pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
Home \ Article \ Category

ผลงานนักเรียน

student-success-genius-olympiad-2024

แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ที่ได้รับรางวัล Science Bronze…

โพสเมื่อ: 15 มิถุนายน 2567

student-successful-olympiad-21

แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่ได้รับเหรียญรางวัลและเป็นตัวแทนการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขาชีววิทยา…

โพสเมื่อ: 18 เมษายน 2567

student-successful-spacial-ysc2024

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลพิเศษในการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ YSC 2024 ระดับประเทศ

โพสเมื่อ: 5 มีนาคม 2567

student-pcshs-physic-game-2567

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 10 ของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย…

โพสเมื่อ: 9 กุมภาพันธ์ 2567

aword-yst2024-local

แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่สามารถคว้ารางวัลในการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 26 (YSC…

โพสเมื่อ: 16 มกราคม 2567

student_successful-loikratong-2566

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ปีการศึกษา 2566

โพสเมื่อ: 7 ธันวาคม 2566

student_successful-KIDE-2023

แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สามารถคว้ารางวัลเหรียญเงิน และรางวัล Special…

โพสเมื่อ: 2 ธันวาคม 2566

student-young-sci-camp-2566

ยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงระดับประเทศ การประกวดโครงงานสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในค่ายเวทีนักวิทยาสาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 19

โพสเมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2566

student-success-rama-week-2566

ยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่สามารถคว้า รางวัลในการแข่งขันตอบปัญหาในงานสัปดาห์วันอานันทมหิดล ประจำปีการศึกษา…

โพสเมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2566

student_successful-SIIF-2023

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถคว้ารางวัลจากการเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมในงาน SIIF 2023 ณ กรุงโซล…

โพสเมื่อ: 7 พฤศจิกายน 2566

student-success-EGAT-2566

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ ประจำปี 2566

โพสเมื่อ: 12 กันยายน 2566

student_successful-science-day-aword-2566

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

โพสเมื่อ: 21 สิงหาคม 2566

student-success-sport-66

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬา บาสเกตบอล วูซูยุทธลีลา และหมากล้อม

โพสเมื่อ: 28 มิถุนายน 2566

student-success-loeigames-2023

แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่สามารถคว้ารางวัลในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48…

โพสเมื่อ: 14 มิถุนายน 2566

student-success-olympiad2-66

แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่ได้รับเหรียญรางวัลการแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ ปี 2566

โพสเมื่อ: 30 พฤษภาคม 2566

student-success-ITEX 2023

แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการคว้ารางวัล ในการประกวดของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ ในงาน…

โพสเมื่อ: 24 พฤษภาคม 2566

student-successful-onet100-2565

แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้คะแนนสอบ O-NET รายวิชาคณิตศาสตร์…

โพสเมื่อ: 6 เมษายน 2566

student-success-olympiad-bio2-2565

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์โอลิมปิก ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2565…

โพสเมื่อ: 29 มีนาคม 2566

student-success-ysc2023

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่คว้ารางวัลที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ ในการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่…

โพสเมื่อ: 6 มีนาคม 2566

aword-certificate-dec-jan-66

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มอบเกียนติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันที่ผ่านมา

โพสเมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2566

aword-ksef2023-online

แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่คว้ารางวัลจากการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ Korea Science…

โพสเมื่อ: 3 กุมภาพันธ์ 2566

aword-ysc2023-region

แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ในการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25…

โพสเมื่อ: 3 กุมภาพันธ์ 2566

Aword-IEYI-siif-2022

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่คว้ารางวัล Bronze Award จากการประกวดโครงงานและนวัตกรรม SIIF…

โพสเมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2565

Aword-IEYI-2022-Online

ยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัล Special Award ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับนานาชาติ…

โพสเมื่อ: 2 พฤศจิกายน 2565

Aword-IYIA-2022

ยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมการประกวดโครงงานระดับนานาชาติ ในงาน Indonesia Inventors Days…

โพสเมื่อ: 2 พฤศจิกายน 2565

student-success-science-aword-2565

ผลการเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2565 ที่จัดขึ้นในมหาวิทยาลัยต่างๆ

โพสเมื่อ: 20 สิงหาคม 2565

student-success-ieyi-2022

ยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ระดับประเทศเป็นตัวแทนระดับประเทศเข้าร่วมการประกวดในเวทีระดับนานาชาติ 2022 IEYI World Contest…

โพสเมื่อ: 3 สิงหาคม 2565

student-success-ysc-65

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากโครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC)

โพสเมื่อ: 3 กรกฎาคม 2565

studeni-success-o-net-2565

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร แสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลสอบคะแนน O-NET เต็ม…

โพสเมื่อ: 7 มิถุนายน 2565

student-success-olympiad-computer-65

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 (TOI18)

โพสเมื่อ: 7 มิถุนายน 2565

aword-region-ysc2022

ยินดีกับนักเรียนที่คว้ารางวัลระดับภูมิภาค การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ YSC 2022

โพสเมื่อ: 2 กุมภาพันธ์ 2565

aword-IFYRE-2022

ยินดีกับนักเรียนที่สามารถคว้ารางวัล Excellent การนำเสนองานวิจัยวิทยาศาสตร์ของเยาวชนระดับนานาชาติ (IFYRE) 2022

โพสเมื่อ: 2 กุมภาพันธ์ 2565

aword-student-2021

กิจกรรมมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในเวทีต่างๆทั้งในและต่างประเทศ ปีการศึกษา 2564

โพสเมื่อ: 10 ธันวาคม 2564

aword-science-kku-2021

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถคว้ารางวัลในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โพสเมื่อ: 1 ธันวาคม 2564

aword-IYIA2021

แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร คว้า 1 เหรียญทอง…

โพสเมื่อ: 1 ธันวาคม 2564

แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์

แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

โพสเมื่อ: 1 ธันวาคม 2564

แสดงยินดีกับรางวัลการนำเสนอโครงงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 1

แสดงยินดีกับนักเรียนตัวแทนโรงเรียนในการนำเสนอโครงงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 1

โพสเมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2564

aword-iwis-2021

ยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันโครงงานและนวัตกรรมระดับนานาชาติ International Warsaw Invention Show…

โพสเมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2564

aword-inova-2021

ยินดีกับนักเรียนที่สามารถคว้ารางวัลเหรียญทองและเหรียญเงินในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในเวทีนานาชาติ INOVA 2021

โพสเมื่อ: 27 ตุลาคม 2564

aword-obec-young-inventor-2564

แสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ระดับประเทศ โครงการ สิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่…

โพสเมื่อ: 13 กันยายน 2564

aword-iwa-2021

ยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่สามารถคว้ารางวัล 4 เหรียญทอง…

โพสเมื่อ: 13 กันยายน 2564

aword-science-uru-2564

แสดงความยินดีกับนักเรียนในการแข่งขันโครงงานเนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โพสเมื่อ: 25 สิงหาคม 2564

aword-science-skru-2564

แสดงความยินดีกับนักเรียนในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ เนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โพสเมื่อ: 21 สิงหาคม 2564

aword-Japan-Design-Idea-and-Invention-Expo-2021

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถคว้ารางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 2021 ณ กรุงเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น…

โพสเมื่อ: 20 สิงหาคม 2564

awords-8-9-jul-2564

นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร คว้ารางวัล ในการประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสำหรับนักเรียน ครั้งที่…

โพสเมื่อ: 11 กรกฎาคม 2564

aword-icys-28

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่คว้ารางวัลเเหรียญทองแดงการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในการประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 28

โพสเมื่อ: 27 เมษายน 2564

aword-second-ysc2021

แสดงความยินดีกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์(YSC 2021)

โพสเมื่อ: 19 มีนาคม 2564

aword-project-kku-nk-2563

ยินดีกับรางวัล การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ จัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

โพสเมื่อ: 2 มีนาคม 2564

aword-gold-nsc2021-esan

ยินดีกับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23…

โพสเมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2564

suudent-successful-icys-28

แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนไทยเข้าร่วมประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 28…

โพสเมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2564

aword-ysc23-2021

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถคว้า 6 รางวัล ในการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่…

โพสเมื่อ: 4 กุมภาพันธ์ 2564

aword-sci-project-ne-npu-2020

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยนครพนม

โพสเมื่อ: 23 ธันวาคม 2563

aword-2-science-project-snru-2020

ยินดีกับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง เหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

โพสเมื่อ: 23 ธันวาคม 2563

aword-first-round-ysc2021

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้ารับทุนรอบข้อเสนอโครงการ จำนวน 3,000 บาท ในการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์…

โพสเมื่อ: 3 ธันวาคม 2563

aword-3-awords-IYIA2020

ยินดีกับ 3 รางวัล จากการประกวดนวัตกรรม International…

โพสเมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2563

aword-silver-TYSF-2020

ยินดีกับรางวัล เหรียญเงิน ระดับประเทศในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

โพสเมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2563

award-sst-msm-science-aword-2563

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โพสเมื่อ: 2 พฤศจิกายน 2563

award-first-social-innovation-unit-2563

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และรางวัลพิเศษรองชนะเลิศ อันดับสอง การประกวดนวัตกรรมเพื่อสังคมของเยาวชน

โพสเมื่อ: 2 พฤศจิกายน 2563

activity-ubu-science-day-2563

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โพสเมื่อ: 20 สิงหาคม 2563

aword-science-silver-ubu-2563

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง เหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

โพสเมื่อ: 18 สิงหาคม 2563

aword-innovation-online-2563

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานนวัตกรรมออนไลน์

โพสเมื่อ: 18 สิงหาคม 2563

ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่คว้ารางวัลชมเชย ระดับป

ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่คว้ารางวัลชมเชย ระดับประเทศ ได้รับโล่รางวัลและทุนการศึกษา…

โพสเมื่อ: 21 กรกฎาคม 2563

aword-morplaysaikeang-champ-of-week-2563

นักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร คว้าแชมป์ประจำสัปดาห์ รายการตอบปัญหา ม.ปลายสายเก่ง…

โพสเมื่อ: 21 กรกฎาคม 2563

award-I-New-Gen-Award-2020

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถคว้ารางวัล 2 เหรียญทอง และ 1…

โพสเมื่อ: 8 กุมภาพันธ์ 2563

award-ysc-cruster-2020

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาคการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 22 (YSC 2020)

โพสเมื่อ: 3 กุมภาพันธ์ 2563

aword-Enjoy-Science-Young-Makers-Contest-2020

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันโครงการ Enjoy Science:…

โพสเมื่อ: 23 มกราคม 2563

aword-PIM-ai-junior-challenge-2020

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันโครงการประกวด PIM Ai Junior Challenge…

โพสเมื่อ: 23 มกราคม 2563

award-silpa-69-2562-srisaket

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562…

โพสเมื่อ: 16 ธันวาคม 2562

award-winner-bebras-thailand-challenge-2019

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ Bebras Thailand Challenge 2019

โพสเมื่อ: 16 ธันวาคม 2562

award-2gold-1copper-KIDE-2019

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง…

โพสเมื่อ: 8 ธันวาคม 2562

aword-seoul-international-invention-fair-2019

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล Silver medal จากการประกวดนวัตกรรม SIIF…

โพสเมื่อ: 2 ธันวาคม 2562

thailand-japan-game-programming-hackathon-2019

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันการออกแบบเกมส์ของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

โพสเมื่อ: 10 ตุลาคม 2562

international-presentation-japan

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมนำเสนอโครงงานดาราศาสตร์ ณ ประเทศญี่ปุ่น

โพสเมื่อ: 29 พฤษภาคม 2562

award-morpaysaikang-2562

ยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6 คว้ารองแชมป์รายการตอบปัญหามอปลายสายเก่งช่อง 3 SD…

โพสเมื่อ: 4 กุมภาพันธ์ 2562

award-m5-3-medal-1spacial-SIIF2018

นักเรียน ม.5 เจ๋ง คว้ารางวัล 3…

โพสเมื่อ: 4 กุมภาพันธ์ 2562

award-2silver-1cooper-IYIA2018

นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร คว้า 2 เหรียญเงิน…

โพสเมื่อ: 6 ธันวาคม 2561

award-bridge-2-innovator-2561

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่คว้ารางวัลในการแข่งขันโครงการประกวดนวัตกรรม Bridge 2 Inventor สะพานสานฝันนักประดิษฐ์…

โพสเมื่อ: 6 พฤศจิกายน 2561

aword-IEYI 2018

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์นานาชาติในงาน international exhibition for young…

โพสเมื่อ: 20 ตุลาคม 2561

ดูข่าวเก่ากว่าปี 2019 >>

12 PCSHS กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์

PCSHS Chiangrai PCSHS Phitsanulok PCSHS Lopburi PCSHS Loei PCSHS Mukdahan PCSHS Burirum PCSHS Phathum Thani PCSHS Chonburi PCSHS Phetchaburi PCSHS Nakhon Si Thammarat PCSHS Trang PCSHS Satun

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

Australian Mathematics And Science High School Salisbury East High School Hiroshima University Supper Science High School

เครือข่ายผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง-แจ้งการโอนเงิน นักเรียน-พิมพ์ใบมอบอำนาจ

สารสนเทศโรงเรียน

ระบบจัดการสารสนเทศโรงเรียน ระบบจัดการแผนงานโครงงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ Grader Code Programming โอลิมปิควิชาการ ไทย-日本-English Dictionary ระบบจองห้องประชุมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย Education Hub

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th