pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
Home \ Article \ admission-m4-2567-pre

การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567(รอบแรก)

like

การเตรียมความพร้อมเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567


สิ่งที่ต้องเตรียมในวันสอบ


วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
1.บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ (พิมพ์จากระบบรับสมัคร และตัดบัตรตามกรอบของบัตรให้เรียบร้อย)
2.บัตรประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือ บัตรที่ออกโดยทางราชการที่มีรูปถ่าย บัตรตัวจริงเท่านั้น (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

สิ่งที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ


1. เครื่องเขียนทุกประเภท
2. นาฬิการะบบดิจิทัล
3. อุปกรณ์สื่อสารทุกประเภท


*สนามสอบได้เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนไว้ให้นักเรียนคนละ 1 ชุด เมื่อสอบเสร็จแล้ว สามารถนำกลับได้
**ผู้เข้าสอบสามารถนำเสื้อกันหนาวเข้าห้องสอบได้ โดยต้องให้กรรมการตรวจสอบก่อนเข้าห้องสอบ

การพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ คลิกที่นี่>>


หน้าแรก

Author: khanchai | Like: 13 | Views: 662 | Tags: #

| create: 10 พฤศจิกายน 2566 | post: 10 พฤศจิกายน 2566 | update: 14 พฤศจิกายน 2566

บทความที่น่าสนใจ

 • admission-2567-m1-ubon-r2
  ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสอง เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิทยา 56 4,731 อ่านต่อ>>
 • admission-2567-m1-muk-r2
  ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสอง เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิทยา 162 12,781 อ่านต่อ>>
 • admission-m4-2567-pre
  การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567(รอบแรก) 13 663 อ่านต่อ>>
 • admission-m4-2567-printcard
  การพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ สำหรับผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 25 15 658 อ่านต่อ>>
 • addmission-m1-2566-rules
  ระเบียบและข้อปฏิบัติในการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิท 29 1,615 อ่านต่อ>>
 • addmission-pcshsu-m1-2567-list
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิทยาศาสร์จุฬาภรณ 71 8,070 อ่านต่อ>>
 • admission-2567-m1-list
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สถานที่ กำหนดการ และระเบียบการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษ 56 3,888 อ่านต่อ>>
 • admission-2567-m4
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 106 3,295 อ่านต่อ>>
 • admission-2567-m1
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 72 8,256 อ่านต่อ>>
 • admission-m4-call12
  ประกาศรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 80 1,141 อ่านต่อ>>
 • admission-m4-pcshsbr-call14
  ขอใช้บัญชีรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณรา 106 1,031 อ่านต่อ>>
 • admission-m4-pcshsbr-call13
  ขอใช้บัญชีรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณรา 80 405 อ่านต่อ>>
 • admission-m4-pcshsbr-call12
  ขอใช้บัญชีรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณรา 85 530 อ่านต่อ>>
 • admission-m4-pcshsbr-call11
  ขอใช้บัญชีรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณรา 89 551 อ่านต่อ>>
 • admission-m4-pcshsbr-call10
  ขอใช้บัญชีรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณรา 82 459 อ่านต่อ>>
 • admission-m4-pcshsbr-call9
  ขอใช้บัญชีรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณรา 73 491 อ่านต่อ>>
 • admission-m4-pcshsbr-call8
  ขอใช้บัญชีรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณรา 83 399 อ่านต่อ>>
 • admission-m4-pcshsbr-call7
  ขอใช้บัญชีรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณรา 98 469 อ่านต่อ>>
 • admission-m4-pcshsbr-call6
  ขอใช้บัญชีรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณรา 80 470 อ่านต่อ>>
 • admission-m4-pcshsbr-call5
  ขอใช้บัญชีรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณรา 86 581 อ่านต่อ>>
ดูข่าวทั้งหมด >>

12 PCSHS กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์

PCSHS Chiangrai PCSHS Phitsanulok PCSHS Lopburi PCSHS Loei PCSHS Mukdahan PCSHS Burirum PCSHS Phathum Thani PCSHS Chonburi PCSHS Phetchaburi PCSHS Nakhon Si Thammarat PCSHS Trang PCSHS Satun

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

Australian Mathematics And Science High School Salisbury East High School Hiroshima University Supper Science High School

เครือข่ายผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง-แจ้งการโอนเงิน นักเรียน-พิมพ์ใบมอบอำนาจ

สารสนเทศโรงเรียน

ระบบจัดการสารสนเทศโรงเรียน ระบบจัดการแผนงานโครงงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ Grader Code Programming โอลิมปิควิชาการ ไทย-日本-English Dictionary ระบบจองห้องประชุมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย Education Hub

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ [email protected]