pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
Home \ Article \ news-spacial-closed-1-2564

ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

like

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ
--------------------------------------


       ตามประกาศศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองมุกดาหาร (ศปก.อ.) เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ให้สถานศึกษาทุกแห่งในเขตอำเภอเมืองมุกดาหารหยุดกิจกรรมการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 จนถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 เป็นเวลา 7 วัน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จึงปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 จนถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 เป็นเวลา 7 วันและให้ผู้ปกครองมารับนักเรียนกลับบ้าน ในวันเสาร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 18.00 น. และวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. ในระหว่างที่โรงเรียนปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ โรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ตามตารางเรียนและห้องเรียน Online ห้องเดิม และขอความร่วมมือมายังนักเรียนให้กักตัวเองอยู่ที่บ้าน ปฏิบัติตนตามมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน Onsite และให้ติดตาม ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด


ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564


Files for Download

รายละเอียดเกี่ยวกับไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาด จำนวนดาวน์โหลด วันที่อับเดรต
ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ
109 kB. 217 2 กรกฎาคม 2564


หน้าแรก

Author: khanchai | Like: 218 | Views: 1,178 | Tags: #

| create: 2 กรกฎาคม 2564 | post: 2 กรกฎาคม 2564 | update: 2 กรกฎาคม 2564

บทความที่น่าสนใจ

 • news-pccm-smt-2023
  ประกาศการทดสอบวัดความรู้วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา… 18 556 อ่านต่อ>>
 • news-spacial-holiday28-6
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ประกาศกำหนดวันหยุดพิเศษ 28 ก.ค.-6… 24 430 อ่านต่อ>>
 • news-spacial-holiday-2566
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ประกาศกำหนดวันหยุดพิเศษและการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 1… 28 522 อ่านต่อ>>
 • news-parents-meetting-online-1-2566
  ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน และคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566 39 572 อ่านต่อ>>
 • news-backtoschool-1-2566
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ประกาศเปิดภาเรียนที่ 1 ปีการศึกษา… 72 597 อ่านต่อ>>
 • news-announce-smt2022-result
  ประกาศผลการทดสอบความรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (Sci-Mat Test 2022) ประจำปีการศึกษา… 94 7,557 อ่านต่อ>>
 • news-smt2022-list
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความรู้วิทยาศาสตร์– คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 91 1,939 อ่านต่อ>>
 • news-ads-cu-library
  ประชาสัมพันธ์-แจ้งการเข้าใช้งานห้องสมุดออนไลน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 94 1,211 อ่านต่อ>>
 • news-smt2022-open
  ประกาศรับสมัครการทดสอบความรู้วิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 107 8,604 อ่านต่อ>>
 • news-pcshsm-meeting-oct-2565
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรก่อนปิดภาคเรียนที่ 1/2 94 2,115 อ่านต่อ>>
 • ืnews-term-ending-1-2565
  ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เรื่อง กำหนดการปิด-เปิดภาคเรียน 100 1,254 อ่านต่อ>>
 • student-news-kosen-2566
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนศึกษาต่อสำหรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ไปศึกษาต่อ 102 1,305 อ่านต่อ>>
 • news-pcshsm-library
  แจ้งวิธีการเข้าใช้งานห้องสมุดออนไลน์ PCSHSM Library สำหรับผู้บริหาร ครู… 144 2,372 อ่านต่อ>>
 • news-parents-meetting-online-1-2565
  การประชุมผู้ปกครองนักเรียนและคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไล 153 1,004 อ่านต่อ>>
 • new-metting-parents-1-2565
  กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ระดับชั้น ม.1-ม.6… 145 1,313 อ่านต่อ>>
 • news-malu-swang-muk-2565
  ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างเมรุเผาศพ วัดสว่าง บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง… 182 3,717 อ่านต่อ>>
 • โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร กำหนดเวลาเรียนใหม่เป็นคาบละ 1 ชั่วโมง 182 1,088 อ่านต่อ>>
 • ืnews-tst
  เชิญชวนผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ประกอบการทุกคนสมัครใช้งานแอพลิเคชั่น 264 2,425 อ่านต่อ>>
 • news-certificate-covid-19
  การรับรองสถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 196 953 อ่านต่อ>>
 • news-term-break-1-2564
  ประกาศการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และการเปิดภาคเรียน… 207 1,434 อ่านต่อ>>
ดูข่าวทั้งหมด >>

12 PCSHS กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์

PCSHS Chiangrai PCSHS Phitsanulok PCSHS Lopburi PCSHS Loei PCSHS Mukdahan PCSHS Burirum PCSHS Phathum Thani PCSHS Chonburi PCSHS Phetchaburi PCSHS Nakhon Si Thammarat PCSHS Trang PCSHS Satun

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

Australian Mathematics And Science High School Salisbury East High School Hiroshima University Supper Science High School

เครือข่ายผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง-แจ้งการโอนเงิน นักเรียน-พิมพ์ใบมอบอำนาจ

สารสนเทศโรงเรียน

ระบบจัดการสารสนเทศโรงเรียน ระบบจัดการแผนงานโครงงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ Grader Code Programming โอลิมปิควิชาการ ไทย-日本-English Dictionary ระบบจองห้องประชุมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย Education Hub

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ [email protected]