pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
Home \ Article \ purchase-ebidding-science-parts-2566

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

like

Files for Download

รายละเอียดเกี่ยวกับไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาด จำนวนดาวน์โหลด วันที่อับเดรต
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
287 kB. 112 12 กันยายน 2566
เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
164 kB. 111 12 กันยายน 2566


หน้าแรก

Author: khanchai | Like: 74 | Views: 794 | Tags: #

| create: 12 กันยายน 2566 | post: 12 กันยายน 2566 | update: 13 กันยายน 2566

บทความที่น่าสนใจ

 • recruit-studentbook-2567
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2567 โดยวิธีคัดเลือก 12 185 อ่านต่อ>>
 • purchase-water-control-system-2567
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมปั๊มน้ำและตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบประปา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา 24 223 อ่านต่อ>>
 • purchase-detergent-6
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 148 อ่านต่อ>>
 • purchase-books-2567
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (หนังสือเรียน… 19 167 อ่านต่อ>>
 • purchase-bus-chonburi-rayong-2567
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศสองชั้นไม่ประจำทางเดินทางไปทัศนศึกษาที่จังหวัดชล 28 289 อ่านต่อ>>
 • purchase-dormitory-electric-system-2567
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในเรือนพักนอนนักเรียนประจำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 443 อ่านต่อ>>
 • purchase-water-system-for-teacher-flat-2567
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาแฟลตที่พักครู(เพิ่มเติม) 32 369 อ่านต่อ>>
 • purchase-science-lab-science-2567
  ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติก 29 351 อ่านต่อ>>
 • purchase-bus-acadamy-camp-pathum
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศสองชั้นไม่ประจำทางเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชา 28 255 อ่านต่อ>>
 • purchase-quarter-2567
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำ 50 249 อ่านต่อ>>
 • purchase-water-system-2566
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาและตู้ควบคุมปั๊มน้ำอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 32 294 อ่านต่อ>>
 • purchase-budget-plan-2567
  กลุ่มงบประมาณและแผนเผยแพร่ข้อมูลงบทดลองหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2567 34 915 อ่านต่อ>>
 • purchase-science-lab4
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 4 โครงการ 30 336 อ่านต่อ>>
 • purchase-sci-room-result-2566
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 70 512 อ่านต่อ>>
 • purchase-tools-sci-room-cancel-2566
  ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยา 76 451 อ่านต่อ>>
 • purchase-bus-chonburi-2566
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศสองชั้น ไปทัศนศึกษาสถานที่จังหวัดชลบุรี 110 471 อ่านต่อ>>
 • purchase-bus-pcshs-sport-relation-2566
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศสองชั้นเพื่อนำนักเรียนเดินทางเข้าร่วมแข่ง 69 402 อ่านต่อ>>
 • purchase-list-april-june-2566
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสัญญาหรือข้อตกลง ไตรมาส ที่ 3 (เม.ย.… 80 476 อ่านต่อ>>
 • purchase-building-project-room-66-list
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ห้องโครงงาน) ด้วยวิ 88 524 อ่านต่อ>>
 • purchase-mat-classroom-66-list
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 92 436 อ่านต่อ>>
ดูข่าวทั้งหมด >>

12 PCSHS กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์

PCSHS Chiangrai PCSHS Phitsanulok PCSHS Lopburi PCSHS Loei PCSHS Mukdahan PCSHS Burirum PCSHS Phathum Thani PCSHS Chonburi PCSHS Phetchaburi PCSHS Nakhon Si Thammarat PCSHS Trang PCSHS Satun

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

Australian Mathematics And Science High School Salisbury East High School Hiroshima University Supper Science High School

เครือข่ายผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง-แจ้งการโอนเงิน นักเรียน-พิมพ์ใบมอบอำนาจ

สารสนเทศโรงเรียน

ระบบจัดการสารสนเทศโรงเรียน ระบบจัดการแผนงานโครงงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ Grader Code Programming โอลิมปิควิชาการ ไทย-日本-English Dictionary ระบบจองห้องประชุมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย Education Hub

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ [email protected]