pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
Home \ Article \ announce-email-pccm-ac-th

แจ้งวิธีการเข้าใช้งานอีเมล์โรงเรียนสำหรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

like

วิธีการเข้าใช้งานอีเมล์สำหรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

       เนื่องจากทางกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี(ICT) โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ได้เปิดให้บริการอีเมล์โรงเรียน ซึ่งเป็นอีเมล์ที่อยู่ภายใต้โดเมนเนม @pccm.ac.th เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตให้กับครูและนักเรียน ในโรงเรียน ดังนั้นทางกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ(ICT) จึงขอแจ้งรายละเอียดและข้อกำหนดในการเข้าใช้งานอีเมล์โรงเรียนดังต่อไปนี้

ข้อกำหนดในการใช้งานอีเมล์โรงเรียน

       เนื่องจากครูและนักเรียนทุกคนที่ได้รับชื่ออีเมล์ ซึ่งทางโรงเรียนได้ลงทะเบียนให้แล้วนั้น ทุกคนจะใช้อีเมล์ในชื่อโดเมน @pccm.ac.th ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงชื่อของโรงเรียน ดังนั้นในการนำไปใช้งานขอให้ใช้ด้วยความระมัดระวัง เพราะการกระทำทุกอย่างจะมีผลถึงชื่อเสียงของโรงเรียน

       ในอีเมล์โรงเรียนนอกจากนักเรียนจะสามารถใช้ในการสื่อสารทางอีเมล์แล้ว ยังสามารถใช้บริการ Google App for Education ซึ่งมีบริการหลายๆอย่าง เช่น Google Drive (พื้นที่เก็บข้อมูลได้สูงสุด 10 TB), Google Site, Google Classroom, Google plus, Youtube (อับโหลดแบบไม่จำกัด), HangOut On air

การเข้าใช้งาน(Log In)

       นักเรียนสามารถเข้าใช้งานอีเมล์โรงเรียนไเ้ทางลิงค์ mail.pccm.ac.th หรือทาง mail.google.com และให้นักเรียนลงชื่อเข้าใช้ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านดังนี้

 

 • ชื่อผู้ใช้อีเมล์ (Username) ให้นักเรียนใส่รหัสประจำตัวตามด้วย @pccm.ac.th เช่น รหัสนักเรียนเป็น 01234 ก็ให้ใส่เป็น  [email protected]
 • รหัสผ่าน  (Password)ให้นักเรียนใส่หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก (นักเรียนต่างชาติให้ใช้ วัน เดือน ปี เกิด เช่น 01/01/2546)

 

ตัวอย่างการลงชื่อเข้าใช้งาน

 

 

 *สำหรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 เข้าใหม่ ให้รอฝ่ายทะเบียนออกเลขประจำตัวนักเรียนเสร็จสิ้นก่อน จึงจะสามารถใช้งานอีเมล์ได้

**นักเรียนที่ ลืมรหัสผ่าน สามารถแจ้งขอรหัสผ่านใหม่ได้ที่  

    กรอกแบบฟอร์มขอรหัสผ่านใหม่ได้ที่นี่ คลิก>>


หน้าแรก

Author: khanchai | Like: 254 | Views: 3,679 | Tags: #

| create: 28 มีนาคม 2563 | post: 28 มีนาคม 2563 | update: 7 พฤษภาคม 2563

บทความที่น่าสนใจ

 • student-news-table-of-final-2-2566
  ตารางสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 19 466 อ่านต่อ>>
 • student_news-table-midterm-exam-2-2566
  ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 25 657 อ่านต่อ>>
 • table-teach-2-2566
  ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2566 สำหรับครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 44 2,297 อ่านต่อ>>
 • student_new-table-study-2-2566
  ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 สำหรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 59 3,352 อ่านต่อ>>
 • student-news-backtoschool-2-2566
  แนวปฏิบัติการรับนักเรียนเข้าเรือนพักนอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 54 1,052 อ่านต่อ>>
 • student-news-final-exam-1-2566
  ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย… 73 1,771 อ่านต่อ>>
 • student_news-table-midterm-exam-1-2566
  ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 90 1,176 อ่านต่อ>>
 • student-news-washing-2566
  แนวปฏิบัติการส่งผ้าซัก ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 90 748 อ่านต่อ>>
 • student-news-backtoschool-1-2566
  แนวปฏิบัติการรับรายงานตัวนักเรียนเข้าเรือนพักนอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 102 3,365 อ่านต่อ>>
 • student-news-dormitory-admis-1-2566
  แจ้งการจัดรายชื่อนักเรียนเข้าเรือนพักนอนนักเรียนประจำ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566… 90 3,848 อ่านต่อ>>
 • student-news-table-teaching-1-2566
  ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2566 สำหรับครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 93 3,112 อ่านต่อ>>
 • student-news-table-studies-1-2566
  ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 สำหรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 169 6,475 อ่านต่อ>>
 • students-news-precamp-2566
  กำหนดการจัดกิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ก่อนเปิดภาคเรียน… 91 1,228 อ่านต่อ>>
 • students-news-email-login-2566
  แจ้งวิธีการเปิดใช้งานอีเมล์โรงเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา… 93 2,605 อ่านต่อ>>
 • student-news-table-exam-2-2565
  ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย… 107 2,911 อ่านต่อ>>
 • ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2565 152 1,264 อ่านต่อ>>
 • student-news-table-teach-2-2565
  ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2565 สำหรับครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 128 2,966 อ่านต่อ>>
 • student-news-table-studies-2-2565
  ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 สำหรับรักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย… 124 4,681 อ่านต่อ>>
 • student-news-guide-july-2565
  แจ้งแนวปฏิบัติการรับนักเรียนประจำกลับบ้าน และการรับรายงานตัวนักเรียนเข้าเรือนพักนอน 166 1,974 อ่านต่อ>>
 • student-news-kosen-camp-66
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายทางวิชาการโดย KOSEN ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2566… 178 1,091 อ่านต่อ>>
ดูข่าวทั้งหมด >>

12 PCSHS กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์

PCSHS Chiangrai PCSHS Phitsanulok PCSHS Lopburi PCSHS Loei PCSHS Mukdahan PCSHS Burirum PCSHS Phathum Thani PCSHS Chonburi PCSHS Phetchaburi PCSHS Nakhon Si Thammarat PCSHS Trang PCSHS Satun

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

Australian Mathematics And Science High School Salisbury East High School Hiroshima University Supper Science High School

เครือข่ายผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง-แจ้งการโอนเงิน นักเรียน-พิมพ์ใบมอบอำนาจ

สารสนเทศโรงเรียน

ระบบจัดการสารสนเทศโรงเรียน ระบบจัดการแผนงานโครงงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ Grader Code Programming โอลิมปิควิชาการ ไทย-日本-English Dictionary ระบบจองห้องประชุมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย Education Hub

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ [email protected]