pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
Home \ Article \ aword-sci-project-ne-npu-2020

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยนครพนม

like
       ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โครงงานเรื่อง การศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการขยายพันธุ์ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
เด็กหญิงณัฏฐนันท์ คำดี ชั้น ม.2/4
เด็กชายศรุติ จงวัฒนสวัสดิ์ ชั้น ม.2/4
เด็กชายภัคพล ภูมี ชั้น ม.2/4
โดยมีนายธีระวุฒิ จันทะพันธ์ และนางสาวจินดา โพนะทา เป็นครูที่ปรึกษา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โครงงานเรื่อง การศึกษาการนำว่าวสะนูไปประยุกต์ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าขณะลอยบนท้องฟ้า
นายชรินทร์ สุนธงศิริ ชั้น ม.5/1
นายต่อตระกูล พิมพะจันทร์ ชั้น ม.5/3
นายเกียรติศักดิ์ แสงอาจหาญ ชั้น ม.5/3
โดยมีนายธีระวุฒิ จันทะพันธ์ และนายชวลิต บัวพรมเป็นครูที่ปรึกษา
รางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โครงงานเรื่อง เกมจำลองการล้างมือเพื่อฝึกฝนการล้างมือให้ถูกสุขอนามัย สำหรับเด็กประถมศึกษา
นายกรวิชญ์ ศรีโททุม ชั้น ม.5/2
นายชยุตม์ ขอดเมชัย ชั้น ม.5/5
นายธีระวุฒิ จันทะพันธ์ ครูที่ปรึกษา

หน้าแรก

Author: khanchai | Like: 57 | Views: 644 | Tags: #

| create: 23 ธันวาคม 2563 | post: 23 ธันวาคม 2563 | update: 23 ธันวาคม 2563

บทความที่น่าสนใจ

 • aword-second-ysc2021
  ยินดีกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักวิทยาศาสตร์ร 13 142 อ่านต่อ>>
 • aword-project-kku-nk-2563
  ยินดีกับรางวัล การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ จัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเข 6 107 อ่านต่อ>>
 • aword-gold-nsc2021-esan
  ยินดีกับนักเรียนรางวัลชนะเลิศ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (NS 19 188 อ่านต่อ>>
 • suudent-successful-icys-28
  ยินดีกับนักเรียนตัวแทนนักเรียนไทยเข้าร่วมประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 28 ณ กรุงเบล 29 280 อ่านต่อ>>
 • aword-ysc23-2021
  แสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถคว้า 6 รางวัล ในการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 30 423 อ่านต่อ>>
 • aword-sci-project-ne-npu-2020
  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 57 645 อ่านต่อ>>
 • aword-2-science-project-snru-2020
  ยินดีกับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง เหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 56 468 อ่านต่อ>>
 • aword-first-round-ysc2021
  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้ารับทุนรอบข้อเสนอโครงการ YSC 2021 72 945 อ่านต่อ>>
 • aword-3-awords-IYIA2020
  ยินดีกับ 3 รางวัล จากการประกวดนวัตกรรม International… 52 473 อ่านต่อ>>
 • aword-silver-TYSF-2020
  ยินดีกับรางวัล เหรียญเงิน ระดับประเทศในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 56 444 อ่านต่อ>>
 • award-sst-msm-science-aword-2563
  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไ 55 581 อ่านต่อ>>
 • award-first-social-innovation-unit-2563
  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และรางวัลพิเศษรองชนะเลิศ อันดับสอง กา 40 330 อ่านต่อ>>
 • activity-ubu-science-day-2563
  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 76 585 อ่านต่อ>>
 • aword-science-silver-ubu-2563
  ขอแสดงความยินดีกับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง เหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 70 549 อ่านต่อ>>
 • aword-innovation-online-2563
  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานนวัตกรรมออนไลน์ 53 481 อ่านต่อ>>
 • aword-GPSC-2019
  ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่คว้ารางวัลชมเชย ระดับป 90 1,226 อ่านต่อ>>
 • aword-morplaysaikeang-champ-of-week-2563
  นักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร คว้าแชมป์ประจำสัปดาห์ รายการตอบปัญหา ม.ปลา 73 1,006 อ่านต่อ>>
 • award-I-New-Gen-Award-2020
  รางวัล 2 เหรียญทอง และ 1… 119 890 อ่านต่อ>>
 • award-ysc-cruster-2020
  ยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาคการประกวดโครงงาน YSC 2020 119 3,826 อ่านต่อ>>
 • aword-Enjoy-Science-Young-Makers-Contest-2020
  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันโครงการ Enjoy Science:… 136 3,761 อ่านต่อ>>
ดูข่าวย้อนหลัง >>

12 PCSHS กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์

PCSHS Chiangrai PCSHS Phitsanulok PCSHS Lopburi PCSHS Loei PCSHS Mukdahan PCSHS Burirum PCSHS Phathum Thani PCSHS Chonburi PCSHS Phetchaburi PCSHS Nakhon Si Thammarat PCSHS Trang PCSHS Satun

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

Australian Mathematics And Science High School Salisbury East High School Hiroshima University Supper Science High School

สารสนเทศโรงเรียน

ระบบจัดการสารสนเทศโรงเรียน ระบบจัดการแผนงานโครงงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ Grader Code Programming โอลิมปิควิชาการ ไทย-日本-English Dictionary ระบบจองห้องประชุมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย Education Hub

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th