pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
Home \ Article \ activity-The-last-English-Camp-of-Hub-students-202

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษของนักเรียน Educaion Hub ประจำปีการศึกษา 2563

like
       โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษของนักเรียน Educaion Hub ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 1-2 เมษายน 2564 ณ โรงแรมพลอยพาเลส มุกดาหาร

หน้าแรก

Author: khanchai | Like: 7 | Views: 186 | Tags: #

| create: 2 เมษายน 2564 | post: 5 กุมภาพันธ์ 2564 | update: 5 เมษายน 2564

บทความที่น่าสนใจ

 • activity-checkin-m1-2564
  บรรยากาศการรายงานตัวเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 3 707 อ่านต่อ>>
 • activity-The-last-English-Camp-of-Hub-students-202
  The last English Camp of… 7 187 อ่านต่อ>>
 • activity-math-camp-m1-2563
  กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และจุดประกายการทำโครงงาน คณิตศาสตร 8 231 อ่านต่อ>>
 • activity-kasad-family-relationship-2563
  กิจกรรมครอบครัวแคแสดสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2563 6 196 อ่านต่อ>>
 • admission-album-second-m1-2564
  บรรยากาศของการสอบเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1 รอบสอง 33 2,177 อ่านต่อ>>
 • activity-scout-cross-2563
  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2563 9 500 อ่านต่อ>>
 • activity-patchim-2563
  พิธีเทิดพระเกียรติ และปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6… 15 1,624 อ่านต่อ>>
 • activity-album-m4-second-2564
  สอบคัดเลือก ม.4 รอบสอง สนามสอบโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 20 1,232 อ่านต่อ>>
 • activity-innovation-project-camp-2563
  ค่ายจุดประกายโครงงานและนวัตกรรมสำหรับนักเรียน ม.4 และ ม.5 22 752 อ่านต่อ>>
 • activity-tjssf2020
  Thailand-Japan Students Science Fair 2020 26 318 อ่านต่อ>>
 • activity-pcshsm-games-2020
  การแข่งขันกีฬาสีภานในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 50 1,716 อ่านต่อ>>
 • activity-teaching-guide-secondary-2-2563
  การจัดอบรมขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนยังโรงเรียนมัธยมศึกษาเครือข่ายในจังห 38 524 อ่านต่อ>>
 • activity-king9-2563
  กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 33 752 อ่านต่อ>>
 • activity-training-workshop-teacher-advisor
  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูที่ปรึกษาที่พึ่งพาของผู้เรียน 31 437 อ่านต่อ>>
 • activity-teaching-stem-education-korea
  อบรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา(STEM Education)จากประเทศเกาหลีใต้ 35 553 อ่านต่อ>>
 • activity-welcome-warinwichachart-ubon
  ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จังหวัดอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงาน 37 880 อ่านต่อ>>
 • activity-welcome-deputy-director
  ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะผู้ติดตาม 49 842 อ่านต่อ>>
 • aword-student-english-skilled-2563
  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ (รอบปีการศึกษา 2562-2563) 48 663 อ่านต่อ>>
 • activity-kosen-nihongo-karavan
  กิจกรรมแนะแนวทุนการศึกษาต่อในโครงการ KOSEN โดยคาราวานนิฮงโกะ จากประเทศญี่ปุ่น 41 977 อ่านต่อ>>
 • article-store-standard-test-21
  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคลังเครื่องมือตามมาตรฐานและตัวชี้วัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรี 60 697 อ่านต่อ>>
ดูข่าวย้อนหลัง >>

12 PCSHS กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์

PCSHS Chiangrai PCSHS Phitsanulok PCSHS Lopburi PCSHS Loei PCSHS Mukdahan PCSHS Burirum PCSHS Phathum Thani PCSHS Chonburi PCSHS Phetchaburi PCSHS Nakhon Si Thammarat PCSHS Trang PCSHS Satun

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

Australian Mathematics And Science High School Salisbury East High School Hiroshima University Supper Science High School

สารสนเทศโรงเรียน

ระบบจัดการสารสนเทศโรงเรียน ระบบจัดการแผนงานโครงงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ Grader Code Programming โอลิมปิควิชาการ ไทย-日本-English Dictionary ระบบจองห้องประชุมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย Education Hub

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th