pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
Home \ Article \ purchase-ebidding-teacher-home

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

like

       โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "โรงเรียน" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างบ้านพักครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี(เอกสารแนบ)


Files for Download

รายละเอียดเกี่ยวกับไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาด จำนวนดาวน์โหลด วันที่อับเดรต
เอกสารแนบ-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ก่อสร้างบ้านพักครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
153 kB. 77 1 กุมภาพันธ์ 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
276 kB. 40 1 กุมภาพันธ์ 2566


หน้าแรก

Author: khanchai | Like: 19 | Views: 282 | Tags: #

| create: 1 กุมภาพันธ์ 2566 | post: 1 กุมภาพันธ์ 2566 | update: 1 กุมภาพันธ์ 2566

บทความที่น่าสนใจ

 • purchase-budget-plan-2566
  ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256 3 35 อ่านต่อ>>
 • purchase-bus-m5-2566
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศไม่ประจำทาง นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไปทัศนศึกษ 13 97 อ่านต่อ>>
 • purchase-bus-m4-2566
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศไม่ประจำทาง นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปทัศนศึกษา 11 160 อ่านต่อ>>
 • purchase-teacher-home-2566
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 98 อ่านต่อ>>
 • purchase-ebidding-teacher-home
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ก่อสร้างบ้านพักครู โรงเรียนวิทยาศา 19 283 อ่านต่อ>>
 • purchase- restaurant-operatort-2-2564
  ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารกลางวันและอาหารเย็นในโรงเรียน 99 822 อ่านต่อ>>
 • purchase- restaurant-operatort-2564
  ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารเช้าในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 78 650 อ่านต่อ>>
 • purchase-shoes-2564
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงเท้านักเรียนชายและหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงะจ 229 532 อ่านต่อ>>
 • recruit-riso-2564
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 87 379 อ่านต่อ>>
 • purchase-build-yard-2564
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถมดินพื้นที่สนามพร้อมวางระบบระบายน้้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 107 693 อ่านต่อ>>
 • purchase-book-for-Library-2564
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน (หอสมุด) โดยว 104 722 อ่านต่อ>>
 • purchase-students-uniform-2564
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เครื่องแบบนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 101 565 อ่านต่อ>>
 • purchase-teacher-home-garage-2564
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงโรงรถบ้านพักครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ ราชวิทยาลัย มุกดาหาร 109 458 อ่านต่อ>>
 • purchase-tablet-2564
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็ปเล็ต) และอุปกรณ์ปากกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 99 459 อ่านต่อ>>
 • purchase-student-shoe-2356-2564
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรองเท้านักเรียน รองเท้ากีฬาและถุงเท้านักเรียนชายและหญิง ชั้นมัธยมศึกษาปี 127 570 อ่านต่อ>>
 • purchase-food-store-result-2564
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารกลางวันและอาหารเย็นในโรงเรียน ประจำปีการศึ 139 671 อ่านต่อ>>
 • recruit-food-store-list-2564
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารกลางวันและอาหารเย็น ในโรงเรียน ประ 115 552 อ่านต่อ>>
 • purchases-build-teacher-home-2564
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบ้านพักครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 112 555 อ่านต่อ>>
 • purchases-build-windows-rajawit-2564
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงหน้าต่างอาคารราชวิทย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกด 133 510 อ่านต่อ>>
 • purchases-food-store-2564
  รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารกลางวันและอาหารเย็นในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 132 1,036 อ่านต่อ>>
ดูข่าวทั้งหมด >>

12 PCSHS กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์

PCSHS Chiangrai PCSHS Phitsanulok PCSHS Lopburi PCSHS Loei PCSHS Mukdahan PCSHS Burirum PCSHS Phathum Thani PCSHS Chonburi PCSHS Phetchaburi PCSHS Nakhon Si Thammarat PCSHS Trang PCSHS Satun

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

Australian Mathematics And Science High School Salisbury East High School Hiroshima University Supper Science High School

เครือข่ายผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง-แจ้งการโอนเงิน นักเรียน-พิมพ์ใบมอบอำนาจ

สารสนเทศโรงเรียน

ระบบจัดการสารสนเทศโรงเรียน ระบบจัดการแผนงานโครงงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ Grader Code Programming โอลิมปิควิชาการ ไทย-日本-English Dictionary ระบบจองห้องประชุมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย Education Hub

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ [email protected]