pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
Home \ Article \ student-news-spacial-school-closed-5jul21

ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษระหว่างวันที่ 5-18 กรกฏาคม 2564

like

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ
--------------------------------------


      ตามที่ได้มีคำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 3084/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคเป็นกาชั่วคราว และห้ามดำเนินการหรือจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 โดยให้งดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการสอบที่ดำเนินการตามปกติในโรงเรียนหรือสถานศึกษาทุกประเภท รวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 จนถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2564ในระหว่างที่ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ โรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ตามตารางเรียนและห้องเรียน Online ห้องเดิม ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่กลับเข้าเรียน Onsite อีกครั้ง ขอให้นักเรียนให้กักตัวเองอยู่ที่บ้าน โดยให้ปฏิบัติตัวเองตามมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัด ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป พร้อมบันทึกไทม์ไลน์ในแต่ละวันให้เป็นปัจจุบันตามเอกสารที่แนบมาพร้อมประกาศนี้ และเมื่อโรงเรียนประกาศให้เข้ามาเรียน Onsite ได้อีกครั้ง ให้นำเอกสารหลักฐานนี้มาแสดงต่อทางโรงเรียนให้ครบถ้วนและให้นักเรียนติดตามข่าวสารจากทางโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง


ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564


Files for Download

รายละเอียดเกี่ยวกับไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาด จำนวนดาวน์โหลด วันที่อับเดรต
ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษระหว่างวันที่ 5-18 กรกฏาคม 2564
151 kB. 273 7 กรกฎาคม 2564


หน้าแรก

Author: khanchai | Like: 117 | Views: 727 | Tags: #

| create: 6 กรกฎาคม 2564 | post: 7 กรกฎาคม 2564 | update: 7 กรกฎาคม 2564

บทความที่น่าสนใจ

 • ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2565 2 17 อ่านต่อ>>
 • student-news-table-teach-2-2565
  ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2565 สำหรับครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 20 1,363 อ่านต่อ>>
 • student-news-table-studies-2-2565
  ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 สำหรับรักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย… 23 2,738 อ่านต่อ>>
 • student-news-guide-july-2565
  แจ้งแนวปฏิบัติการรับนักเรียนประจำกลับบ้าน และการรับรายงานตัวนักเรียนเข้าเรือนพักนอน 50 955 อ่านต่อ>>
 • student-news-kosen-camp-66
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายทางวิชาการโดย KOSEN ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2566… 61 374 อ่านต่อ>>
 • student-news-guide-for-study-version-2
  แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ฉบับที่… 63 589 อ่านต่อ>>
 • student-news-guide-for-pass-1-2565
  แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนในการเข้า – ออก นอกบริเวณโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 65 735 อ่านต่อ>>
 • student-news-dormitory-admis-1-2565
  แนวปฏิบัติการรับรายงานตัวนักเรียนเข้าเรือนพักนอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 74 2,063 อ่านต่อ>>
 • student-news-table-teach-1-2565
  ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2565 สำหรับครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย… 67 2,178 อ่านต่อ>>
 • student-news-table-studies-1-2565
  ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 86 4,900 อ่านต่อ>>
 • student-news-dormitory-list-1-2565
  แจ้งการจัดรายชื่อนักเรียนเข้าเรือนพักนอนนักเรียนประจำ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 83 5,905 อ่านต่อ>>
 • student-news-back-to-school-1-2565
  การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย… 84 4,905 อ่านต่อ>>
 • student-news-kosen-2022
  ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้ารับทุนศึกษาต่อสำหรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลั 85 1,378 อ่านต่อ>>
 • ตารางสอบการปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 97 1,060 อ่านต่อ>>
 • ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 105 592 อ่านต่อ>>
 • student-news-teaching-learning-guide-2-2564
  แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 116 775 อ่านต่อ>>
 • student-news-books-list-2564
  รายการหนังสือดีที่นักเรียนควรอ่านเลือกสรรโดยกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 152 1,080 อ่านต่อ>>
 • student-news-dormitory-admis-2-2564
  แนวปฏิบัติการรับรายงานตัวนักเรียนเข้าเรือนพักนอนนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 116 734 อ่านต่อ>>
 • student-news-back-to-school-2-2564-guide
  แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค 115 792 อ่านต่อ>>
 • ืstudent-news-dormitory-list-2-2564
  ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนประจำเรือนพักนอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 121 2,500 อ่านต่อ>>
ดูข่าวย้อนหลัง >>

12 PCSHS กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์

PCSHS Chiangrai PCSHS Phitsanulok PCSHS Lopburi PCSHS Loei PCSHS Mukdahan PCSHS Burirum PCSHS Phathum Thani PCSHS Chonburi PCSHS Phetchaburi PCSHS Nakhon Si Thammarat PCSHS Trang PCSHS Satun

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

Australian Mathematics And Science High School Salisbury East High School Hiroshima University Supper Science High School

เครือข่ายผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง-แจ้งการโอนเงิน นักเรียน-พิมพ์ใบมอบอำนาจ

สารสนเทศโรงเรียน

ระบบจัดการสารสนเทศโรงเรียน ระบบจัดการแผนงานโครงงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ Grader Code Programming โอลิมปิควิชาการ ไทย-日本-English Dictionary ระบบจองห้องประชุมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย Education Hub

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ [email protected]