pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
Home \ Article \ student-news-table-teach-1-2565

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2565 สำหรับครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

like

Files for Download

รายละเอียดเกี่ยวกับไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาด จำนวนดาวน์โหลด วันที่อับเดรต
ปฏิทินการใช้ตาราง AB
123 kB. 409 11 พฤษภาคม 2565
วิทยาศาสตร์ A
1,033 kB. 441 11 พฤษภาคม 2565
คณิตศาสตร์_A
478 kB. 291 11 พฤษภาคม 2565
ภาษาไทย_A
394 kB. 150 11 พฤษภาคม 2565
สังคมศึกษา_A
315 kB. 164 11 พฤษภาคม 2565
สุขศึกษาและพลศึกษา_A
161 kB. 209 11 พฤษภาคม 2565
ศิลปะ_A
158 kB. 149 11 พฤษภาคม 2565
การงานอาชีพ+แนะแนว_A
240 kB. 169 11 พฤษภาคม 2565
ภาษาต่างประเทศ_A
474 kB. 184 11 พฤษภาคม 2565
Education Hub week A
244 kB. 147 11 พฤษภาคม 2565
ตารางนิเทศสำหรับผู้บริหาร_A
237 kB. 116 11 พฤษภาคม 2565
วิทยาศาสตร์_B
1,034 kB. 258 11 พฤษภาคม 2565
คณิตศาสตร์_B
477 kB. 142 11 พฤษภาคม 2565
ภาษาไทย_B
394 kB. 98 11 พฤษภาคม 2565
สังคมศึกษา_B
316 kB. 140 11 พฤษภาคม 2565
สุขศึกษาและพลศึกษา_B
160 kB. 119 11 พฤษภาคม 2565
ศิลปะ_B
158 kB. 112 11 พฤษภาคม 2565
การงานอาชีพ B
240 kB. 115 11 พฤษภาคม 2565
ภาษาต่างประเทศ_ฺB
475 kB. 126 11 พฤษภาคม 2565
Education Hub week B
244 kB. 130 11 พฤษภาคม 2565
ตารางนิเทศสำหรับผู้บริหาร_B
237 kB. 105 11 พฤษภาคม 2565


หน้าแรก

Author: khanchai | Like: 79 | Views: 2,321 | Tags: #

| create: 11 พฤษภาคม 2565 | post: 11 พฤษภาคม 2565 | update: 11 พฤษภาคม 2565

บทความที่น่าสนใจ

 • ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2565 17 242 อ่านต่อ>>
 • student-news-table-teach-2-2565
  ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2565 สำหรับครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 30 1,665 อ่านต่อ>>
 • student-news-table-studies-2-2565
  ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 สำหรับรักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย… 32 3,193 อ่านต่อ>>
 • student-news-guide-july-2565
  แจ้งแนวปฏิบัติการรับนักเรียนประจำกลับบ้าน และการรับรายงานตัวนักเรียนเข้าเรือนพักนอน 58 1,031 อ่านต่อ>>
 • student-news-kosen-camp-66
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายทางวิชาการโดย KOSEN ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2566… 68 442 อ่านต่อ>>
 • student-news-guide-for-study-version-2
  แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ฉบับที่… 69 648 อ่านต่อ>>
 • student-news-guide-for-pass-1-2565
  แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนในการเข้า – ออก นอกบริเวณโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 75 810 อ่านต่อ>>
 • student-news-dormitory-admis-1-2565
  แนวปฏิบัติการรับรายงานตัวนักเรียนเข้าเรือนพักนอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 83 2,167 อ่านต่อ>>
 • student-news-table-teach-1-2565
  ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2565 สำหรับครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย… 79 2,322 อ่านต่อ>>
 • student-news-table-studies-1-2565
  ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 96 5,163 อ่านต่อ>>
 • student-news-dormitory-list-1-2565
  แจ้งการจัดรายชื่อนักเรียนเข้าเรือนพักนอนนักเรียนประจำ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 91 6,020 อ่านต่อ>>
 • student-news-back-to-school-1-2565
  การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย… 96 5,063 อ่านต่อ>>
 • student-news-kosen-2022
  ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้ารับทุนศึกษาต่อสำหรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลั 97 1,453 อ่านต่อ>>
 • ตารางสอบการปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 109 1,174 อ่านต่อ>>
 • ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 120 702 อ่านต่อ>>
 • student-news-teaching-learning-guide-2-2564
  แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 125 826 อ่านต่อ>>
 • student-news-books-list-2564
  รายการหนังสือดีที่นักเรียนควรอ่านเลือกสรรโดยกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 170 1,163 อ่านต่อ>>
 • student-news-dormitory-admis-2-2564
  แนวปฏิบัติการรับรายงานตัวนักเรียนเข้าเรือนพักนอนนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 124 791 อ่านต่อ>>
 • student-news-back-to-school-2-2564-guide
  แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค 122 843 อ่านต่อ>>
 • ืstudent-news-dormitory-list-2-2564
  ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนประจำเรือนพักนอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 130 2,572 อ่านต่อ>>
ดูข่าวย้อนหลัง >>

12 PCSHS กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์

PCSHS Chiangrai PCSHS Phitsanulok PCSHS Lopburi PCSHS Loei PCSHS Mukdahan PCSHS Burirum PCSHS Phathum Thani PCSHS Chonburi PCSHS Phetchaburi PCSHS Nakhon Si Thammarat PCSHS Trang PCSHS Satun

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

Australian Mathematics And Science High School Salisbury East High School Hiroshima University Supper Science High School

เครือข่ายผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง-แจ้งการโอนเงิน นักเรียน-พิมพ์ใบมอบอำนาจ

สารสนเทศโรงเรียน

ระบบจัดการสารสนเทศโรงเรียน ระบบจัดการแผนงานโครงงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ Grader Code Programming โอลิมปิควิชาการ ไทย-日本-English Dictionary ระบบจองห้องประชุมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย Education Hub

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ [email protected]