming โอลิมปิควิชาการ ไทย-日本-English Dictionary ระบบจองห้องประชุมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย Education Hub

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th