pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
More
aword-iwa-2021-4

ยินดีกับนักเรียนที่สามารถคว้ารางวัล 4 เหรียญทอง ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในเวทีนานาชาติ IWA 2021 (ทีม4)


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่สามารถคว้ารางวัล 4 เหรียญทอง ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในเวทีนานาชาติ Innovation Week IWA 2021 ณ กรุงราบัต ประเทศโมรอกโก (ออนไลน์)

More

aword-iwa-2021-3

ยินดีกับนักเรียนที่สามารถคว้ารางวัล 4 เหรียญทอง ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในเวทีนานาชาติ IWA 2021 (ทีม3)


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่สามารถคว้ารางวัล 4 เหรียญทอง ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในเวทีนานาชาติ Innovation Week IWA 2021 ณ กรุงราบัต ประเทศโมรอกโก (ออนไลน์)

More

aword-iwa-2021-2

ยินดีกับนักเรียนที่สามารถคว้ารางวัล 4 เหรียญทอง ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในเวทีนานาชาติ IWA 2021 (ทีม2)


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่สามารถคว้ารางวัล 4 เหรียญทอง ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในเวทีนานาชาติ Innovation Week IWA 2021 ณ กรุงราบัต ประเทศโมรอกโก (ออนไลน์)

More

aword-iwa-2021-1

ยินดีกับนักเรียนที่สามารถคว้ารางวัล 4 เหรียญทอง ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในเวทีนานาชาติ IWA 2021


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่สามารถคว้ารางวัล 4 เหรียญทอง ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในเวทีนานาชาติ Innovation Week IWA 2021 ณ กรุงราบัต ประเทศโมรอกโก (ออนไลน์)

More

admission-2564

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4


More

aword-olympiad-thailand-2020

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันโอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 16


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันโอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 16 สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาเคมี และสาขาฟิสิกส์

More

Next More

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ITA
ITA ITA

ข่าวเด่น

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้น ม.

 admission-news-m4-2565

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 31…

โพสเมื่อ: 23 กรกฎาคม 2564

activity-retired-sesaomuk-2564

โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการของบุคลากรใน สพม.มุกดาหาร

โพสเมื่อ: 24 กันยายน 2564

recruit-student-scout-uniform-2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดลูกเสือ-ชุดยุวกาชาด, รองเท้าลูกเสือ, รองเท้านักเรียนชาย, รองเท้านักเรียนหญิง…

โพสเมื่อ: 27 สิงหาคม 2564

recruit-student-suit-2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดพิธีการนักเรียนชายและหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4…

โพสเมื่อ: 27 สิงหาคม 2564

activity-welcome- deputy-director-2564

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ร่วมต้อนรับรองผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใหม่

โพสเมื่อ: 26 สิงหาคม 2564

recruit-door-2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงหน้าต่างอาคารวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ: 26 สิงหาคม 2564

purchase-build-yard-2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถมดินพื้นที่สนามพร้อมวางระบบระบายน้้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ: 13 สิงหาคม 2564

admission-m1-2564

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา…

โพสเมื่อ: 2 สิงหาคม 2564

purchase-book-for-Library-2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน (หอสมุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ: 19 กรกฎาคม 2564

งดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการสอบที่ดำเนินการตามปกติในโรงเรียน

งดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการสอบที่ดำเนินการตามปกติในโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 19กรกฎาคม 2564 จนถึงวันที่ 31…

โพสเมื่อ: 16 กรกฎาคม 2564

ปฏิทินโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ข่าวการรับนักเรียน

admission-m1-2564

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา…

โพสเมื่อ: 2 สิงหาคม 2564

 admission-news-m4-2565

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา…

โพสเมื่อ: 23 กรกฎาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ลำดับสำรองครั้งที่…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ลำดับสำรองครั้งที่…

โพสเมื่อ: 31 พฤษภาคม 2564

แจ้งกำหนดช่วงเวลาในการเข้ารายงานตัวนักเรียน ม.1 เพื่อลดความเสี่ยง COVID-19

แจ้งกำหนดช่วงเวลาในการเข้ารายงานตัวนักเรียน ม.1 เพื่อลดความเสี่ยง COVID-19

โพสเมื่อ: 9 เมษายน 2564

รางวัลและเกียรติยศ

aword-gold-copper-olympiad-18

ยินดีกับรางวัลเหรียญทองและเหรียญทองแดง นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ผู้แทนศูนย์ ค่ายชีววิทยาโอลิมปิก…

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ผู้แทนศูนย์ ค่ายชีววิทยาโอลิมปิก ครั้งที่ 18 ปีการศึกษา 2563 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับเหรียญรางวัล ในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 ในระหว่างวันที่ 8 - 11 มิถุนายน…

โพสเมื่อ: 11 มิถุนายน 2564 21 297 อ่านต่อ >>
aword-obec-young-inventor-2564

แสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ระดับประเทศ โครงการ สิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่…

โพสเมื่อ: 13 กันยายน 2564

aword-iwa-2021

ยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่สามารถคว้ารางวัล 4 เหรียญทอง…

โพสเมื่อ: 13 กันยายน 2564

aword-science-uru-2564

แสดงความยินดีกับนักเรียนในการแข่งขันโครงงานเนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โพสเมื่อ: 25 สิงหาคม 2564

aword-science-skru-2564

แสดงความยินดีกับนักเรียนในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ เนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โพสเมื่อ: 21 สิงหาคม 2564

aword-Japan-Design-Idea-and-Invention-Expo-2021

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถคว้ารางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 2021 ณ กรุงเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น…

โพสเมื่อ: 20 สิงหาคม 2564

awords-8-9-jul-2564

นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร คว้ารางวัล ในการประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสำหรับนักเรียน ครั้งที่…

โพสเมื่อ: 11 กรกฎาคม 2564

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP และ codeighter
Develop by ขรรค์ชัย