pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
Home \ Article \ activity-back-to-school

บรรยากาศการรับนักเรียนเข้าเรือนพักนักเรียนประจำ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

like

บรรยากาศการรับนักเรียนเข้าเรือนพักนักเรียนประจำ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2566


Files for Download

รายละเอียดเกี่ยวกับไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาด จำนวนดาวน์โหลด วันที่อับเดรต
รายงานผลการปฎิบัติการรายงานตัวเข้าหอพัก
1,378 kB. 103 20 พฤษภาคม 2566


หน้าแรก

Author: khanchai | Like: 76 | Views: 1,574 | Tags: #

| create: 13 พฤษภาคม 2566 | post: 13 พฤษภาคม 2566 | update: 13 พฤษภาคม 2566

บทความที่น่าสนใจ

 • activity-onet100-2567
  พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่สามารถทำคะแนนผลสอบ O- 3 127 อ่านต่อ>>
 • activity-welcome-utenpattana-nakonpanom
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนอุเทนพัฒนา จังหวัดนครพนม 3 210 อ่านต่อ>>
 • activity-wai-khru-2567
  กิจกรรมพิธีไหว้ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ประจําปีการศึกษา 2567 9 1,041 อ่านต่อ>>
 • activity-welcome-sesaomuk-2567
  ต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึ 11 312 อ่านต่อ>>
 • activity-MOU-school-vs-subjet-group
  บันทึกข้อตกลงร่วมมือการยกระดับคุณภาพการศึกษาระหว่างโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร กั 9 307 อ่านต่อ>>
 • recruit-student-sport-uniform-m14-2567
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดพลศึกษาและชุดวอร์มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะ 11 117 อ่านต่อ>>
 • activity-parents-meetimg-1-2567
  กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน และคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2567 11 467 อ่านต่อ>>
 • activity-acadamics-phochaiwittaya
  กิจกรรมบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา จังหวัดมุกดาหาร 11 349 อ่านต่อ>>
 • activity-orientation-2567
  กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4… 18 898 อ่านต่อ>>
 • activity-back-to-school-1-2567
  บรรยากาศการรายงานตัวเข้าเรือนพักนอนนักเรียนประจำ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 17 1,060 อ่านต่อ>>
 • activity-googlesite-2567
  บริการวิชาการกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเว็บไซต์ให้แก่ครูและบุคลากรโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยาและโร 20 342 อ่านต่อ>>
 • activity-precamp-m1m4-2567
  กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ก่อนเปิดภาคเรียน… 19 1,786 อ่านต่อ>>
 • activity-songkarn-2567
  คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักการแม่บ้าน พนักงาน… 23 413 อ่านต่อ>>
 • activity-meeting-pcshs-curiculum-plan-2566
  การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้ฉบับย่อ ม.2 และ ม.5 ตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณร 30 3,223 อ่านต่อ>>
 • activity-pcshs-group-meeting-2566
  การประชุมคณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2566 38 1,030 อ่านต่อ>>
 • activity-welcome-smw-lkhw-ubon
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน-โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธ 30 629 อ่านต่อ>>
 • activity-student-commit-promit-m14-2567-sec
  บรรยากาศการรับรายงานตัว มอบตัวและทําสัญญาการเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที 42 1,067 อ่านต่อ>>
 • activity-basic-aid-cpr-medication-use
  การอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน การใช้ยาที่ถูกต้อง 28 1,098 อ่านต่อ>>
 • activity-meeting-coffee-mukdahan-5-2567
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารเป็นเจ้าภาพสถานที่จัดกิจกรรมงานสภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร 69 1,320 อ่านต่อ>>
 • activity-pcshsm-od-2567
  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรและสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2566 36 1,678 อ่านต่อ>>
ดูข่าวทั้งหมด >>

12 PCSHS กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์

PCSHS Chiangrai PCSHS Phitsanulok PCSHS Lopburi PCSHS Loei PCSHS Mukdahan PCSHS Burirum PCSHS Phathum Thani PCSHS Chonburi PCSHS Phetchaburi PCSHS Nakhon Si Thammarat PCSHS Trang PCSHS Satun

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

Australian Mathematics And Science High School Salisbury East High School Hiroshima University Supper Science High School

เครือข่ายผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง-แจ้งการโอนเงิน นักเรียน-พิมพ์ใบมอบอำนาจ

สารสนเทศโรงเรียน

ระบบจัดการสารสนเทศโรงเรียน ระบบจัดการแผนงานโครงงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ Grader Code Programming โอลิมปิควิชาการ ไทย-日本-English Dictionary ระบบจองห้องประชุมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย Education Hub

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ [email protected]