pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
Home \ Article \ recruit-student-suit-2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดพิธีการนักเรียนชายและหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

like

 

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดพิธีการนักเรียนชายและหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

------------------------------------------------------------------


ตามที่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ได้มีโครงการ ซื้อชุดพิธีการนักเรียนชายและหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
ชุดพิธีการนักเรียนชายและหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 จำนวน 2 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านสูทไผ่เงิน โดยนายเกรียงศักดิ์ ไชยวรรณ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 399,200.00 บาท
(สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564


Files for Download

รายละเอียดเกี่ยวกับไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาด จำนวนดาวน์โหลด วันที่อับเดรต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดพิธีการนักเรียนชายและหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
263 kB. 143 1 กันยายน 2564


หน้าแรก

Author: khanchai | Like: 149 | Views: 936 | Tags: #

| create: 27 สิงหาคม 2564 | post: 1 กันยายน 2564 | update: 8 ตุลาคม 2564

บทความที่น่าสนใจ

 • recruit-janitor-2566-2
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง นักการภารโรง 10 178 อ่านต่อ>>
 • recruit-janitor-2566
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักการภารโรง 15 198 อ่านต่อ>>
 • recruit-food-result-2566
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารเช้า อาหารกลางวันและอาหารเย็น ในโรงเรียนปร 24 337 อ่านต่อ>>
 • recruit-food-list-2566
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารเช้า กลางวัน เย็น ปีการศึกษา 2566 30 256 อ่านต่อ>>
 • recruit-patsadu-man1-2566-result
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที 47 784 อ่านต่อ>>
 • recruit-pasadu-2566
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ 49 345 อ่านต่อ>>
 • recruit-patsadu-man1-2566
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ 42 726 อ่านต่อ>>
 • recruit-office-man-2566
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 51 969 อ่านต่อ>>
 • recruit-technician-result
  ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างเทคนิค 58 695 อ่านต่อ>>
 • recruit-technician-list
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งช่างเทคนิค 63 515 อ่านต่อ>>
 • recruit-technician-2022-shift1
  ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ช่างเทคนิค ปวส. เงินเดือน… 52 330 อ่านต่อ>>
 • recruit-technician-2022
  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ช่างเทคนิค 49 543 อ่านต่อ>>
 • recruit-man-dormitory-2565-result
  ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูดูแลนักเรียนประจำเรือนพักนอนชาย 98 790 อ่านต่อ>>
 • recruit-man-dormitory-2565-list
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูดูแลนักเรียนประจำเรือนพักนอ 93 917 อ่านต่อ>>
 • recruit-teacher-men-domitory-2565
  ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูดูแลนักเรียนประจำเรือนพักนอนชาย 93 1,241 อ่านต่อ>>
 • recruit-lab-boy-result-2565
  ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ 103 1,006 อ่านต่อ>>
 • recruit-food-store-result-2565
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารกลางวันและอาหารเย็นในโรงเรียน ประจำปีกา 94 908 อ่านต่อ>>
 • recruit-food-committee-2656
  แต่งตั้งให้คณะกรรมการเข้าร่วมคัดเลือก ผู้ประกอบการอาหาร 83 445 อ่านต่อ>>
 • recruit-labboy-list-2565
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์ 96 809 อ่านต่อ>>
 • recruit-food-store-list-2565
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารกลางวันและอาหารเย็น ในโรงเรียน ประ 98 765 อ่านต่อ>>
ดูข่าวทั้งหมด >>

12 PCSHS กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์

PCSHS Chiangrai PCSHS Phitsanulok PCSHS Lopburi PCSHS Loei PCSHS Mukdahan PCSHS Burirum PCSHS Phathum Thani PCSHS Chonburi PCSHS Phetchaburi PCSHS Nakhon Si Thammarat PCSHS Trang PCSHS Satun

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

Australian Mathematics And Science High School Salisbury East High School Hiroshima University Supper Science High School

เครือข่ายผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง-แจ้งการโอนเงิน นักเรียน-พิมพ์ใบมอบอำนาจ

สารสนเทศโรงเรียน

ระบบจัดการสารสนเทศโรงเรียน ระบบจัดการแผนงานโครงงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ Grader Code Programming โอลิมปิควิชาการ ไทย-日本-English Dictionary ระบบจองห้องประชุมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย Education Hub

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ [email protected]