pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
Home \ Article \ admission-m1-2564-list

รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564

like

รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564

       ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ประสงค์สมัครสอบเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ซึ่งฝ่ายงานรับนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ได้รับเอกสารหลักฐานการสมัครเรียนจากผู้สมัคร และทางโรงเรียนได้พิจารณาอนุมัติให้เป็น ผู้ที่มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 จึงประกาศแจ้งให้ผู้สมัครได้ทราบถึงสถานะการสมัคร ซึ่งเป็นข้อมูลการสมัครตั้งแต่วันที่เริ่มเปิดรับสมัคร ดังรายชื่อในไฟล์แนบ(ดาวน์โหลดด้านล่าง)

       สำหรับผู้สมัครที่สมัครแล้วแต่ไม่ส่งเอกสารหลักฐานการสมัครมายังโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร หรือส่งไม่ทันตามกำหนดเวลาการรับสมัครตามเงื่อนไขในการประกาศรับสมัคร และหากคุณสมบัติของผู้สมัครไม่ถูกต้องตามประกาศทางโรงเรียนจะไม่รับพิจารณาอนุมัติให้เป็นผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก จึงขอให้ผู้สมัครได้ปฏิบัติตามประกาศการสมัคร เพื่อประโยชน์ของผู้สมัคร

หมดเขตส่งเอกสารหลักฐานการสมัคร ภายในวันที่ 2  พฤศจิกายน 2563 (ทางโรงเรียนจะพิจารณาจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์)

>>> ผู้สมัครสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ด้วยตนเองและรายละเอียดวิชาที่สอบและสนามสอบได้ที่ http://test.ipst.ac.th/IPS.RegisterWeb/ExamCard

กำหนดวันเวลาและวิชาที่สอบรอบแรก

วัน/เดือน/ปี เวลา วิชาที่สอบ
วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564

09.30-11.30 คณิตศาสตร์
13.30-15.30 วิทยาศาสตร์

สถานที่สอบรอบแรก: ณ โรงเรียนซึ่งเป็นสถานที่สอบตามประกาศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและศูนย์สอบในกรุงเทพมหานคร เรื่อง สถานที่สอบตามโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศามสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ของ สสวท.

 กำหนดวันประกาศผลสอบรอบแรก ดูรายชื่อผู้สอบผ่านรอบแรกและมีสิทธิ์เข้าสอบรอบสองได้ทางเว็บไซต์โรงเรียนที่ www.pccm.ac.th กำหนดประกาศภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

 

กรอกใบสมัครออนไลน์ สมัครสอบเข้า ม.1 คลิกที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

งานรับนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

โทรศัพท์ 042-660442 หรือ ผู้ประสานงาน 081-0539066, 080-1511384

 

 

เพิ่มเพื่อน

ดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อ(ด้านล่าง)


Files for Download

รายละเอียดเกี่ยวกับไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาด จำนวนดาวน์โหลด วันที่อับเดรต
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ป.6 ที่มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 (อับเดรต 16 พฤศจิกายน 2563)
127 kB. 8,558 16 พฤศจิกายน 2563
รายชื่อผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 (อับเดรต 16 พฤศจิกายน 2563)
91 kB. 2,131 16 พฤศจิกายน 2563


หน้าแรก

Author: khanchai | Like: 175 | Views: 12,764 | Tags: #

| create: 25 กันยายน 2563 | post: 25 กันยายน 2563 | update: 5 ตุลาคม 2563

บทความที่น่าสนใจ

 • addmission-shift-m4-2564
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ประกาศเลือนการสอบเข้า ม.4 รอบแรก… 2 447 อ่านต่อ>>
 • admission-m1-2564
  การประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565 55 4,361 อ่านต่อ>>
 • admission-news-m4-2565
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้น ม. 44 12,479 อ่านต่อ>>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ลำดับสำรองครั้งที่… 39 1,028 อ่านต่อ>>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ลำดับสำรองครั้งที่… 48 1,382 อ่านต่อ>>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ลำดับสำรองครั้งที่… 55 3,156 อ่านต่อ>>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (ลำดับสำรองครั้งที่… 61 2,306 อ่านต่อ>>
 • แจ้งกำหนดช่วงเวลาในการเข้ารายงานตัวนักเรียน ม.1 เพื่อลดความเสี่ยง COVID-19 61 1,556 อ่านต่อ>>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ลำดับสำรองครั้งที่ 1) 47 2,088 อ่านต่อ>>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 458 22,436 อ่านต่อ>>
 • แนวปฏิบัติการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบสอง) 952 5,182 อ่านต่อ>>
 • ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้า ม.1 ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบแรก) 137 8,746 อ่านต่อ>>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 90 10,652 อ่านต่อ>>
 • admission-second-m4-2564
  กำหนดการและข้อปฏิบัติในการสอบคัดเลือก ม.4 รอบสอง 79 2,016 อ่านต่อ>>
 • กำหนดการสอบเข้า ม.1 รอบแรก และการสอบเข้า ม4.… 102 4,155 อ่านต่อ>>
 • ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกเข้า ม.4 รอบสอง 93 1,245 อ่านต่อ>>
 • ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกเข้า ม.1 รอบแรก 155 1,893 อ่านต่อ>>
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 รอบแรก… 139 7,797 อ่านต่อ>>
 • แนวปฏิบัติในการเข้าสอบคัดเลือกรอบแรก เพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 103 1,809 อ่านต่อ>>
 • รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 175 12,765 อ่านต่อ>>
ดูข่าวย้อนหลัง >>

12 PCSHS กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์

PCSHS Chiangrai PCSHS Phitsanulok PCSHS Lopburi PCSHS Loei PCSHS Mukdahan PCSHS Burirum PCSHS Phathum Thani PCSHS Chonburi PCSHS Phetchaburi PCSHS Nakhon Si Thammarat PCSHS Trang PCSHS Satun

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

Australian Mathematics And Science High School Salisbury East High School Hiroshima University Supper Science High School

เครือข่ายผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง-แจ้งการโอนเงิน นักเรียน-พิมพ์ใบมอบอำนาจ

สารสนเทศโรงเรียน

ระบบจัดการสารสนเทศโรงเรียน ระบบจัดการแผนงานโครงงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ Grader Code Programming โอลิมปิควิชาการ ไทย-日本-English Dictionary ระบบจองห้องประชุมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย Education Hub

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th