pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
Home \ Article \ activity-back-to-school

บรรยากาศการรับนักเรียนเข้าเรือนพักนักเรียนประจำ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

like

บรรยากาศการรับนักเรียนเข้าเรือนพักนักเรียนประจำ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2566


Files for Download

รายละเอียดเกี่ยวกับไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาด จำนวนดาวน์โหลด วันที่อับเดรต
รายงานผลการปฎิบัติการรายงานตัวเข้าหอพัก
1,378 kB. 60 20 พฤษภาคม 2566


หน้าแรก

Author: khanchai | Like: 42 | Views: 1,278 | Tags: #

| create: 13 พฤษภาคม 2566 | post: 13 พฤษภาคม 2566 | update: 13 พฤษภาคม 2566

บทความที่น่าสนใจ

 • activity-king9-2566
  วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห 1 46 อ่านต่อ>>
 • acactivity-loykathong-2566
  กิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 5 486 อ่านต่อ>>
 • activity-sillapa-secondary-2566
  บรรยากาศการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มุกดาหาร 13 821 อ่านต่อ>>
 • activity-welcome-banphonpang-school-2566
  ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโพนแพง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เข้าเยี่ยมชมโร 14 180 อ่านต่อ>>
 • activity-sillapa-primary-2566
  บรรยากาศการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา… 14 1,353 อ่านต่อ>>
 • activity-addmission-m1-2567-r1
  บรรยากาศการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบแรก) 14 845 อ่านต่อ>>
 • activity-tamboon-2-2566
  จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเรือนพักนอนนักเรียนประจำ เดือนพฤศจิกายน 2566 14 657 อ่านต่อ>>
 • activity-back-to-school-2-2566
  บรรยากาศการรับนักเรียนเข้าเรือนพักนักเรียนประจำ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 35 558 อ่านต่อ>>
 • activity-meeting-pre-backtoschool-2-2566
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จัดประชุมครูและบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรีย 32 393 อ่านต่อ>>
 • activity-smt2023
  ภาพบรรยากาศการทดสอบคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 37 1,449 อ่านต่อ>>
 • activity-olympiad-first-camp-2566
  กิจกรรมเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาคอมพิวเตอร์ ค่าย 1… 31 1,811 อ่านต่อ>>
 • activity-retire-2566-2
  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารจัดกิจกรรมมุทิตาจิต เกษียณอายุ 30 1,090 อ่านต่อ>>
 • activity-cyber-vaccinated
  กิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกัน Cyber Vaccinated โดยกองกำกับการตำรวจภูธร จังหวัดมุกดาหาร 34 775 อ่านต่อ>>
 • activity-welcome-sesalop-2566
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และบุคลากรโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภา 38 680 อ่านต่อ>>
 • activity-retire-2566
  กิจกรรมมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ คุณครูบงกช สุทธิประภา 35 859 อ่านต่อ>>
 • activity-acadamic-muk-school
  กิจกรรมค่ายบริการวิชาการการฝึกทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร จัง 47 909 อ่านต่อ>>
 • activity-acadamic-khamsoipit
  กิจกรรมค่ายบริการวิชาการการฝึกทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 39 641 อ่านต่อ>>
 • activity-pcshsm-student-innovation-fair-2023
  การนำเสนอนวัตกรรมนักเรียน PCSHSM Students Innovation Fair… 42 1,145 อ่านต่อ>>
 • activity-pcshsm-oyama-kosen-2023-ex-program
  กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียนและครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา 74 2,652 อ่านต่อ>>
 • activity-smile-camp-2566
  กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ค่ายแบ่งปันรอยยื้ม ประจำปีการศึกษา 2566 38 934 อ่านต่อ>>
ดูข่าวทั้งหมด >>

12 PCSHS กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์

PCSHS Chiangrai PCSHS Phitsanulok PCSHS Lopburi PCSHS Loei PCSHS Mukdahan PCSHS Burirum PCSHS Phathum Thani PCSHS Chonburi PCSHS Phetchaburi PCSHS Nakhon Si Thammarat PCSHS Trang PCSHS Satun

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

Australian Mathematics And Science High School Salisbury East High School Hiroshima University Supper Science High School

เครือข่ายผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง-แจ้งการโอนเงิน นักเรียน-พิมพ์ใบมอบอำนาจ

สารสนเทศโรงเรียน

ระบบจัดการสารสนเทศโรงเรียน ระบบจัดการแผนงานโครงงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ Grader Code Programming โอลิมปิควิชาการ ไทย-日本-English Dictionary ระบบจองห้องประชุมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย Education Hub

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ [email protected]