pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
Home \ Article \ welcome-yangchumnoi-pittayakom

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ผู้บริหาร ครู จากโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 4 ส.ค 2565

like

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.


หน้าแรก

Author: khanchai | Like: 21 | Views: 384 | Tags: #

| create: 4 สิงหาคม 2565 | post: 5 สิงหาคม 2565 | update: 6 สิงหาคม 2565

บทความที่น่าสนใจ

 • activity-olympiad-first-2565
  กิจกรรมเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาคอมพิวเตอร์ ค่าย 1… 1 238 อ่านต่อ>>
 • activity-passion-project-2565
  กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ ค่ายสร้างแรงบันดาลใจ ในการทำโครงงาน 0 227 อ่านต่อ>>
 • activity-retired-2565
  กิจกรรมมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2565 คุณครูศิริรัตน์ หาญตระกูล 4 488 อ่านต่อ>>
 • activity-green-school-green-community
  โครงการปลูกป่า ปลูกต้นไม้ ปลูกใจรักษ์สิ่งแวดล้อม Green School… 6 241 อ่านต่อ>>
 • activity-kc-2565
  กิจกรรมให้บริการวิชาการศึกษาเรียนรู้การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียนโรงเรียนกุดช 6 144 อ่านต่อ>>
 • activity-unity-tranning-JICA
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เข้าร่วมการอบรมการใช้โปรแกรม Unity ผ่านระบบออนไลน์ 6 85 อ่านต่อ>>
 • activity-siemreap-cambodia
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะผู้บริหารและบุคลากรจาก Siem Reap Cambodia 10 112 อ่านต่อ>>
 • activity-pdwk-2565
  กิจกรรมให้บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ การศึกษาเรียนรู้การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ แก่น 7 144 อ่านต่อ>>
 • activity-thaiday-65
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 23 817 อ่านต่อ>>
 • activity-queen-sirikit-2565
  กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ป 26 962 อ่านต่อ>>
 • welcome-yangchumnoi-pittayakom
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม (4 สิงหาคม 2565) 21 385 อ่านต่อ>>
 • activity-king10
  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 26 420 อ่านต่อ>>
 • welcome-pcshsbr
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน-โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 18 249 อ่านต่อ>>
 • welcome-pisanulok
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน-ชมรมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 34 335 อ่านต่อ>>
 • activity-asarahabucha-2565
  คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ได้ร่วมกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี… 25 731 อ่านต่อ>>
 • activity-vacine-3
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารให้บริการฉีดวัคซีนแก่นั 29 1,345 อ่านต่อ>>
 • activity-princess-chulabhon-2565
  พิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีรับพระราชทานเข็มตราสัญลักษณ์ เนื่องในวันวันจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2565 45 3,292 อ่านต่อ>>
 • activity-welcome-snru-karusart-came
  ต้อนรับคณะอาจารย์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 37 677 อ่านต่อ>>
 • activity-sunthonpooh-2565
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จัดกิจกรรมพีธีบวงสรวงเพื่อรำลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่เนื่ 38 764 อ่านต่อ>>
 • activity-waikru-2565
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 44 1,791 อ่านต่อ>>
ดูข่าวย้อนหลัง >>

12 PCSHS กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์

PCSHS Chiangrai PCSHS Phitsanulok PCSHS Lopburi PCSHS Loei PCSHS Mukdahan PCSHS Burirum PCSHS Phathum Thani PCSHS Chonburi PCSHS Phetchaburi PCSHS Nakhon Si Thammarat PCSHS Trang PCSHS Satun

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

Australian Mathematics And Science High School Salisbury East High School Hiroshima University Supper Science High School

เครือข่ายผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง-แจ้งการโอนเงิน นักเรียน-พิมพ์ใบมอบอำนาจ

สารสนเทศโรงเรียน

ระบบจัดการสารสนเทศโรงเรียน ระบบจัดการแผนงานโครงงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ Grader Code Programming โอลิมปิควิชาการ ไทย-日本-English Dictionary ระบบจองห้องประชุมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย Education Hub

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ [email protected]