pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
Home \ Article \ activity-pcshs-group-meeting-2566

การประชุมคณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2566

like

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2566 ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ 


หน้าแรก

Author: khanchai | Like: 18 | Views: 636 | Tags: #

| create: 27 มีนาคม 2567 | post: 27 มีนาคม 2567 | update: 27 มีนาคม 2567

บทความที่น่าสนใจ

 • activity-songkarn-2567
  คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักการแม่บ้าน พนักงาน… 9 105 อ่านต่อ>>
 • activity-meeting-pcshs-curiculum-plan-2566
  การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้ฉบับย่อ ม.2 และ ม.5 ตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณร 13 1,931 อ่านต่อ>>
 • activity-pcshs-group-meeting-2566
  การประชุมคณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2566 18 637 อ่านต่อ>>
 • activity-welcome-smw-lkhw-ubon
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน-โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธ 13 382 อ่านต่อ>>
 • activity-student-commit-promit-m14-2567-sec
  บรรยากาศการรับรายงานตัว มอบตัวและทําสัญญาการเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที 26 706 อ่านต่อ>>
 • activity-basic-aid-cpr-medication-use
  การอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน การใช้ยาที่ถูกต้อง 18 677 อ่านต่อ>>
 • activity-meeting-coffee-mukdahan-5-2567
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารเป็นเจ้าภาพสถานที่จัดกิจกรรมงานสภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร 38 742 อ่านต่อ>>
 • activity-pcshsm-od-2567
  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรและสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2566 20 975 อ่านต่อ>>
 • activity-welcome-smw-secondary-ubon-amnat
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี อำนาจเ 15 543 อ่านต่อ>>
 • activity-welcome-psr-secondary-nkp
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฏร์พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครพนม 13 437 อ่านต่อ>>
 • activity-ssh-exchange-hiroshima-2024
  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับ H 29 428 อ่านต่อ>>
 • activity-student-commit-promit-m4-2567
  บรรยากาศการรับรายงานตัว มอบตัวและทําสัญญาการเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 17 705 อ่านต่อ>>
 • activity-scout-redcross-2566
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 25 16 1,241 อ่านต่อ>>
 • activity-patchimnited-2567
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จัดกิจกรรมพิธีรับพระราชทานใบประกาศนียบัตรสําเร็จการศึ 29 1,705 อ่านต่อ>>
 • activity-student-commit-promit-2567
  บรรยากาศการรับรายงานตัว มอบตัวและทําสัญญาการเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 19 692 อ่านต่อ>>
 • activity-open-dormitory-2567
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จัดกิจกรรม สายสัมพันธ์เรือนพักนอน ประจำปีการศึกษา… 29 1,975 อ่านต่อ>>
 • activity-moving-into-new-flat-2567
  พิธีขึ้นแฟลตพักครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารหลังใหม่ ทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหาร 19 881 อ่านต่อ>>
 • activity-stop-cyberbullying-2567
  กิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง STOP CYBERBULLYING โดยกลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลมุกดาหาร 54 679 อ่านต่อ>>
 • activity-welcome-donngua-ubon3
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนงัว สพป.อุบลราชธานี… 28 747 อ่านต่อ>>
 • activity-science-camp-m4-2567
  ค่ายจุดประกายโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 23 1,172 อ่านต่อ>>
ดูข่าวทั้งหมด >>

12 PCSHS กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์

PCSHS Chiangrai PCSHS Phitsanulok PCSHS Lopburi PCSHS Loei PCSHS Mukdahan PCSHS Burirum PCSHS Phathum Thani PCSHS Chonburi PCSHS Phetchaburi PCSHS Nakhon Si Thammarat PCSHS Trang PCSHS Satun

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

Australian Mathematics And Science High School Salisbury East High School Hiroshima University Supper Science High School

เครือข่ายผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง-แจ้งการโอนเงิน นักเรียน-พิมพ์ใบมอบอำนาจ

สารสนเทศโรงเรียน

ระบบจัดการสารสนเทศโรงเรียน ระบบจัดการแผนงานโครงงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ Grader Code Programming โอลิมปิควิชาการ ไทย-日本-English Dictionary ระบบจองห้องประชุมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย Education Hub

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ [email protected]