pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
Home \ Article \ news-school-closed-18-31-july-2564

งดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการสอบที่ดำเนินการตามปกติในโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 19กรกฎาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

like

       ตามที่ได้มีคำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 3300/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคเป็นการชั่วคราว และห้ามดำเนินการหรือจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 โดยให้งดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการสอบที่ดำเนินการตามปกติในโรงเรียนหรือสถานศึกษาทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 19กรกฎาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 นั้น
       ในการนี้ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดมุกดาหารโดยงดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการสอบที่ดำเนินการตามปกติในโรงเรียน ในระหว่างนี้โรงเรียนจะจัดเรียนการสอนแบบออนไลน์ ตามตารางเรียนและห้องเรียน Online ตามปกติ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่กลับเข้าเรียน Onsite อีกครั้ง ขอให้ท่านกำชับนักเรียนให้กักตัวเองอยู่ที่บ้าน โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัด ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไปพร้อมบันทึกไทม์ไลน์ในแต่ละวันให้เป็นปัจจุบันตามเอกสารที่ส่งมาด้วยนี้ และเมื่อโรงเรียนประกาศให้เข้ามาเรียนOnsite ได้อีกครั้ง ให้นำเอกสารหลักฐานนี้มาแสดงต่อทางโรงเรียนให้ครบถ้วนและให้ผู้ปกครองติดตามข่าวสารจากทางโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง


Files for Download

รายละเอียดเกี่ยวกับไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาด จำนวนดาวน์โหลด วันที่อับเดรต
แจ้งคำสั่งจังหวัดมุกดาหาร
1,793 kB. 171 16 กรกฎาคม 2564


หน้าแรก

Author: khanchai | Like: 83 | Views: 1,840 | Tags: #

| create: 16 กรกฎาคม 2564 | post: 16 กรกฎาคม 2564 | update: 26 สิงหาคม 2564

บทความที่น่าสนใจ

 • news-pcshsm-library
  แจ้งวิธีการเข้าใช้งานห้องสมุดออนไลน์ PCSHSM Library สำหรับผู้บริหาร ครู… 2 50 อ่านต่อ>>
 • news-parents-meetting-online-1-2565
  การประชุมผู้ปกครองนักเรียนและคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไล 8 229 อ่านต่อ>>
 • new-metting-parents-1-2565
  กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ระดับชั้น ม.1-ม.6… 14 501 อ่านต่อ>>
 • news-malu-swang-muk-2565
  ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างเมรุเผาศพ วัดสว่าง บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง… 23 542 อ่านต่อ>>
 • โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร กำหนดเวลาเรียนใหม่เป็นคาบละ 1 ชั่วโมง 57 463 อ่านต่อ>>
 • ืnews-tst
  เชิญชวนผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ประกอบการทุกคนสมัครใช้งานแอพลิเคชั่น 75 1,416 อ่านต่อ>>
 • news-certificate-covid-19
  การรับรองสถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 58 297 อ่านต่อ>>
 • news-term-break-1-2564
  ประกาศการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และการเปิดภาคเรียน… 63 495 อ่านต่อ>>
 • งดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการสอบที่ดำเนินการตามปกติในโรงเรียน 83 1,841 อ่านต่อ>>
 • มติ ครม.การพัฒนา รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ในระยะต่อไป 90 498 อ่านต่อ>>
 • ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 89 2,296 อ่านต่อ>>
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 99 422 อ่านต่อ>>
 • news-spacial-closed-1-2564
  ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ 80 636 อ่านต่อ>>
 • ประกาศปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และเปิดภาคเรียนที่… 150 1,181 อ่านต่อ>>
 • ผลการคัดนักเรียนเพื่อรับทุนศึกษาต่อที่ KOSEN (คัดเลือกระดับโรงเรียน) ประจำปีการศึกษา 2565 125 1,545 อ่านต่อ>>
 • news-post9-18Feb2021
  จดหมายข่าวโรงเรียน ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 148 1,600 อ่านต่อ>>
 • announcement-wifi-map
  พื้นที่การให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ในโรงเรียน 148 881 อ่านต่อ>>
 • news-post8-4Feb2021
  จดหมายข่าว ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 149 1,051 อ่านต่อ>>
 • news-post7-2Feb2021
  จดหมายข่าว ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 148 1,066 อ่านต่อ>>
 • news-post6-28jan2021
  จดหมายข่าว ประจำวันที่ 28 มกราคม 2564 132 737 อ่านต่อ>>
ดูข่าวย้อนหลัง >>

12 PCSHS กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์

PCSHS Chiangrai PCSHS Phitsanulok PCSHS Lopburi PCSHS Loei PCSHS Mukdahan PCSHS Burirum PCSHS Phathum Thani PCSHS Chonburi PCSHS Phetchaburi PCSHS Nakhon Si Thammarat PCSHS Trang PCSHS Satun

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

Australian Mathematics And Science High School Salisbury East High School Hiroshima University Supper Science High School

เครือข่ายผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง-แจ้งการโอนเงิน นักเรียน-พิมพ์ใบมอบอำนาจ

สารสนเทศโรงเรียน

ระบบจัดการสารสนเทศโรงเรียน ระบบจัดการแผนงานโครงงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ Grader Code Programming โอลิมปิควิชาการ ไทย-日本-English Dictionary ระบบจองห้องประชุมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย Education Hub

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th