pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
Home \ Article \ aword-region-ysc2022

ยินดีกับนักเรียนที่คว้ารางวัลระดับภูมิภาค การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ YSC 2022

like
นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร คว้ารางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ Young Scientists Competition : YSC 2022 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดการแข่งขันเมื่อวันที่ 27 มกราคม ที่ผ่านมา ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีรายละเอียดรางวัล ดังนี้
 
รางวัลชนะเลิศ สาขาคอมพิวเตอร์
โครงงานเรื่องโปรแกรมสำหรับวินิจฉัยคัดกรองผู้ป่วยจากอาการปอดติดเชื้อโควิด-19 จากการจำแนกระดับความอันตรายด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์จากภาพฟิลม์เอ็กช์เรย์
จัดทำโดย
นายภานุวัฒน์ วงศ์พัฒนวุฒิ
นายกฤตย์ สุนทร
นายอชิรวัฒน์ สลางสิงห์
ครูที่ปรึกษา
นายธีระวุฒิ จันทะพันธ์ และนายชวลิต บัวพรม
 
รางวัลชนะเลิศ สาขาเคมี
โครงงานเรื่อง การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทำให้ปรากฏขึ้นของรอยลายนิ้วมือแฝงบนพื้นผิวต่างๆ โดยใช้ผงสกัดจากธรรมชาติ ร่วมกับการวิเคราะห์ลายนิ้วมือด้วย Image Processing
จัดทำโดย
นายศุภมงคล สายสมบัติ
นางสาวปณิตา สีดาพันธุ์
นางสาวศุภาพิชญ์ โคตรโย
ครูที่ปรึกษา
นายธีระวุฒิ จันทะพันธ์ และนายชวลิต บัวพรม
 
รางวัลเหรียญทอง
โครงงานเรื่อง การประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของเครื่องในการจำแนกโรคทางสมอง จากภาพ CT scan เพื่อการวินิจฉัยโรคเบื้องต้น
จัดทำโดย
นายต่อตระกูล พิมพะจันทร์
นายชนาธิป มณีกระโทก
นางสาวนัฐวดี เขียวไกร
ครูที่ปรึกษา
นายธีระวุฒิ จันทะพันธ์ และนายชวลิต บัวพรม
 
รางวัลเหรียญทอง
โครงงานเรื่อง อุปกรณ์วัดโซเดียมยูเรต เพื่อบ่งบอกภาวะกรดยูริกในเลือดสูง
จัดทำโดย
นางสาวชลลนันท์ ศรีสนั่น
นางสาวพัชราภรณ์ สนิทนวล
ครูที่ปรึกษา
นางมีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์ และนายขรรค์ชัย วงศ์สิทธิ์
 
รางวัลเหรียญทอง
โครงงานเรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งกระเพาะอาหารจากสารสกัดหยาบใบโพธิ์
จัดทำโดย
นางสาวฉัตรชนก สิมาพันธ์
นางสาวแพรวิภา ทองปรีชา
ครูที่ปรึกษา
นายธีระวุฒิ จันทะพันธ์
 
รางวัลเหรียญทอง
โครงงานเรื่อง การศึกษาพัฒนาเส้นใยนาโนพลาสติกจากพอลิไวนิลแอลกอฮอล์สำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
จัดทำโดย
นายศุภชัย พละหาญ
นางสาวจิรนันท์ สารพัฒน์
ครูที่ปรึกษา
นายธีระวุฒิ จันทะพันธ์ และนางสาวจินดา โพนะทา
 
รางวัลเหรียญทอง
โครงงานเรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพในการสลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ของเอนไซม์คะตาเลสที่สกัดได้จากมันฝรั่ง แครอท และเปลือกกล้วยน้ําว้า
จัดทำโดย
นางสาวกิตติยาพร กิจสวน
นางสาวกัญญาวีร์ สุวรรณไตรย์
ครูที่ปรึกษา
นางสาวอารีรัตน์ มัฐผา

หน้าแรก

Author: khanchai | Like: 88 | Views: 1,036 | Tags: #

| create: 2 กุมภาพันธ์ 2565 | post: 2 กุมภาพันธ์ 2565 | update: 2 กุมภาพันธ์ 2565

บทความที่น่าสนใจ

 • student-success-science-aword-2565
  ผลการเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2565 ที่จัดขึ้นในมหาวิทยาลัยต่างๆ 16 302 อ่านต่อ>>
 • student-success-ieyi-2022
  ยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับประเทศเข้าร่วมการประกวดในเวทีระดับนานาชาติ 2022 IEYI 28 243 อ่านต่อ>>
 • student-success-ysc-65
  แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากโครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเย 23 157 อ่านต่อ>>
 • studeni-success-o-net-2565
  แสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลสอบคะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน 51 1,628 อ่านต่อ>>
 • student-success-olympiad-computer-65
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันคอมพ 42 535 อ่านต่อ>>
 • aword-region-ysc2022
  ยินดีกับนักเรียนที่คว้ารางวัลระดับภูมิภาค การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ YSC 2022 88 1,037 อ่านต่อ>>
 • aword-IFYRE-2022
  แสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถคว้ารางวัล Excellent การนำเสนองานวิจัยวิทยาศาสตร์ของเยาวชนระดับนานา 81 972 อ่านต่อ>>
 • aword-student-2021
  กิจกรรมมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในเวทีต่างๆทั้งในและต่างประเทศ ปีการศึกษา 256 87 2,272 อ่านต่อ>>
 • aword-science-kku-2021
  แสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถคว้ารางวัลในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ มห 104 957 อ่านต่อ>>
 • aword-IYIA2021
  แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร คว้า 1 เหรียญทอง… 102 1,056 อ่านต่อ>>
 • แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ 93 767 อ่านต่อ>>
 • แสดงยินดีกับรางวัลการนำเสนอโครงงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 1 89 1,443 อ่านต่อ>>
 • aword-iwis-2021
  ยินดีกับรางวัล 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน… 88 730 อ่านต่อ>>
 • aword-inova-2021
  ยินดีกับนักเรียนที่สามารถคว้ารางวัล 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน… 102 773 อ่านต่อ>>
 • aword-obec-young-inventor-2564
  แสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ระดับประเทศ โครงการ สิ่งประดิษ 159 1,050 อ่านต่อ>>
 • aword-iwa-2021
  ยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่สามารถคว้ารางวัล 4 เหรียญทอง 102 858 อ่านต่อ>>
 • aword-science-uru-2564
  แสดงความยินดีกับนักเรียนในการแข่งขันโครงงานเนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ มหาวิ 128 699 อ่านต่อ>>
 • aword-science-skru-2564
  แสดงความยินดีกับนักเรียนในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ เนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยร 111 730 อ่านต่อ>>
 • aword-Japan-Design-Idea-and-Invention-Expo-2021
  แสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถคว้ารางวัล 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน… 109 1,001 อ่านต่อ>>
 • awords-8-9-jul-2564
  นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร คว้ารางวัล ในการประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์แ 127 895 อ่านต่อ>>
ดูข่าวย้อนหลัง >>

12 PCSHS กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์

PCSHS Chiangrai PCSHS Phitsanulok PCSHS Lopburi PCSHS Loei PCSHS Mukdahan PCSHS Burirum PCSHS Phathum Thani PCSHS Chonburi PCSHS Phetchaburi PCSHS Nakhon Si Thammarat PCSHS Trang PCSHS Satun

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

Australian Mathematics And Science High School Salisbury East High School Hiroshima University Supper Science High School

เครือข่ายผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง-แจ้งการโอนเงิน นักเรียน-พิมพ์ใบมอบอำนาจ

สารสนเทศโรงเรียน

ระบบจัดการสารสนเทศโรงเรียน ระบบจัดการแผนงานโครงงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ Grader Code Programming โอลิมปิควิชาการ ไทย-日本-English Dictionary ระบบจองห้องประชุมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย Education Hub

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ [email protected]