pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
Home \ Article \ activity-10Year-pcshs-japan

กิจกรรมงาน ๑๐ ปีความร่วมมือโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยกับประเทศญี่ปุ่นผ่านระบบออนไลน์

like

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยจัดกิจกรรม งาน ๑๐ ปีความร่วมมือโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยกับประเทศญี่ปุ่นผ่านระบบออนไลน์ รับชมการบรรยายพิเศษจาก Professor Dr. Hiroshi Amano นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล สาขาฟิสิกส์ปี 2014 ผู้คิดค้น LED แสงสีน้ำเงิน การนำเสนอผลความสำเร็ (LIVE) 10 Years of Cooperation between Japan and Princess Chulabhorn Science High Schools 

 

 


หน้าแรก

Author: khanchai | Like: 123 | Views: 2,412 | Tags: #

| create: 20 ธันวาคม 2564 | post: 20 ธันวาคม 2564 | update: 20 ธันวาคม 2564

บทความที่น่าสนใจ

 • activity-retire-2566
  กิจกรรมมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ คุณครูบงกช สุทธิประภา 6 201 อ่านต่อ>>
 • activity-acadamic-muk-school
  กิจกรรมค่ายบริการวิชาการการฝึกทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร จัง 17 425 อ่านต่อ>>
 • activity-acadamic-khamsoipit
  กิจกรรมค่ายบริการวิชาการการฝึกทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 15 299 อ่านต่อ>>
 • activity-pcshsm-student-innovation-fair-2023
  การนำเสนอนวัตกรรมนักเรียน PCSHSM Students Innovation Fair… 18 569 อ่านต่อ>>
 • activity-pcshsm-oyama-kosen-2023-ex-program
  กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียนและครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา 18 1,442 อ่านต่อ>>
 • activity-smile-camp-2566
  กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ค่ายแบ่งปันรอยยื้ม ประจำปีการศึกษา 2566 14 449 อ่านต่อ>>
 • activity-audit-goverment-2566
  ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 12 351 อ่านต่อ>>
 • activity-rompang
  กิจกรรมบรรยายพิเศษเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ หัวข้อ เขียนอย่างไรให้โดนใจวัยรุ่น โดยจันทร์ชวีร์ สมปรี 21 638 อ่านต่อ>>
 • activity-tamboon-1-2566
  จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเรือนพักนอนนักเรียนประจำ 18 1,346 อ่านต่อ>>
 • activity-welcome-kpm3
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.กาฬสินธ์ เขต 3 23 622 อ่านต่อ>>
 • activity- empowering-English-explorers-camp
  กิจกรรม Empowering English Explorers Camp… 14 813 อ่านต่อ>>
 • activity-hbd-mom-queen9-2566
  กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แ 18 600 อ่านต่อ>>
 • activity-welsome-ksu
  คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาว 16 420 อ่านต่อ>>
 • activity-king10-bd-2566
  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ห 29 1,172 อ่านต่อ>>
 • activity-arsarahabusha-kaopansa-66
  กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566 ถวายเทียนพรรษาและปัจจัยไทยธรร 30 790 อ่านต่อ>>
 • activity-acadamic-banwangtamua
  บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านวังตามัว จังหวัดนครพนม 32 803 อ่านต่อ>>
 • activity-welcome-sahawittayakhet8
  ต้อนรับคณะผู้บริหารจากสหวิทยาเขต 8 ศรีนครอัจจะ จังหวัดสุรินทร์ 28 293 อ่านต่อ>>
 • activity-anuban-mukdahan
  กิจกรรมบริการวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหา 22 946 อ่านต่อ>>
 • activity-acadamic-banhuabungthung
  กิจกรรมบริการวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง จังหวัดนครพนม 31 1,416 อ่านต่อ>>
 • activity-guideline-project
  กิจกรรมบรรยายพิเศษ เส้นทางการคิดโครงงานระดับโลก โดย ดร.เกียรติภูมิ รอดพันธ์ 34 540 อ่านต่อ>>
ดูข่าวทั้งหมด >>

12 PCSHS กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์

PCSHS Chiangrai PCSHS Phitsanulok PCSHS Lopburi PCSHS Loei PCSHS Mukdahan PCSHS Burirum PCSHS Phathum Thani PCSHS Chonburi PCSHS Phetchaburi PCSHS Nakhon Si Thammarat PCSHS Trang PCSHS Satun

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

Australian Mathematics And Science High School Salisbury East High School Hiroshima University Supper Science High School

เครือข่ายผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง-แจ้งการโอนเงิน นักเรียน-พิมพ์ใบมอบอำนาจ

สารสนเทศโรงเรียน

ระบบจัดการสารสนเทศโรงเรียน ระบบจัดการแผนงานโครงงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ Grader Code Programming โอลิมปิควิชาการ ไทย-日本-English Dictionary ระบบจองห้องประชุมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย Education Hub

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ [email protected]