pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
Home \ Article \ Category

ข่าวรับสมัครงาน

recruit-hi-power-electric-2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในและระบบไฟฟ้าแรงสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ: 29 พฤษภาคม 2567

recruit-student-phiteekan-uniform-_m14-2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดพิธีการนักเรียนชายและหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ: 25 พฤษภาคม 2567

rereuit-bathroom-director-building-2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารอำนวยการและงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารหอประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ: 24 พฤษภาคม 2567

recruit-sport-uniform-m2356-2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดพลศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3-5-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ: 24 เมษายน 2567

recruit-foodstore-result2

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารเช้า กลางวัน และเย็นในโรงเรียน ปีการศึกษา 1-2567

โพสเมื่อ: 1 มีนาคม 2567

recruit-cancel-foodstore-result-2567

ประกาศยกเลิกผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารเช้า กลางวัน และเย็นในโรงเรียน ปีการศึกษา 2567

โพสเมื่อ: 29 กุมภาพันธ์ 2567

recruit-foodstore-result-2567

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารเช้า กลางวัน และเย็นในโรงเรียน ปีการศึกษา 2567

โพสเมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2567

recruit-appoint-foodstore-2567

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

โพสเมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2567

recruit-food-store-list-2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

โพสเมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2567

purchase-foodstore-2567

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ประกาศรับสมัครร้านจำหน่ายอาหารเช้า อาหารกลางวัน และอาหารเย็น…

โพสเมื่อ: 9 กุมภาพันธ์ 2567

recruit-list-nakkarn-2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งนักการภารโรง

โพสเมื่อ: 11 มกราคม 2567

recruit-teacher-dormitory-man-result-2566

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูดูแลนักเรียนประจำเรือนพักนอนชาย

โพสเมื่อ: 4 มกราคม 2567

recruit-janitor1-2567

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง นักการภารโรง

โพสเมื่อ: 4 มกราคม 2567

recruit-dormitory-teacher-man-2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้ดูแลนักเรียนประจำเรือนพักนอนชาย

โพสเมื่อ: 28 ธันวาคม 2566

recruit-teacher-man-dormitory-2566

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูดูแลนักเรียนประจำเรือนพักนอนชาย จำนวน 1 อัตรา

โพสเมื่อ: 20 ธันวาคม 2566

recruit-janitor-2566-2

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง นักการภารโรง

โพสเมื่อ: 1 กันยายน 2566

recruit-janitor-2566

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักการภารโรง

โพสเมื่อ: 22 สิงหาคม 2566

recruit-food-result-2566

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารเช้า อาหารกลางวันและอาหารเย็น ในโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2566

โพสเมื่อ: 5 พฤษภาคม 2566

recruit-food-list-2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารเช้า กลางวัน เย็น ปีการศึกษา 2566

โพสเมื่อ: 2 พฤษภาคม 2566

recruit-patsadu-man1-2566-result

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ

โพสเมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2566

recruit-pasadu-2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ

โพสเมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2566

recruit-patsadu-man1-2566

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1…

โพสเมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2566

recruit-office-man-2566

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

โพสเมื่อ: 3 กุมภาพันธ์ 2566

recruit-technician-result

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างเทคนิค (รายงานตัวในวันที่ 1…

โพสเมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2565

recruit-technician-list

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งช่างเทคนิค (สอบ 30…

โพสเมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2565

recruit-technician-2022-shift1

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ช่างเทคนิค ปวส. เงินเดือน…

โพสเมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2565

recruit-technician-2022

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ช่างเทคนิค ปวส. เงินเดือน…

โพสเมื่อ: 3 พฤศจิกายน 2565

recruit-man-dormitory-2565-result

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูดูแลนักเรียนประจำเรือนพักนอนชาย

โพสเมื่อ: 9 มิถุนายน 2565

recruit-man-dormitory-2565-list

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูดูแลนักเรียนประจำเรือนพักนอนชาย

โพสเมื่อ: 7 มิถุนายน 2565

recruit-teacher-men-domitory-2565

ประกาศเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูดูแลนักเรียนประจำเรือนพักนอนชาย เงินเดือน 15,000…

โพสเมื่อ: 30 พฤษภาคม 2565

recruit-lab-boy-result-2565

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

โพสเมื่อ: 12 พฤษภาคม 2565

recruit-food-store-result-2565

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารกลางวันและอาหารเย็นในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

โพสเมื่อ: 11 พฤษภาคม 2565

recruit-food-committee-2656

แต่งตั้งให้คณะกรรมการเข้าร่วมคัดเลือก ผู้ประกอบการอาหารกลางวันและอาหารเย็นในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

โพสเมื่อ: 9 พฤษภาคม 2565

recruit-labboy-list-2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์

โพสเมื่อ: 9 พฤษภาคม 2565

recruit-food-store-list-2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารกลางวันและอาหารเย็น ในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

โพสเมื่อ: 3 พฤษภาคม 2565

recruit-food-store-2565

รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารกลางวันและอาหารเย็นในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

โพสเมื่อ: 25 เมษายน 2565

recruit-lab-boy-2565

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่พนักงานวิทยาศาสตร์ จำนวน…

โพสเมื่อ: 21 เมษายน 2565

recruit-money-man-result-2564

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน

โพสเมื่อ: 20 ธันวาคม 2564

recruit-money-man-list-2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน (สอบ 17 ธ.ค.2564…

โพสเมื่อ: 17 ธันวาคม 2564

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1…

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1…

โพสเมื่อ: 9 ธันวาคม 2564

recruit-freespace-machine

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องระเหยแบบสุญญากาศ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ: 28 ตุลาคม 2564

recruit-student-scout-uniform-2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดลูกเสือ-ชุดยุวกาชาด, รองเท้าลูกเสือ, รองเท้านักเรียนชาย, รองเท้านักเรียนหญิง…

โพสเมื่อ: 27 สิงหาคม 2564

recruit-student-suit-2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดพิธีการนักเรียนชายและหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4…

โพสเมื่อ: 27 สิงหาคม 2564

recruit-door-2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงหน้าต่างอาคารโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ: 26 สิงหาคม 2564

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูหอพัก

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูหอพัก

โพสเมื่อ: 27 เมษายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครูหอพัก

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครูหอพัก

โพสเมื่อ: 23 เมษายน 2564

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูดูแลนักเรียนประจำหอพักนอนชาย จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูดูแลนักเรียนประจำหอพักนอนชาย จำนวน 1 อัตรา

โพสเมื่อ: 7 เมษายน 2564

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูแนะแนว

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูแนะแนว

โพสเมื่อ: 25 มีนาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูแนะแนว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูแนะแนว

โพสเมื่อ: 22 มีนาคม 2564

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูแนะแนว จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูแนะแนว จำนวน 1 อัตรา…

โพสเมื่อ: 6 มีนาคม 2564

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนวิชาดนตรี และครูผู้สอนภาษาจีน

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนวิชาดนตรี และครูผู้สอนภาษาจีน

โพสเมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาดนตรี และครูผู้สอนภาษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาดนตรี และครูผู้สอนภาษาจีน

โพสเมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2563

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนวิชาดนตรีและครูผู้สอนภาษาจีน

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนวิชาดนตรีและครูผู้สอนภาษาจีน

โพสเมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2563

recruit-teacher-sport-result-2563

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

โพสเมื่อ: 2 สิงหาคม 2563

recruit-teacher-sport-list-2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

โพสเมื่อ: 31 กรกฎาคม 2563

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน…

โพสเมื่อ: 17 กรกฎาคม 2563

recruit-office-man-result-2563

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน

โพสเมื่อ: 3 มีนาคม 2563

recruit-man-office-result-2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน

โพสเมื่อ: 2 มีนาคม 2563

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียนวิทยาศาสตร์ฯ

โพสเมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2563

recruit-student-uniform-2356-2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดนักเรียนชายและนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ: 30 พฤศจิกายน 542

ดูข่าวเก่ากว่าปี 2019 >>

12 PCSHS กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์

PCSHS Chiangrai PCSHS Phitsanulok PCSHS Lopburi PCSHS Loei PCSHS Mukdahan PCSHS Burirum PCSHS Phathum Thani PCSHS Chonburi PCSHS Phetchaburi PCSHS Nakhon Si Thammarat PCSHS Trang PCSHS Satun

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

Australian Mathematics And Science High School Salisbury East High School Hiroshima University Supper Science High School

เครือข่ายผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง-แจ้งการโอนเงิน นักเรียน-พิมพ์ใบมอบอำนาจ

สารสนเทศโรงเรียน

ระบบจัดการสารสนเทศโรงเรียน ระบบจัดการแผนงานโครงงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ Grader Code Programming โอลิมปิควิชาการ ไทย-日本-English Dictionary ระบบจองห้องประชุมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย Education Hub

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ [email protected]