pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
Home \ Article \ activity-pdwk-2565

กิจกรรมให้บริการวิชาการศึกษาเรียนรู้การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียนโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร

like
       โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จัดกิจกรรมให้บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับการศึกษาเรียนรู้การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ให้แก่นักเรียน โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร จังหวัดมุกดาหาร ในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 ตามโครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียนในพื้นที่เขตบริการ

หน้าแรก

Author: khanchai | Like: 87 | Views: 1,041 | Tags: #

| create: 28 สิงหาคม 2565 | post: 9 กันยายน 2565 | update: 9 กันยายน 2565

บทความที่น่าสนใจ

 • activity-retire-2566-2
  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารจัดกิจกรรมมุทิตาจิต เกษียณอายุ 2 200 อ่านต่อ>>
 • activity-cyber-vaccinated
  กิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกัน Cyber Vaccinated โดยกองกำกับการตำรวจภูธร จังหวัดมุกดาหาร 6 255 อ่านต่อ>>
 • activity-welcome-sesalop-2566
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และบุคลากรโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภา 11 261 อ่านต่อ>>
 • activity-retire-2566
  กิจกรรมมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ คุณครูบงกช สุทธิประภา 13 399 อ่านต่อ>>
 • activity-acadamic-muk-school
  กิจกรรมค่ายบริการวิชาการการฝึกทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร จัง 18 465 อ่านต่อ>>
 • activity-acadamic-khamsoipit
  กิจกรรมค่ายบริการวิชาการการฝึกทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 17 332 อ่านต่อ>>
 • activity-pcshsm-student-innovation-fair-2023
  การนำเสนอนวัตกรรมนักเรียน PCSHSM Students Innovation Fair… 19 616 อ่านต่อ>>
 • activity-pcshsm-oyama-kosen-2023-ex-program
  กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียนและครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา 20 1,578 อ่านต่อ>>
 • activity-smile-camp-2566
  กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ค่ายแบ่งปันรอยยื้ม ประจำปีการศึกษา 2566 14 483 อ่านต่อ>>
 • activity-audit-goverment-2566
  ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 14 392 อ่านต่อ>>
 • activity-rompang
  กิจกรรมบรรยายพิเศษเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ หัวข้อ เขียนอย่างไรให้โดนใจวัยรุ่น โดยจันทร์ชวีร์ สมปรี 23 703 อ่านต่อ>>
 • activity-tamboon-1-2566
  จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเรือนพักนอนนักเรียนประจำ 18 1,410 อ่านต่อ>>
 • activity-welcome-kpm3
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.กาฬสินธ์ เขต 3 25 683 อ่านต่อ>>
 • activity- empowering-English-explorers-camp
  กิจกรรม Empowering English Explorers Camp… 16 860 อ่านต่อ>>
 • activity-hbd-mom-queen9-2566
  กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แ 19 650 อ่านต่อ>>
 • activity-welsome-ksu
  คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาว 17 461 อ่านต่อ>>
 • activity-king10-bd-2566
  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ห 31 1,252 อ่านต่อ>>
 • activity-arsarahabusha-kaopansa-66
  กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566 ถวายเทียนพรรษาและปัจจัยไทยธรร 31 834 อ่านต่อ>>
 • activity-acadamic-banwangtamua
  บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านวังตามัว จังหวัดนครพนม 33 847 อ่านต่อ>>
 • activity-welcome-sahawittayakhet8
  ต้อนรับคณะผู้บริหารจากสหวิทยาเขต 8 ศรีนครอัจจะ จังหวัดสุรินทร์ 29 312 อ่านต่อ>>
ดูข่าวทั้งหมด >>

12 PCSHS กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์

PCSHS Chiangrai PCSHS Phitsanulok PCSHS Lopburi PCSHS Loei PCSHS Mukdahan PCSHS Burirum PCSHS Phathum Thani PCSHS Chonburi PCSHS Phetchaburi PCSHS Nakhon Si Thammarat PCSHS Trang PCSHS Satun

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

Australian Mathematics And Science High School Salisbury East High School Hiroshima University Supper Science High School

เครือข่ายผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง-แจ้งการโอนเงิน นักเรียน-พิมพ์ใบมอบอำนาจ

สารสนเทศโรงเรียน

ระบบจัดการสารสนเทศโรงเรียน ระบบจัดการแผนงานโครงงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ Grader Code Programming โอลิมปิควิชาการ ไทย-日本-English Dictionary ระบบจองห้องประชุมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย Education Hub

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ [email protected]