pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
Home \ Article \ addmission-promit-m4-2566

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566

like

เปิดรับสมัครทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2566 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566

 

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาจากรัฐ ค่าอาหาร ค่าที่พักในหอพัก อุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน ฟรี !

 คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2565
 • ระดับคะแนนสะสมรวมทุกวิชาในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ระดับคะแนนสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์ในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ระดับคะแนนสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์ในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • สัญชาติไทยและมีหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการพักนอนในหอพักของโรงเรียน
 • สามารถพักอยู่ในโรงเรียนในลักษณะนักเรียนประจำได้และยินดีปฎิบัติตามระเบียบของโรงเรียน

จำนวนที่รับเข้าเรียน

 • จำนวน 144 คน แบ่งเป็นห้องละ 24 คน จำนวน 6 ห้อง

พื้นที่บริการ

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั่วประเทศมีทั้งหมด 12 แห่ง แบ่งเขตการรับสมัครตามพื้นที่บริการของโรงเรียน ผู้สมัครต้องสมัครเข้าเรียนตามจังหวัดที่อยู่ในเขตบริการเท่านั้น พิจารณาจากโรงเรียนที่นักเรียนกำลังเรียนอยู่ในหลักฐานการสมัคร

 • สำหรับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร นักเรียนที่จะสมัครเข้าเรียนต้องเป็นนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัด มุกดาหาร, นครพนม, กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด, ยโสธร, อุบลราชธานี เท่านั้น

การสมัคร

 • นักเรียนที่ประสงค์สมัครเข้าเรียน ต้องสมัครเข้าสอบรอบแรกที่ดำเนินการจัดสอบโดย รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ โดย ต้องระบุว่าประสงค์สมัครเข้าเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

ระยะเวลาการรับสมัคร

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2565 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

ค่าธรรมเนียมการสมัคร

 • นักเรียนที่สมัครทุกคนต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ 200 บาท การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนักเรียนได้ชำระเงินการสมัครสอบ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เท่านั้น

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางเว็บไซต์  https://www.mwit.ac.th และคลิกที่เมนู การรับเข้าศึกษา
 • ดูคู่มือการสมัครสอบออนไลน์ https://www.mwit.ac.th
 • ปัญหาที่พบเจอบ่อยในการใช้ระบบรับสมัคร https://bit.ly/3zUXXCU

 

สอบรอบแรก 

 • 20 พฤศจิกายน 2565

ตารางสอบรอบแรก ณ สนามสอบที่ปรากฎในบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ

วัน/เดือน/ปี เวลา วิชาที่สอบ
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565

09.00-10.30 คณิตศาสตร์
11.00-12.30 วิทยาศาสตร์

ประกาศผลสอบรอบแรก

 • ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2565 (จำนวนผู้ผ่าน 500 คน)

การสอบรอบสอง

 • วันที่ 21 มกราคม 2566

ประกาศผลการคัดเลือก

 • ภายในวันที่ 30 มกราคม 256ุ

สมัครทางเว็บไซต์  

https://www.mwit.ac.th


Files for Download

รายละเอียดเกี่ยวกับไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาด จำนวนดาวน์โหลด วันที่อับเดรต
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566
4,368 kB. 312 22 กรกฎาคม 2565


หน้าแรก

Author: khanchai | Like: 85 | Views: 2,411 | Tags: #

| create: 22 กรกฎาคม 2565 | post: 22 กรกฎาคม 2565 | update: 1 สิงหาคม 2565

บทความที่น่าสนใจ

 • student-news-kosen-2566
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนศึกษาต่อสำหรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ไปศึกษาต่อ 4 326 อ่านต่อ>>
 • addmission-promit-m4-2566
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566 85 2,412 อ่านต่อ>>
 • addmission-promit-m4-2565-sub-call6
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหา 41 945 อ่านต่อ>>
 • addmission-promit-m4-2565-sub-call5
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ลำดับสำรอง ครั้งที่ 5) 46 1,148 อ่านต่อ>>
 • addmission-promit-m4-2565-sub-call4
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหา 49 1,316 อ่านต่อ>>
 • admission-m4-sub-call3
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหา 50 540 อ่านต่อ>>
 • admission-m4-sub-call2
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหา 48 527 อ่านต่อ>>
 • admission-m4-loei-call-muk
  ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เรียกลำดับสำรองจากวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกด 50 522 อ่านต่อ>>
 • admission-m4-sub-call1
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหา 57 972 อ่านต่อ>>
 • addmission-promit-m1-2565-sub-call1
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ลำดับสำรอง ครั้งที่ 1) 56 1,066 อ่านต่อ>>
 • addmission-promit-m4-2565
  แนวปฏิบัติการรายงานตัวและมอบตัวทำสัญญารับการสนับสนุนการศึกษา ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 62 903 อ่านต่อ>>
 • admission-m4-2565-result-list
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหา 72 6,643 อ่านต่อ>>
 • addmission-promit-m1-2565
  แนวปฏิบัติการรายงานตัวและมอบตัวทำสัญญารับการสนับสนุนการศึกษา ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 53 1,147 อ่านต่อ>>
 • admission-m1-2565-result-list
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 107 6,992 อ่านต่อ>>
 • admission-m4-2565-r2
  แนวปฏิบัติในการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.4 (รอบ 2) โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย… 68 2,434 อ่านต่อ>>
 • แบบสำรวจนักเรียนที่มีความเสี่ยงสูงหรือติด Covid-19 สำหรับการจัดห้องสอบพิเศษ สำหรับนักเรียนที่เข้าสอบ 54 354 อ่านต่อ>>
 • admission-m1-rule-2565
  แนวปฏิบัติการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 สนามสอบโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวทิยาลัย มุกดาหาร 58 838 อ่านต่อ>>
 • แบบสำรวจนักเรียนที่มีความเสี่ยงสูงหรือติด Covid-19 สำหรับผู้เข้าสอบที่ติดเชื้อและมีความเสี่ยงสูง 64 456 อ่านต่อ>>
 • admission-m1-add-rule-covid-2565
  มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้า 80 1,784 อ่านต่อ>>
 • admission-m1-list-2565
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สถานที่ และกำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้น ม.1… 80 5,581 อ่านต่อ>>
ดูข่าวย้อนหลัง >>

12 PCSHS กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์

PCSHS Chiangrai PCSHS Phitsanulok PCSHS Lopburi PCSHS Loei PCSHS Mukdahan PCSHS Burirum PCSHS Phathum Thani PCSHS Chonburi PCSHS Phetchaburi PCSHS Nakhon Si Thammarat PCSHS Trang PCSHS Satun

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

Australian Mathematics And Science High School Salisbury East High School Hiroshima University Supper Science High School

เครือข่ายผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง-แจ้งการโอนเงิน นักเรียน-พิมพ์ใบมอบอำนาจ

สารสนเทศโรงเรียน

ระบบจัดการสารสนเทศโรงเรียน ระบบจัดการแผนงานโครงงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ Grader Code Programming โอลิมปิควิชาการ ไทย-日本-English Dictionary ระบบจองห้องประชุมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย Education Hub

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ [email protected]